Zaloguj się

Viterra stawia na niskoemisyjny transport produktów rolnych

Viterra, podmiot na rynku handlu zbożem oraz roślinami oleistymi, ogłasza kolejne inicjatywy na rzecz wprowadzenia bardziej zrównoważonego przewozu produktów rolnych. Firma od dwóch lat systematycznie przechodzi z transportu drogowego na kolejowy oraz morski, a do 2025 roku zamierza 30% wszystkich dostaw w kraju realizować poprzez kolej.

Produkcja zboża w Polsce i Europie z roku na rok rośnie, co przekłada się na wyższy poziom eksportu. Między styczniem a lipcem 2022 roku całkowity eksport produktów rolno-spożywczych z Unii Europejskiej wyniósł 127 mld euro, czyli o 14% więcej w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim.

Jednocześnie transport pozostaje jedyną gałęzią przemysłu, w której emisje gazów cieplarnianych wciąż są wyższe, niż w 1990 roku, czyli tzw. roku bazowym. Szacunki podają, że blisko 30% całkowitej emisji dwutlenku węgla w Unii Europejskiej pochodzi z transportu, z czego za 72% odpowiada transport drogowy. Obniżenie tych wskaźników jest konieczne dla osiągnięcia założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

– Firmy uczestniczące w żywnościowym łańcuchu dostaw muszą przestawić się na szerokie wykorzystanie bardziej zrównoważonych środków transportu. W Viterra korzystamy globalnie z taboru ponad 2000 własnych lub dzierżawionych wagonów, a do jednego pociągu w Polsce możemy załadować tyle towaru, ile mieści 80 samochodów ciężarowych. Co ciekawe, w innych regionach, np. w Kanadzie, podobne zestawy kolejowe mieszczą ich aż 300 – mówi Agnieszka Szechniuk, członek zarządu Viterra Polska. – Mocno inwestujemy także w infrastrukturę do transportu morskiego, rozbudowując ją zarówno o nowe frachtowce, jak i rozwijając sieć terminali portowych, z którymi współpracujemy. W 2022 roku powiększyliśmy naszą flotę o dwa nowe statki o najwyższej wydajności paliwowej. Każdy z nich posiada ładowność na poziomie 85 DWT.

Niskoemisyjny transport to część szerszych działań firmy na rzecz zrównoważonego rozwoju. W trakcie konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu COP26, jako jeden z 13 sygnatariuszy z obszaru rolnictwa, Viterra podpisała zobowiązanie do działań na rzecz zaprzestania wylesiania planety oraz zmniejszania emisji gazów cieplarnianych w obrębie sektora łańcucha dostaw. W listopadzie 2022 roku powstała w tym zakresie mapa drogowa The Agricultural Sector Roadmap to 1.5°C. Do 2050 roku Viterra planuje osiągnąć całkowitą neutralność klimatyczną w zakresie emisji CO2 z wykorzystywanego paliwa oraz kupowanej energii elektrycznej.

Wraz z rosnącą liczbą ludności wzrasta zapotrzebowanie na żywność, a regularne dostawy płodów rolnych do różnych regionów świata nie tylko pozwalają efektywnie bilansować nadwyżki produkcji rolnej w poszczególnych krajach, ale przede wszystkim umożliwiają utrzymanie bezpieczeństwa żywnościowego w wymiarze globalnym. Z opublikowanego w marcu 2023 raportu na temat działalności marki wynika, że między styczniem a grudniem 2022 roku Viterra przetransportowała rekordowe 102 mln ton metrycznych towarów, dostarczając zboże i inne produkty do 125 krajów na całym świecie. Z tej puli ponad 70 mln ton zostało przewiezionych drogą morską.

Czytaj takze:
DB Schenker i hylane: Pierwsza 40-tonowa ciężarówka z napędem wodorowym już w eksploatacji
Znowelizowane rozporządzenie AFIR toruje drogę dla elektrycznych samochodów ciężarowych
Globalizacja i przepływy - Raport DHL Global Connectedness Index 2022

Zaloguj się by skomentować