Zaloguj się

Wskaźnik poziomu optymizmu w zakresie logistyki i łańcucha dostaw w Polsce

Wskaźnik poziomu optymizmu w zakresie logistyki i łańcucha dostaw w Polsce Wojciech Mateusiak

Pomimo wielu wyzwań i niepewności, przedsiębiorstwa działające w obszarach handlu detalicznego i produkcji postrzegają swoją kondycję lepiej niż przed rokiem i po raz pierwszy od 6 lat prezentują wyższy poziom zadowolenia niż logistyka. Ogólny wskaźnik optymizmu w sektorze logistyki i łańcucha dostaw osiągnął poziom najwyższy od trzech lat. Nastroje najemców powierzchni magazynowych zostały zbadane i przedstawione w najnowszym raporcie Confidence Index przygotowanym wspólnie przez CBRE oraz Panattoni.

Rok 2023 pozostaje bardzo wymagający dla biznesu ze względu na liczne wyzwania gospodarcze i polityczne. Pomimo tego ogólny wskaźnik optymizmu w sektorze logistyki i łańcucha dostaw w raporcie Confidence Index 2023 wyniósł 48,8. Widoczne są natomiast rozbieżności pomiędzy badanymi grupami. Na najwyższy od trzech lat wynik ma wpływ przede wszystkim poprawa nastrojów w handlu detalicznym i produkcji, gdzie wskaźnik wyraźnie wzrósł osiągając wynik 52,4 – drugi co do wielkości w sześcioletniej historii badania.

– Poprawa nastrojów wśród producentów i firm handlowych bardzo cieszy i napawa optymizmem. Pamiętajmy, że obie te grupy borykają się z licznymi wyzwaniami, spowodowanymi m.in. przez wysoką inflację, zacieśnienie się rynków finansowych i wyraźnie niższą konsumpcję. Mimo to, od lat firmy te nie patrzyły na kolejne miesiące tak pozytywnie. W 2022 r. poziom wskaźnika wyniósł dla nich 38,6, w tym roku osiągnął poziom 52,4. Lepszy rezultat widzieliśmy ostatnio na przełomie 2017 i 2018 r. – mówi Joanna Sinkiewicz, szefowa działu powierzchni magazynowych i przemysłowych w CBRE w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Jednocześnie w obszarze logistyki obserwujemy spadek z poziomu 50,8 w ubiegłym roku do 45,2 w bieżącym. Blisko 90 proc. badanych wskazuje zmieniające się warunki ekonomiczne i niepewność jako czynnik wpływający wyraźnie negatywnie na wyniki firmy. Inflację i presję cenową wymienia 84 proc., a 80 proc. podkreśla rosnące koszty zatrudnienia oraz rosnące ceny paliw i energii. Podobne czynniki wskazuje grupa produkcyjno-handlowa. Jako aspekty pozytywnie wpływające na biznes firmy logistyczne wskazują przede wszystkim zdolności transportowe oraz magazynowe.

– Warto zwrócić uwagę, że w tym roku grupa firm, dla których warunki były trudniejsze, zmniejszyła się o 28 pp. względem poprzedniej edycji Confidence Index. Ponadto mimo wymagających warunków ekonomicznych 56 proc. operatorów logistycznych spodziewa się wzrostu obrotów w kolejnych miesiącach, a ponad 60 proc. (i 64 proc. przedstawicieli grupy produkcyjno-handlowej) planuje w najbliższym czasie znaczące nakłady inwestycyjne związane z logistyką i łańcuchem dostaw. Polski rynek nieruchomości przemysłowych opiera się na stabilnych fundamentach. Doskonała lokalizacja w centrum Europy, rozwinięta infrastruktura, koszty operacyjne wciąż niższe niż na Zachodzie – w połączeniu z wysokim poziomem optymizmu kluczowych branż powodują, że powierzchnie przemysłowe w Polsce są aktualnie jednym z najciekawszych aktywów inwestycyjnych – mówi Marek Dobrzycki, Managing Director w Panattoni.

Polska atrakcyjna dla biznesu

Firmy z obu grup po raz kolejny porównały warunki prowadzenia biznesu w Polsce na tle innych krajów w Unii Europejskiej. Największą przewagą krajowego rynku są koszty operacji w ramach łańcucha dostaw, które aż 72 proc. respondentów (w tym 84 proc. operatorów logistycznych) ocenia powyżej średniej. Bardzo pozytywnie oceniana jest również szybkość operacji w ramach łańcucha dostaw, którą 40 proc. respondentów (w tym 56 proc. operatorów logistycznych) ocenia lepiej niż w innych krajach. Firmy z obu grup wyróżniają także jakość i dostępność powierzchni logistycznej w Polsce, blisko połowa uważa tę płaszczyznę za bardziej atrakcyjną niż w innych krajach UE, przy zaledwie 6 proc. oceniających rynek jako mniej atrakcyjny. Ponadto ponad 40 proc. ocenia kwalifikacje pracowników w Polsce jako wyższe od unijnej średniej.

Chociaż tempo wzrostu rynku e-commerce nieznacznie spadło, uczestnicy raportu Confidence Index dalej liczą na rozwój w tym zakresie. Ok. 40 proc. prognozuje wzrosty na poziomie 6-10 proc. w 2023 r. względem roku ubiegłego, a aż 28 proc. na poziomie ponad 10 proc.

Aż 67 proc. firm z obu grup dostrzega zwiększony popyt na powierzchnię logistyczną i zamierza zwiększyć wolumeny, przy zaledwie 5 proc. planujących ograniczenie zasobów. Najczęstszymi wyzwaniami wskazywanymi przez przedstawicieli handlu, produkcji i logistyki są rosnące czynsze, opłaty eksploatacyjne czy znalezienie obiektu w odpowiedniej lokalizacji.

Metodologia

W badaniu Confidence Index wzięło udział łącznie 50 respondentów, z czego 25 pochodziło z firm logistycznych, a 25 z grupy producentów i sprzedawców detalicznych. Grupa uczestników badania składała się głównie z dyrektorów ds. logistyki i dyrektorów ds. łańcucha dostaw, którzy łącznie stanowili 40% respondentów, a także dyrektorów zarządzających i dyrektorów generalnych, którzy stanowili 25% ankietowanych. Obliczenie wskaźnika optymizmu opiera się na odsetku respondentów zgłaszających poprawę, brak zmian lub pogorszenie sytuacji w sektorze. Dlatego liczba powyżej 50 wskazuje na poprawę, podczas gdy poniżej 50 sugeruje spadek. Im wskaźnik jest dalej od 50, tym silniejsza jest zmiana w danym okresie.

Czytaj także:
I kwartał 2023 z rekordową podażą w historii rynku magazynowego
Realizacja Panattoni Park Poznań East II finansowana przez Santander Bank
Raport: Polski Rynek Magazynowy – Rośnie wolumen wolnej powierzchni na polskim rynku magazynowym

Zaloguj się by skomentować