Zaloguj się

GXO opublikowało raport wpływu ESG za 2023 rok

  •  Oprac. M.T.
  • Kategoria: Logistyka

GXO Logistics, Inc. największy na świecie operator logistyki kontraktowej opublikował dzisiaj raport wpływu ESG za 2023 rok. Raport podkreśla innowacyjne rozwiązania, programy i osiągnięcia GXO, które odgrywają kluczową rolę w poprawie wyników ESG dla klientów firmy oraz w jej globalnej działalności.

– GXO posiada wyjątkową pozycję w łańcuchu dostaw. Możemy wywierać pozytywny wpływ nie tylko poprzez nasze działania ESG, ale również poprzez współpracę z tysiącami naszych klientów, czyniąc ich logistykę bardziej zrównoważona dzięki zwiększaniu efektywności wykorzystania zasobów, wydłużaniu cyklu życia produktów i promowaniu gospodarki o obiegu zamkniętym – powiedział Malcolm Wilson, dyrektor generalny GXO. – W tym roku jestem szczególnie dumny z rozszerzenia naszego programu Ambasadorów wpływu ESG, którzy propagują nasze inicjatywy ESG odzwierciedlając wkład klientów i pracowników w wyznaczanie świadomych celów i opracowywanie strategii do ich osiągnięcia.

Raport wpływu ESG GXO zapewnia interesariuszom przystępne źródło informacji na temat postępów firmy w realizacji celów ESG we wszystkich obszarach jej działalności. Osiągnięcia w 2023 r. obejmują:

  • zainstalowanie oświetlenia LED w 78% centrów logistycznych wynajmowanych/własnych na całym świecie
  • odzyskanie 81,9% odpadów związanych z działalnością operacyjną na całym świecie, aby nie trafiły na wysypiska śmieci
  • pozyskanie 13,5% energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na całym świecie
  • zapewnienie ponad 1,3 mln godz. szkoleń związanych z edukacją i rozwojem pracowników

Raport 2023 podkreśla również postęp, jaki GXO poczyniło w realizacji swojej najważniejszej wartości jaką jest bezpieczeństwo. Firma mierzy swoje efekty na poziomie regionalnym, aby w jak najbardziej reprezentatywny sposób pokazać swoje osiągnięcia na drodze do doskonałości operacyjnej:

  • Ameryka Północna i Południowa oraz Azja i Pacyfik poprawiły swój całkowity wskaźnik wypadków o 29% od 2022 r.
  • Wielka Brytania i Europa poprawiły swój wskaźnika wypadków wpływających na efektywność o 11% od 2022 r.

Meagan Fitzsimmons, dyrektorka ds. zgodności i ESG w GXO, powiedziała: „GXO nadal wyznacza standardy ESG w naszej branży poprzez innowacyjne partnerstwa, budowanie zaangażowania pracowników, zmniejszanie wpływu na środowisko oraz inwestowanie w rozwiązania korzystne dla naszych pracowników i klientów. Jestem dumna z naszych postępów w wywieraniu pozytywnego wpływu na naszych pracowników, partnerów biznesowych oraz planetę, czego dowodem jest nasz zespół liczący 130 000 osób na całym świecie”.

W 2023 r. GXO otrzymało trzeci rok z rzędu najwyższą ocenę „AA” ESG przyznaną przez MSCI i zostało uznane drugi rok z rzędu za jedną z najbardziej odpowiedzialnych firm w Ameryce przez magazyn Newsweek. Firma została również uznana za jedną z 50 najlepszych amerykańskich firm pod względem różnorodności przez Diversity First.

Raport wpływu ESG GXO dostępny jest pod linkiem.

Źródło: GXO Logistics

Czytaj także:
ESG jako kierunek działań strategicznych przedsiębiorstw
Ambitne cele redukcyjne dla bezemisyjności transportu ciężkiego - Raport EFL
Wzrasta ilość ogólnodostępnych punktów ładowania w Polsce

 

Zaloguj się by skomentować