Zaloguj się

Polski rynek magazynowy powiększył się dwudziestokrotnie przez ostatnie 20 lat

  •  Oprac. M.T.
  • Kategoria: Logistyka

Wejście Polski do Unii Europejskiej było kamieniem milowym na ścieżce transformacji kraju, widocznym w każdym obszarze gospodarki, także w sektorze nieruchomości. Zmiany krajobrazu rynku napędzane były przez zmieniającą się podaż,  nowe preferencje klientów, ewolucje rynku pracy, czy rozwój infrastruktury. Sektor magazynowy biura pod kątem istniejących zasobów już w 2008 roku, dysponując powierzchnią ok. 5 milionów m². Następnie, dziesięć lat później (2018), sektor magazynowy wyprzedził rynek handlowy dysponując wtedy 15 milionami m² zasobów.. Eksperci JLL podsumowują jak zmieniał się polski rynek nieruchomości przez ostatnie 20 lat.Rynek biurowy w miastach regionalnych wzrósł o ponad 820% w ciągu ostatnich 20 lat.

Wejście Polski do Unii Europejskiej zaowocowało wzrostem istniejącej podaży na rynku biurowym o ponad 10 mln m². Składa się na to wzrost w Warszawie o 173% oraz w miastach regionalnych o ponad 820%, co stanowi ogromny sukces polskiego rynku biurowego. O ile w 2004 roku istniejąca podaż wynosiła 3 mln m², a rynek w większości rozwijał się w Warszawie, obecnie dominują 4 rynki, każdy z powyżej 1 mln m² podaży – Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto.

W ciągu ostatnich 20 lat firmy podpisały umowy najmu na ponad 20 mln m².

Ponad 800 nowych obiektów handlowych w ciągu ostatnich 20 lat

Rynek handlowy w Polsce w ciągu ostatnich 20 lat dynamicznie się rozwijał dostosowując się do nowych potrzeb i nawyków zakupowych Polaków. Od wejścia Polski do Unii Europejskiej na rynku detalicznym powstało ponad 800 obiektów handlowych, co odpowiadało za powiększenie całkowitych zasobów o blisko 13 mln m². O ile ostatnia dekada XX wieku to czas świetności pierwszych hipermarketów rozbudowanych o podstawową ofertę usługową i handlową to akcesja do UE zbiegła się z uruchomieniem flagowych projektów na mapie polskich nieruchomości handlowych, jak m.in. centrum handlowe Westfield Arkadia.

Przykładem dalszego rozwoju tego sektora jest wejście deweloperów do średnich i mniejszych miast, czego efektem było powstanie m.in. Galerii Jurajskiej w Częstochowie czy Millenium Hall w Rzeszowie. W 2004 roku centra handlowe stanowiły ponad 70% całkowitej istniejącej wówczas podaży. Obecnie proporcja udziału poszczególnych formatów prezentuje się nieco odmiennie. Co prawda nadal dominują galerie handlowe, jednak znaczącą część ich udziału przejęły parki handlowe, które obecnie odpowiadają za około 18% całkowitej podaży. Razem z centrami convenience to już aż ponad 25% rynku.

Polski rynek magazynowy powiększył się dwudziestokrotnie przez ostatnie 20 lat

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej na rynku magazynowym wynajęto ponad 30 mln m², co oznacza, że sektor ten powiększył się 20-krotnie w ciągu ostatnich 20 lat, ze względu m.in. na dynamiczny rozwój polskiej infrastruktury drogowej (w kraju przybyło ponad 4 tys. km dróg szybkiego ruchu).

Pierwsze nowoczesne obiekty realizowane w Polsce przez czołowych graczy branży deweloperskiej pojawiły się po 2000 r., jednak to wstąpienie Polski do UE można uznać za kamień milowy w rozwoju tego sektora. Rynek magazynowy w Polsce oferował wtedy 1,6 mln m² powierzchni. Po 2004 r. obserwowaliśmy mocne przyspieszenie, widoczne m.in. w rozwoju takich regionów jak okolice Wrocławia, Wielkopolska czy Polska Centralna. W pierwszych latach akcesja spowodowała szybki wzrost, odnotowując między 2007 a 2008 rokiem największą dynamikę – 44% r/r.

Po latach spowolnienia spowodowanego kryzysem gospodarczym nastąpiło odbicie rynku.Swój rozkwit rozpoczęła branża  e-commerce, napędzana przez nowe umowy globalnych operatorów. Sektor ten dodatkowo napędzany był również wydarzeniami związanymi z pandemią. Eksperci JLL przewidują, że w najbliższych latach rynek magazynowy będzie się rozwijał w stosunkowo stabilnym tempie. W ciągu 6-8 lat rynek ten może powiększyć się nawet o kolejne ok. 20 mln m².

Wolumen transakcji bliski 78,5 mld euro w ciągu ostatnich 20 lat

Od wejścia Polski do Unii Europejskiej całkowity wolumen transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych osiągnął blisko 78,5 mld euro w ramach niemal 1700 transakcji, w których uczestniczyło ponad 500 unikalnych inwestorów. W samym sektorze biurowym wydano ok. 30 mld euro, co daje mu pierwsze miejsce wśród wszystkich klas aktywów, niedaleko za nim plasuje się sektor handlowy, a następnie sektor magazynowy. Te wiodące branże na rynku inwestycyjnym odpowiadały łącznie za ponad 90% całkowitej wartości transakcji dotyczących nieruchomości komercyjnych.

Dynamika na rynku inwestycyjnym na przestrzeni lat bardzo się zmieniała. Jednym z głównych czynników wpływających na rynek była fluktuacja kosztów finasowania w ciągu ostatnich 20 lat. Najlepszym przykładem jest bezprecedensowa seria podwyżek stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny rozpoczęta w drugiej połowie 2022 r. W rezultacie obroty na rynku inwestycyjnym w ubiegłym roku osiągnęły swoje wieloletnie minima, nie tylko w Polsce, ale i na niemal wszystkich rozwiniętych rynkach. Wpływ wspomnianych wysokich kosztów finansowania był zdecydowanie silniejszy niż bezpośredni efekt zarówno pandemii COVID-19, jak i wybuchu wojny w Ukrainie. Właśnie dlatego niezwykle ważne dla rynku inwestycyjnego było czerwcowe obniżenie przez Europejski Bank Centralny stóp procentowych, dające zielone światło dla kolejnych obniżek.

Źródło: JLL

Czytaj także:
Miejskie magazyny na topie
Magazyny faworytem inwestycyjnym rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce
Rynek magazynowy w oczekiwaniu na lepszą koniunkturę i zmianę trendu

Zaloguj się by skomentować