Zaloguj się

AKTUALNOŚCI BRANŻOWE

Czy biopaliwa są realną szansą na redukcję emisji w przemyśle transportowym? 

We współczesnej walce ze zmianami klimatycznymi branża transportowa znajduje się w krytycznym momencie, jeśli chodzi o innowacje i zrównoważony rozwój. Do tej pory wprowadzanie zmian opłacalnych z komercyjnego punktu widzenia, w obszarach takich jak transport ciężarowy, było trudne. Można jednak zaobserwować pewne postępy. Czy biopaliwa są realną szansą na redukcję emisji w przemyśle transportowym?  Komentarza udziela Thijs Boel, Managing Director Europe w Spring Global Delivery Solutions.

Czy biopaliwa są realną szansą na redukcję emisji w przemyśle transportowym? 

We współczesnej walce ze zmianami klimatycznymi branża transportowa znajduje się w krytycznym momencie, jeśli chodzi o innowacje i zrównoważony rozwój. Do tej pory wprowadzanie zmian opłacalnych z komercyjnego punktu widzenia, w obszarach takich jak transport ciężarowy, było trudne. Można jednak zaobserwować pewne postępy. Czy biopaliwa są realną szansą na redukcję emisji w przemyśle transportowym? 

Koszt dekarbonizacji coraz większym wyzwaniem dla flot

Z niedawno opublikowanego raportu „Dekarbonizacja floty: jak zwiększyć efektywność kosztową floty poprzez odblokowanie jej wartości” wynika, że koszt dekarbonizacji jest największym wyzwaniem w drodze do zrównoważonego rozwoju. W raporcie przedstawiono praktyczne działania, które pomogą zdekarbonizować flotę przy jednoczesnym efektywnym zarządzaniu kosztami.

Paliwa alternatywne dla pojazdów flotowych

Transport jest obecnie największym emitentem gazów cieplarnianych, a jego udział w całkowitej emisji rośnie z roku na rok. Według raportu „Zielony transport. Stan obecny i perspektywy” przygotowanego przez Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego spalanie paliw kopalnych wykorzystywanych w transporcie na całym świecie przyczynia się bezpośrednio do 20-25 procent emisji CO2. Uwzględniając pozostałe procesy towarzyszące transportowi, takie jak produkcja pojazdów, wydobycie ropy naftowej, tworzenie infrastruktury drogowej, globalny udział tego sektora w emisji CO2 wzrasta do około 37 procent. Konieczność redukcji emisji dwutlenku węgla przez sektor transportu powoduje, że zarówno klienci indywidualni, jak i firmy coraz częściej decydują się na paliwa alternatywne.

Umowa DB Schenker i MSC na biopaliwo 

DB Schenker rozwija swoje ekologiczne usługi frachtu oceanicznego. Firma podpisała porozumienie z MSC Mediterranean Shipping Company, największą na świecie linią kontenerową. Dotyczy ono wykorzystania 12 000 ton metrycznych biopaliwa dla wszystkich własnych skonsolidowanych ładunków, LCL (less-than-container load), FCL (full-container-load) i kontenerów chłodniczych (reefer containers).

DB Schenker wprowadza globalną ofertę transportu lotniczego neutralnego pod względem emisji CO2

DB Schenker rozszerza portfolio rozwiązań logistycznych przyjaznych dla klimatu, otwierając kolejny rozdział w historii ekologicznego frachtu lotniczego. Już teraz klienci mogą wybrać zrównoważone paliwo lotnicze (SAF) dla swoich transportów do dowolnego miejsca na świecie, niezależnie od typu samolotu lub linii lotniczej. Dzięki wirtualnej alokacji biopaliwa możliwe jest uniknięcie emisji CO2. nawet w 100%.

PGNiG i ORLEN Południe wzmacniają współpracę w obszarze biometanu

ORLEN Południe i PGNiG wspólnie utworzą spółkę, która zainwestuje w rozwój sieci nowoczesnych biometanowni. ORLEN Południe będzie miał w niej 51 proc., a PGNiG 49 proc. udziałów. Pozytywną decyzję w sprawie powołania spółki wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pozwala ona przystąpić do opracowania struktury i zasad funkcjonowania nowego podmiotu. Realizacja programu biogazowego wpisuje się w strategię ORLEN2030, zakładającą rozwój nisko- i zeroemisyjnej energetyki.