Zaloguj się

AKTUALNOŚCI BRANŻOWE

Pierwsze bunkrowanie statku gazem LNG w Szczecinie

5 listopada br. odbyło się pierwsze bunkrowanie statku skroplonym gazem ziemnym LNG w jednym z portów podległych Urzędowi Morskiemu w Szczecinie. Tym samym PGNiG Obrót Detaliczny oraz LOTOS Asfalt rozszerzają współpracę, która wzmacnia rolę polskich portów i przyczynia się do popularyzacji paliwa LNG na Bałtyku.

Porty a dyrektywa siarkowa

Parlament Europejski przyjął tzw. dyrektywę siarkową, która dostosowuje prawo unijne do nowych przepisów Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Dyrektywa ta od 1 stycznia 2015 roku nałożyła na armatorów obowiązek redukcji zawartości siarki do 0,1 proc. w paliwach wykorzystywanych przez statki pływające na wodach Morza Bałtyckiego, Morza Północnego i Kanału La Manche. Wpływa to na wzrost ceny paliwa. Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób, dyrektywa wpłynie na porty?

Strony internetowe