Zaloguj się

Rynek szkoleń logistycznych

Rynek pracy w branży logistycznej podlega w ostatnich miesiącach dynamicznym przemianom. Czy ta sytuacja będzie miała wpływ na rynek szkoleń logistycznych?

Karol Nowaczyk, Dział Upowszechniania Wiedzy w Instytucie Logistyki i Magazynowania: Rozwijający się rynek usług przyspiesza wzrost branży logistycznej. Oznacza to również, że coraz większe jest zapotrzebowanie na pracowników w tym sektorze. Nie da się ukryć, że rynek pracy stał się tzw. rynkiem pracownika. Co to oznacza? Coraz częściej firmy mają trudności związane z pozyskiwaniem pracowników o odpowiednich kompetencjach oraz problemy z fluktuacją kadr. Taka sytuacja na rynku pracy wiąże się również z tym, że przedsiębiorstwa muszą dbać o zatrudnionych pracowników, a nowych kadr szukać wśród absolwentów oraz osób w wieku 50+. Te czynniki powodują, że pracodawca będzie potrzebował i wyszukiwał takich ofert firm szkoleniowych, które dostarczą mu produkt, spełniający jego potrzeby edukacyjne.  Przedsiębiorcy będą kupować szkolenia dla pracowników już zatrudnionych, by zapewnić im rozwój zawodowy i zatrzymać ich w firmie. Pracodawcy będą też skłonni do płacenia za szkolenia przygotowujące nowych pracowników do wykonywania pracy. Niska stopa bezrobocia, a co za tym idzie brak rąk do pracy, zmusza pracodawców do zatrudnienia ludzi, którzy nie posiadają wymaganych kwalifikacji i ponoszenia kosztów ich dokształcania.
Moim zdaniem rewolucji w szkoleniach i ofertach szkoleń logistycznych nie należy się spodziewać. Nie oznacza to jednak, że na rynku nie będą się pojawiały coraz nowsze oferty szkoleń. Już nikt nie mówi o szkoleniach tzw. „wiedzowych”, teraz szkolenia muszą mieć formę  warsztatową, aktywizującą. Taka forma zapewnia nabycie przez uczestników nie tylko wiedzy, ale także konkretnych umiejętności w obszarze będącym przedmiotem szkolenia.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 28 sierpień 2017 08:37
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe