Zaloguj się

Logistyka w czasach elektrycznej rewolucji w motoryzacji

Rynek pojazdów elektrycznych rozwija się bardzo szybko. Co jest siłą napędową tego rozwoju i jaki to ma wpływ na logistykę branży motoryzacyjnej?

Paul-Henrie Fréret, wiceprezes GEFCO w Azji:

Pojazdy elektryczne przynoszą prawdziwą rewolucję w motoryzacji. Po dziesięcioleciach zdominowanych przez tradycyjny silnik spalinowy, oczekuje się, że udział pojazdów elektrycznych w światowej sprzedaży nowych aut wzrośnie z 4% w 2018 roku do 40% w 2035 r. Działania na rzecz ograniczenia emisji CO2 pomogą tej zmianie. Przepisy prawne i zachęty na poziomie krajowym i unijnym sprzyjają rozwojowi rynku pojazdów elektrycznych. Na przykład w Norwegii połowa samochodów osobowych sprzedanych w 2018 r. była elektryczna (BEV) lub hybrydowa. W 2013 r. było to zaledwie 6%, ale w osiągnięciu wzrostu i popularyzacji "czystej energii" pomogły wprowadzone przez rząd różnorodne systemy zachęt. Na poziomie Unii Europejskiej nowo przyjęte normy emisji CO2 dla pojazdów osobowych i ciężarowych spowodują, że do 2030 r. i w kolejnych latach pojazdy o zerowej i niskiej emisji będą miały wysoki udział w rynku. Do 2030 roku unijni producenci samochodów osobowych będą musieli ograniczyć emisję CO2 o co najmniej 37,5%, a pojazdów ciężarowych o 30%.
Jednak głównym motorem tej rewolucji są Chiny. Kraj ten jest numerem jeden na rynku sprzedaży i produkcji nowych pojazdów elektrycznych. Oczekuje się, że za 7 lat na rynku chińskim połowa sprzedawanych nowych pojazdów będzie elektryczna. Ten pozytywny trend nie jest zwykłym zbiegiem okoliczności, ale efektem działań rządu chińskiego przekonywujących kierowców i producentów do pojazdów elektrycznych. Począwszy od 2019 r. rząd narzucił pułapy sprzedaży dla samochodów "nowej energii". System "cap and trade" ma wzmocnić lokalny rynek pojazdów elektrycznych z szybko rozwijającymi się lokalnymi markami, takimi jak: BYD, BAIC Group, SAIC Motor, Chery Automobile i JAC Motors. To obecnie największy rynek pojazdów elektrycznych na świecie.
W tym kontekście Chiny w 2018 r. pozyskały inwestycje europejskich producentów samochodów na kwotę 21,7 mld EUR, po to aby pojazdy elektryczne były produkowane lokalnie. To siedmiokrotnie więcej niż 3,2 miliarda euro, które ci sami producenci samochodów zainwestowali w Europie. Amerykańska Tesla i japońska Toyota również ogłosiły, że otworzą nowe linie produkcyjne w Chinach. Takie zdolności produkcyjne, w połączeniu z mocno scentralizowaną kontrolą produkcji baterii, oznaczają, że chińskie moce produkcyjne powinny potroić zdolności produkcyjne na świecie w następnych latach, umacniając wiodącą pozycję Chin, do której reszta rynku musi się dostosować. Dotyczy to również branży logistycznej, która musi za tymi zmianami nadążyć. Skoro zwrot w kierunku pojazdów elektrycznych jest rewolucją w produkcji samochodów, to możemy spodziewać się wpływu na logistykę jako efekt domina.
Oczekuje się, że na logistykę dla produkcji (Inbound) wpłynie nawet sama budowa napędów pojazdów elektrycznych. Auta elektryczne posiadają znacznie mniej ruchomych części (około 20) niż zespoły napędowe w pojazdach spalinowych (około 100). Oznacza to, że wraz ze wzrostem udziału pojazdów elektrycznych w globalnej sprzedaży, zmniejszą się przewozy operatorów logistycznych. Jednak ich wiedza na temat złożonych łańcuchów dostaw będzie kluczowa w odniesieniu do zarządzania transportem baterii. Klasyfikowane jako towary niebezpieczne klasy 9, a zatem podlegające przepisom ADR (dotyczącym międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych) i przepisom IMDG (związanym z transportem morskim towarów niebezpiecznych), wymagają lepszej identyfikowalności i zgodności w transporcie i zarządzaniu. To szeroki zakres usług, które producentom pojazdów mogą zapewnić tylko eksperci w zarządzaniu łańcuchem dostaw dla branży motoryzacyjnej.
Zmiany dotyczyć będą również logistyki wyjścia (Outbound). Auta elektryczne są średnio o 300 kg cięższe od pojazdów z silnikiem spalinowym, co oznacza, że konieczne będzie odpowiednie dopasowanie środków transportu i zmiana dotychczasowych schematów. Te zmiany spowodują dodatkowe koszty dla operatorów logistycznych, którzy działają na wysoce konkurencyjnym rynku. Ponadto potrzebne będą znaczne inwestycje w infrastrukturę ładowania i łączności danych w celu zarządzania pojazdami elektrycznymi.
Odejście od pojazdów tradycyjnych na rzecz elektrycznych nie jest już odległą perspektywą, a rzeczywistością. Wyzwania związane z powstrzymaniem zmian klimatu i walką z zanieczyszczeniem powietrza w miastach oznaczają, że globalne przejście na pojazdy elektryczne jest nieuniknione, a jedyne pytanie brzmi, jak szybko to nastąpi. Europa jest obecnie w tyle za Stanami Zjednoczonymi, Chinami, Koreą Południową i Japonią, gdzie inwestycje w samochody elektryczne i baterie znacznie wyprzedzają UE. Jednak pomimo postępów w Chinach, ostatnie zmiany przepisów w Europie oznaczają, że unijne normy emisji CO2 są na tę chwilę najbardziej rygorystyczne na świecie. Powinno to spowodować, że europejski rynek pojazdów elektrycznych przyspieszy w nadchodzących latach.
GEFCO, jako operator specjalizujący się w zakresie kompleksowych rozwiązań dla łańcucha dostaw w branży motoryzacyjnej, buduje "know-how" i zwiększa możliwości - zwłaszcza w odniesieniu do przepisów ADR. Już transportujemy baterie z Chin do Europy dla wiodących producentów samochodów i zapewniamy usługi związane pojazdami elektrycznymi na różnych rynkach.
GEFCO jest obecne w Chinach od 1995 r. Posiadamy 20 oddziałów i 2 spółki joint-venture w Wuhan i Shenzhen, a obecnie przygotowujemy się do kolejnych wyzwań we współpracy z producentami OEM i wiodącymi dostawcami, takimi jak CATL. Szybki rozwój Grupy GEFCO w Chinach jest rzeczywiście konieczny, aby sprostać wymogom rynku pojazdów elektrycznych oraz inwestycjom, jakie będą realizowane w najbliższych miesiącach.
W kontekście globalnym, gdzie zrównoważony rozwój zyskuje na znaczeniu, państwa i firmy (w tym GEFCO) prowadzą coraz więcej inicjatyw na rzecz rozwoju zrównoważonych praktyk. Równolegle sektor logistyczny przechodzi transformację spowodowaną rozwojem technologii cyfrowej i Big Data, a także popularyzacją pojazdów autonomicznych. Dlatego GEFCO traktuje innowacje jako kluczowy element swojej strategii dla pojazdów elektrycznych. Nasza Grupa stale pracuje nad znalezieniem nowych technologii i rozwiązań operacyjnych w celu poprawy łańcucha dostaw pojazdów elektrycznych. Wykorzystujemy partnerstwo GEFCO z akceleratorem start-upów Techstars. GEFCO rozwija się także w oparciu o własne innowacje.
Innowacje, działania na rzecz ograniczenia emisji CO2, wspólna gospodarka - sektor motoryzacyjny przechodzi głęboki proces transformacji, który ukształtuje mobilność jutra. Pojazdy elektryczne są ogniwem tych wyzwań, a operatorzy logistyczni powinni być przygotowani na nadchodzące zmiany.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 16 wrzesień 2019 09:33
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe