Zaloguj się

Praca kurierów w czasie epidemii

Epidemia koronawirusa to czas wielkiej próby dla wszystkich firm. Jak radzą sobie firmy kurierskie w warunkach pandemii?

Małgorzata Markowska, marketing manager GLS Poland

W ostatnim czasie zauważamy wzrost liczby przesyłek, co może mieć związek z faktem, że zakupy w znacznej mierze przeniosły się do sieci, a klienci więcej czasu spędzają w domach. Wszystko wskazuje na to, że w okresie przed Wielkanocą wolumen przesyłek jeszcze wzrośnie. Jest to jednak prognoza oparta na analizie aktualnej sytuacji. Zachowujemy ciągłość obsługi i nie odnotowujemy utrudnień w przepływie przesyłek, natomiast wprowadziliśmy środki ostrożności odpowiednie do sytuacji. Opracowaliśmy również zestaw rekomendacji i propozycji adresowanych do klientów, jak również do naszych pracowników i podwykonawców.
Zgodnie z zaleceniami instytucji sanitarnych, kwestią priorytetową jest w tej chwili ograniczanie kontaktów osobistych. Dlatego zachęcamy klientów do wybierania opcji doręczenia w tzw. bezpiecznym miejscu, czyli lokalizacji wskazanej przez odbiorcę, bez konieczności składania podpisu na skanerze. Można to zrobić w ramach istniejącej usługi FlexDeliveryService, umożliwiającej przekierowanie paczki.
Proponujemy również, by ograniczali lub unikali bezpośredniego kontaktu, witając się bez podawania rąk i nie przekazując sobie skanerów (np. w trakcie składania podpisu), długopisów i innych przedmiotów. Co ważne, w ramach prawie wszystkich usług GLS istnieje możliwość doręczenia paczek bez pobrania podpisu odbiorcy. Nasi kurierzy otrzymali stosowne instrukcje, zgodnie z którymi, po formalnej odmowie podpisu, przekazują paczkę dodatkowo weryfikując tożsamość odbiorcy, a w miarę możliwości pozyskują jeszcze potwierdzenie dostawy np. poprzez SMS, e-mail lub fotografię na skanerze. Poza tym, w przypadku dostaw do odbiorców prywatnych zalecamy odbieranie paczek od kuriera w drzwiach lub przed domem.
W przypadku dostaw do biurowców lub magazynów rekomendujemy umożliwienie kurierom dostarczanie przesyłek w jedno, wyznaczone w tym celu, miejsce. Nadawcom proponujemy podobne rozwiązanie, tj. wyznaczenie kurierom jednego miejsca odbioru paczek.
Cel nadrzędny wymienionych rekomendacji i propozycji polega na tym, aby kurierzy kontaktowali się z jak najmniejszą liczbą osób podczas doręczenia lub odbioru paczek. Istotne jest także, by skrócić pobyt kuriera do niezbędnego minimum.
Kurierzy otrzymali szczegółowe wytyczne dotyczące ochrony osobistej i zostali wyposażeni w odpowiednie środki, w tym służące do dezynfekcji. Nie noszą jednak maseczek ochronnych, ponieważ - zgodnie z wyraźnymi zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia - maseczki powinny stosować tylko osoby z objawami COVID-19 oraz opiekunowie osób chorych, w tym pracownicy służby zdrowia.
Środki ochrony osobistej są na bieżąco dostarczane i uzupełniane również w naszych filiach. Wszystkim pracownikom i podwykonawcom przekazaliśmy instrukcje i zalecenia dotyczące zachowania higieny, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków zawodowych. Realizujemy wszystkie usługi zgodnie ze standardami, przy czym, w trosce o bezpieczeństwo klientów, kurierów i pracowników systematycznie wdrażamy właściwe środki ostrożności. Sytuacja jest dynamiczna, dlatego nasz specjalny zespół na bieżąco monitoruje informacje i zalecenia przekazywane przez instytucje państwowe. Systematycznie wypracowujemy i wdrażamy odpowiednie procedury i rozwiązania. Pracę zespołu koordynują pracownicy działu BHP oraz dyrektor operacyjny. Jesteśmy przygotowani i będziemy elastycznie reagowali na różne scenariusze.

O pandemii koronawirusa czytaj także:
- Pandemia koronawirusa i jego wpływ na logistykę i e-commerce
- Czy pakiet mobilności opóźni się z powodu koronawirusa?

Ostatnio zmieniany w środa, 06 maj 2020 11:39
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe