Zaloguj się

Strategia automatyzacji

Jakie Pana zdaniem powinny być główne czynniki motywujące firmy do wdrażania strategii automatyzacji?

Jesper Sonne Thimsen, dyrektor sprzedaży w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Mobile Industrial Robots

Automatyzacja niesie za sobą możliwość optymalizacji procesów, a w rezultacie zwiększenia efektywności, zredukowania kosztów i podniesienia konkurencyjności. To także szansa na skrócenie cyklu produkcyjnego, ustandaryzowanie jakości oraz procesów, poprawienia ergonomii pracy i lepsze wykorzystania potencjału ludzi. Transport wewnętrzny zdecydowanie jest obszarem, w którym firmy mogą szukać przewagi konkurencyjnej. Nawet w stosunkowo niedużych przedsiębiorstwach łączny dystans, jaki dziennie pokonują pracownicy, transportując produkty, może być mierzony w kilometrach. Autonomiczne roboty mobilne (ang. autonomous mobile robots, AMR) są przystosowane do przewożenia komponentów o masie do jednej tony (na przykładzie robotów MiR). Ich elastyczność i zaawansowana inteligencja powodują, że firma ma pełną kontrolę nad tym, do jakich zadań oddeleguje robota w danym dniu. Może zatem dostosować jego pracę do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa bez dodatkowych kosztów zmiany układu produkcyjnego czy programowania. Autonomiczne roboty mobilne nawigują na podstawie wbudowanych czujników, kamer i zaawansowanego software’u - nie wymagają zewnętrznych czujników czy prowadnic. Gdy robot raz pozna otoczenie, będzie je rozpoznawał i wybierze zawsze najbardziej efektywną trasę do punktu docelowego, bezpiecznie omijając przeszkody i ludzi. Współpracujące roboty mobilne są ponadto przyjazne dla użytkownika i łatwe w obsłudze z poziomu prostego interfejsu, który nie wymaga wcześniejszego doświadczenia programistycznego.
Ciekawy przykład z polskiego rynku to wdrożenie autonomicznych robotów mobilnych MiR200 w zakładzie Whirlpool w Łodzi, produkującym suszarki oraz kuchenki wolnostojące. W celu podniesienia efektywności, firma wdrożyła flotę robotów mobilnych, które transportują komponenty pomiędzy linią premontażu i montażu. Roboty MiR zastępują w Whirlpoolu wózki widłowe oraz tuggery, a przewidywany czas zwrotu z inwestycji w zakładzie w Łodzi to maksymalnie dwa lata. Dzięki wprowadzeniu autonomicznych robotów mobilnych firma może podnosić produktywność oraz angażować pracowników w inne obszary, przynoszące wyższą wartość dodaną przedsiębiorstwu.

Więcej na temat automatyzacji i robotyzacji w najnowszym numerze czasopisma "Logistyka" 1/2020

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 02 marzec 2020 10:26
Zaloguj się by skomentować