Zaloguj się

Wdrożyć RFID - krok po kroku

To, że technologia RFID skutecznie usprawnia handel, transport i logistykę, nie budzi wątpliwości. A jak sprawnie i skutecznie wdrożyć ją w firmie?

Jakub Kownacki, dyrektor techniczny, ISS RFID

Sprawne wdrożenie systemu RFID - jak to zrobić?

Często spotykam się z pytaniem, jak z sukcesem przeprowadzić wdrożenie RFID. Odpowiem na nie, posługując się przykładem wdrożenia systemu RFID w magazynie Rossmanna.
Cel, jaki postawił przed naszym zespołem klient, sieć drogeryjna Rossmann, obejmował usprawnienie zarządzania gospodarką środków transportowych w powstającym magazynie centralnym w Łodzi. To ogromny obiekt i żywy organizm. Operowanie na nim wymaga nie tylko wiedzy i doświadczenia w podobnych projektach, ale też sprawności, której nam, jako startupowi, nie brakuje.
Kluczem do udanego wdrożenia jest właściwe zrozumienie oczekiwań klienta, co już na początku pozwoli ustalić plan działania, przewidzieć potencjalne utrudnienia i im zapobiec. Od początku mieliśmy świadomość, że nowy magazyn musi rozpocząć funkcjonowanie w określonym terminie, więc jakiekolwiek opóźnienie nie jest dopuszczalne.

Zbierz i przeanalizuj informacje
Moim zdaniem najważniejsze jest zebranie informacji i przeanalizowanie sytuacji wyjściowej, czyli zaznajomienie się z obecną sytuacją u klienta, dogłębne poznanie jego branży, produktów oraz konkretnych wyzwań. Trzeba dowiedzieć się, czy interesuje go przede wszystkim logistyka w przedsiębiorstwie, czyli śledzenie zasobów wewnątrz firmy, czy logistyka zaopatrzenia lub zarządzanie łańcuchem dostaw. System RFID ma dokładnie odpowiedzieć na potrzeby klienta, tak więc konieczne jest ich poznanie, by mieć jasność, czy klient ma problemy z lokalizacją towaru, czy też inwentaryzacją, ponieważ w każdym przypadku system RFID będzie miał inne funkcje. Istotne jest "rozpoznanie terenu", a więc poznanie procesów i procedur w firmie, ale też sprawdzenie, czy w firmie funkcjonuje jeden system zarządzający, który spina wszystkie podsystemy, czy jest ich kilka.

Pilotaż to pierwszy krok
Na podstawie informacji, które zebraliśmy od naszego klienta, dobraliśmy technologię i konkretne rozwiązanie RFID - w przypadku Rossmana były to rozwiązania pasywne.
Zaproponowaliśmy dwuetapowe testy. Najpierw wykonany został proof of concept w magazynie ISS RFID, gdzie stworzyliśmy model doku i przeprowadzaliśmy próby procesu załadunku. To pozwoliło nam sprawdzić wszystkie scenariusze i zweryfikować wcześniejsze założenia. Po tym etapie zaplanowaliśmy dwa pilotaże. Pierwszy, przeprowadzony w innych magazynach Rossmanna, służył sprawdzeniu działania systemu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i dopracowaniu działania systemu. Klient miał okazję przetestować system i na tym etapie wnieść swoje uwagi i zastrzeżenia, dzięki czemu udało się sfinalizować projekt rozwiązania. Drugi miał na celu dopracowanie układu już w nowo budowanym magazynie, w niewielkim zakresie, aby zrobić test przed finalną instalacją oraz uprościć proces kalibracji systemu.
Wiedzieliśmy, że doki będą umiejscowione tuż obok siebie, tak więc testy robiliśmy równocześnie na dwóch sąsiadujących strefach załadunkowych. Pozwoliło nam to sprawdzić, czy opakowania transportowe będą przypisane i czytane na właściwym doku, a ich sygnał nie będzie wychwytywany przez inne anteny wokół. Na tym etapie mogliśmy już przeprowadzić analizę wyników i przekonać się, co działa prawidłowo, a co wymaga dopracowania, by następnie szczegółowo zaplanować wdrożenie. Tak skrupulatny pilotaż pozwolił na bezproblemowe skalowanie. Zainstalowane systemy RFID zintegrowaliśmy z systemami zarządzającymi.
Chciałbym podkreślić, że wykonanie tych wszystkich kroków gwarantuje skuteczne wdrożenie, które nie będzie wymagało wielu poprawek. Zdiagnozowany podczas pilotażu problem może zostać rozwiązany jeszcze przed pełną instalacją, a więc nie wstrzyma realizacji kolejnych etapów i nie będzie generował opóźnień.

Integracja różnych systemów
Usprawnienie procesów logistyczno-magazynowych w magazynie Rossmanna w Łodzi było kompleksowym i wymagającym projektem. Jednym z wyzwań, z którymi musieliśmy sobie poradzić, było funkcjonowanie w obrębie spółki czterech systemów zarządzania. System RFID musieliśmy zintegrować z innymi istniejącymi systemami. Wymagało to sprawnej współpracy zespołowej z partnerami od różnych rozwiązań i systemów, np. od kontroli dostępu i parkingów, automatyki przesyłowej czy systemu wagowego, gdyż sprawna wymiana danych wraz z ich interpretacją między różnymi systemami jest warunkiem sukcesu przy wdrożeniu na taką skalę.

Specyfika konkretnej lokalizacji
Nie bez znaczenia był również problem niewielkiej przestrzeni, na której zainstalowanych było wiele elementów, a duża liczba różnorakich instalacji wykonanych z metalu utrudniała rozchodzenie się fal radiowych. Ważnym punktem wdrożenia, wymagającym bardzo dużego doświadczenia i precyzji, była kalibracja. Mierzyliśmy się z wyzwaniem takiego ustawienia parametrów systemów RFID, aby urządzenia, zainstalowane na kilkunastu dokach na jednej ścianie, nie zakłócały się. Doki w magazynie oddalone są od siebie o mniej niż 2 metry. Wymagało to takiego dopasowania stref czytania, by nie nachodziły one na siebie. Kolejnym wyzwaniem, w tej maksymalnie zagospodarowanej przestrzeni, było dobranie takiej konfiguracji, by sygnał omijał punkt, w którym boksy schodzą z automatyki, a system czytał tylko te właściwe będące w procesie załadunku. Naszą uwagę mocno zajmowała również kwestia ustawień zewnętrznych czytników, znajdujących się nad dokami. Ich obecność mogła wzmacniać sygnały tagów wewnątrz magazynu. Muszę przyznać, że im bardziej złożone problemy, tym większą satysfakcję przynosi ich rozwiązywanie.

Cieszymy się, że dzięki naszej wiedzy, doświadczeniu i determinacji udało nam się sprawnie zrealizować ten projekt. Dobrze jest widzieć, że nasza praca przełożyła się na konkretne korzyści w Rossmannie. Zadowolenie klienta utwierdza nas w tym, że proponujemy użyteczne narzędzie biznesowe. Szczególnie dziś, w niepewnej sytuacji makroekonomicznej, trzeba mieć świadomość, że optymalizacja procesów będzie kluczem do stabilnego funkcjonowania przedsiębiorstw. Wiemy, że ISS RFID konkuruje z dużymi firmami, ale wyróżnia nas umiejętność tworzenia systemów pod indywidualne potrzeby i ich sprawna integracja z innymi, funkcjonującymi u klientów.

O technologii RFID czytaj także:
- Podróże, bagaż i logistyka
- Nowe technologie w branży odzieżowej

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 11 maj 2020 12:06
Zaloguj się by skomentować