Zaloguj się

Szpitalne rekomendacje

W ramach Rady ds. Interoperacyjności przy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia powołano zespół ds. standaryzacji zarządzania procesem przepływu produktów leczniczych, wyrobów medycznych i innych produktów medycznych w szpitalach, którym Pani kieruje. Czym zajmuje się Pani zespół?

dr Anna Gawrońska, lider obszaru ds. standardów GS1 w ochronie zdrowia
 
Celem prac zespołu będzie określenie rekomendacji w zakresie wykorzystania standardów interoperacyjności (HL7, GS1, profili IHE) na rzecz uproszczenia, standaryzacji i elektronizacji wybranych procesów dystrybucji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i innych produktów medycznych w szpitalach. Zostaną opracowane modele referencyjne tych procesów oraz modele danych ze wskazaniem odpowiednich standardów interoperacyjności.
Opracowanie takich rekomendacji jest odpowiedzią na zapotrzebowanie polskich szpitali, które zgłaszają problemy związane z dużą liczbą dublujących się czynności, błędami wynikającymi z ręcznego wprowadzania danych do systemu, jak również wydłużonym czasem reakcji na potrzeby pacjenta w obszarze farmakoterapii (jako rezultat konieczności obsługi dużej liczby dokumentów papierowych i brakiem automatyzacji wybranych czynności). Przedmiotowe rekomendacje pomogą również szpitalom w skutecznym i efektywnym wdrażaniu wybranych wymogów prawnych.
Pomysł na powołanie zespołu roboczego RI w tej sprawie zrodził się w toku prac grupy roboczej ds. szpitali GS1 Polska, w które zaangażowane są m.in. wiodące polskie szpitale publiczne. Rekomendacje w zakresie modeli referencyjnych i modeli danych będą możliwe do zaadaptowania zarówno przez szpitale, jak i firmy teleinformatyczne. Doprowadzi to do przyspieszenia tempa standaryzacji i elektronizacji wewnątrzszpitalnych procesów, uwalniając czas pracy personelu medycznego na działania pielęgnacyjne i terapeutyczne w stosunku do pacjenta oraz przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa pacjenta. Beneficjentem rekomendacji będzie zatem także cały system opieki zdrowotnej, ponieważ implementacja rekomendacji przyczyni się do ograniczenia błędów medycznych związanych z niewłaściwym podaniem leków.

O Radzie ds. Interoperacyjności przy CSIOZ czytaj także:
- Anna Gawrońska z Łukasiewicz - ILiM członkiem Rady ds. Interoperacyjności przy Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 15 czerwiec 2020 12:29
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe