Zaloguj się

Gospodarka morska rozwija kraj

Pana nazwisko znalazło się na liście 200 osób, które mają obecnie największy wpływ na polską gospodarkę i kreują jej rzeczywistość*. Jak ocenia Pan obecną sytuację transportu morskiego w kontekście gospodarki krajowej?

 
Łukasz Greinke, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk SA:

Patrząc na skalę handlu morskiego, można stwierdzić, że właściwie większość branż korzysta z funkcjonowania portu. Przede wszystkim branża petrochemiczna, energetyczna, rolno-spożywcza, budowlana - można tak długo wymieniać. Dzięki przeładunkom, które są realizowane w Porcie Gdańsk, do budżetu wpływa rocznie 20 mld zł z tytułu podatków, ceł i akcyzy. Mówimy o przychodach, które generuje sama infrastruktura portowa zlokalizowana w naszym porcie. Port Gdańsk to dziś okno na świat dla wielu polskich firm, które zdecydowały się rozwijać swój biznes międzynarodowo. Dziś 98 proc. ładunków z Azji do Europy płynie morzem. Koszt jednostkowy przewozu towarów statkiem (tony lub kontenera) jest niemal trzykrotnie niższy od kosztu przewozów koleją, nie mówiąc o jeszcze droższym transporcie lotniczym. Dodatkowo, koszty frachtu morskiego z Chin do polskich portów są takie same jak do portów niemieckich czy holenderskich, z których droga dowozu towarów lądem do punktów docelowych na terenie Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej jest znacznie dłuższa. Obecnie w światowej wymianie handlowej blisko 90 proc. towarów transportowanych jest drogą morską. Te fakty pokazują, jak ważne dla gospodarek narodowych są porty.
Stopień otwarcia gospodarek na korzystanie z handlu drogą morską mierzą od kilkunastu lat eksperci, wchodzącej w skład ONZ, Konferencji Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD). Eksperci są zgodni co do tego, że handel morski przyczynia się do zawiązywania szczególnie silnych związków pomiędzy krajami i do przyspieszania w ten sposób rozwoju gospodarczego. Połowa pierwszej dziesiątki najbardziej otwartych na morze krajów w świecie to państwa azjatyckie. Jednocześnie Polska wskazywana została jako kraj, który dokonał ogromnego postępu w korzystaniu z dostępu do morza. Liczę, że ta tendencja się utrzyma. Zdaniem ekspertów UNCTAD brak możliwości bezpośredniego transportu zmniejsza bilateralne obroty handlowe pomiędzy poszczególnymi krajami nawet o ponad 40 proc. W latach 2016-2019 przeładunki w Porcie Gdańsk zwiększyły się o 40 proc. W 2019 roku osiągnęliśmy rekordowe 52 mln ton przeładunków. To historyczny wynik, który pokazuje, że obrany przez nas kilka lat temu kierunek przynosi wymierne efekty. Uniwersalna infrastruktura, jej jakość, a także parametry jednostek, jakie mogą być dzięki tej infrastrukturze obsługiwane, decydują o wolumenach przeładowywanych towarów. W Porcie Gdańsk obecnie realizujemy inwestycje związane zarówno z modernizacją nabrzeży, pogłębieniem toru wodnego, jak i inwestycje drogowo-kolejowe, związane bezpośrednio z poprawą dostępu do portu oraz poszczególnych terminali. Wszystko po to, by stwarzać możliwości rozwoju naszym kontrahentom i tym samym zwiększać możliwości przeładunkowe.

* Ranking 200 osób mających największy wpływ na polską gospodarkę w 2020 r. przeprowadzony przez trzy redakcje gospodarcze: RMF FM, portal money.pl i portal 300Gospodarka.

O gospodarce morskiej czytaj także:
- Port Gdynia stawia na transport intermodalny
- Rozbudowa infrastruktury portowej napędza gospodarkę Trójmiasta
- Raport Actia Forum - Port Monitor

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 26 październik 2020 10:13
Zaloguj się by skomentować