Zaloguj się

Skutki brexitu dla branży TSL

1 stycznia 2021 roku Zjednoczone Królestwo opuściło unię celną oraz jednolity rynek UE. Jakie to ma znaczenie dla branży TSL?

Anna SmirnovaAnna Smirnova, kierownik AsstrA Industrial Project Logistics w Wielkiej Brytanii:

Branża logistyczna w Wielkiej Brytanii zaczęła odczuwać skutki brexitu już na początku 2020 roku. Niestety czy stety, wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej zbiegło się z pandemią koronawirusa, a więc wyzwania logistyczne łączą się ze skutkami wirusa. Brexit znalazł się w cieniu Covid-19.
1 stycznia 2021 roku, gdy Zjednoczone Królestwo opuściło unię celną oraz jednolity rynek UE, transgraniczny przepływ towarów został objęty procedurami celnymi przy eksporcie i imporcie. Jest to jedna z najbardziej oczywistych kwestii.
Rząd Wielkiej Brytanii oszacował sześciomiesięczny okres zakłóceń na granicy Zjednoczonego Królestwa, przy czym pierwsze trzy miesiące mają być najtrudniejsze. Do tej pory prognozy się sprawdziły i negatywnie wpłynęły na ciągłość handlu, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i Unii Europejskiej.
Oprócz wprowadzenia procedur celnych, do negatywnych czynników należą:
- obowiązkowe kontrole graniczne,
- opóźnienia w portach, zarówno dla frachtu drogowego, jak i morskiego,
- rezygnacja przewoźników ze świadczenia usług transportowych w temperaturze kontrolowanej,
- ograniczona dostępność kierowców i ich zdolność do pracy dzięki nowym licencjom oraz dodatkowym opóźnieniom, zgodnie z dyrektywą dotyczącą czasu pracy,
- ograniczona zdolność klientów do przetwarzania wymaganych dokumentów,
- podwyżki cen za obsługę celną i transport,
- "wypalenie" funkcjonariuszy celnych z powodu presji wynikającej z dodatkowych obowiązków i wzrostu ilości pracy,
- niedoświadczeni handlowcy, którzy nie posiadają niezbędnej dokumentacji,
- trudności z zabezpieczeniem ciężarówek przez importerów towarów z Wielkiej Brytanii, ponieważ przewoźnicy wolą wysyłać puste naczepy poza UK, aby uniknąć opóźnień, komplikacji celnych oraz opłat.

Od 2020 roku zespoły AsstrA w krajach Unii Europejskiej oraz w Wielkiej Brytanii wspólnie pracują nad zwiększeniem dostępności naczep drogowych i usprawnieniem metod zarządzania podwykonawcami. Tym samym staramy się zmniejszyć wpływ powyższych czynników na naszych klientów. Stale monitorujemy zmiany i szukamy nowych możliwości.
Przewidywanym negatywnym skutkiem brexitu na branżę logistyczną jest obniżenie poziomu handlu między krajami europejskimi a Wielką Brytanią, co doprowadzi do spadku popytu na transgraniczny transport drogowy i powiązane usługi.
Prognozy ekspertów wskazywały zmniejszenie importu i eksportu o jedną trzecią. W 2020 roku niepewność co do przepisów dotyczących podatku importowego oraz cła po brexicie zachęciła importerów z Wielkiej Brytanii do magazynowania towarów.
Brexit może również skutkować ograniczeniem migracji z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego do Wielkiej Brytanii. Zagrożeniem jest więc potencjalny niedobór specjalistów w sektorze logistycznym, takich jak kierowcy ciężarówek, operatorzy wózków widłowych, czy pracownicy magazynów. To ryzyko może być zrównoważone przez ograniczenie działalności gospodarczej. Obecnie prawdopodobnie z powodu pandemii, a nie brexitu brakuje wykwalifikowanego personelu.
Branża logistyczna jest znana ze swojej elastyczności oraz innowacyjnego podejścia do trudnych sytuacji. Zespół grupy kapitałowej AsstrA-Associated Traffic AG dostosował się do zmieniających się realiów rynkowych spowodowanych pandemią oraz brexitem.
Dokładnego wpływu wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii nie można jeszcze jednoznacznie określić. Będzie to możliwe dopiero po uzyskaniu pełnej kontroli nad pandemią. Niemniej jednak pozostajemy pełni nadziei na nadchodzące lata.

Ostatnio zmieniany w sobota, 06 marzec 2021 20:56
Zaloguj się by skomentować