Zaloguj się

6 na 10 polskich firm monitoruje swoje samochody

Z najnowszego badania, przeprowadzonego na zlecenie firmy Verizon Connect, wynika, że 6 na 10 polskich firm monitoruje swoje floty samochodowe z wykorzystaniem rozwiązań GPS, a 45% z nich obniżyło zużycie paliwa dzięki wprowadzeniu telematyki. Co drugi badany uważa, że system monitorowania samochodów pozwolił zmniejszyć liczbę wypadków i obniżyć koszty ubezpieczenia. W jaki sposób oprogramowanie i usługi pomagają polskim firmom radzić sobie z biznesowymi wyzwaniami? Komentuje Sebastian Bazylak, Marketing Manager w firmie Verizon Connect.

PB okNiemal 8 na 10 przedsiębiorstw w Polsce, które korzystają z telematyki, wśród ważnych biznesowych wyzwań wskazuje koszty paliwa i rosnące oczekiwania klientów. 70% wymienia rosnące koszty prowadzenia biznesu, a 6 na 10 firm – presję ze strony konkurencji. Przy niepewnej sytuacji rynkowej połowa badanych przedsiębiorstw wskazała, że skupia się na eliminowaniu nieplanowanych kosztów. Kluczowe, zwłaszcza dla przedsiębiorstw usługowych, staje się poprawianie obsługi klientów i zarządzanie firmowymi samochodami.

Możliwość monitorowania samochodów w połowie firm pozwala zwiększać produktywność, np. liczbę miejsc pracy czy stopień wykorzystania pojazdów. 18% polskich przedsiębiorstw wskazuje też na zmniejszenie kosztów pracy. Aż 65% ankietowanych podkreśliło, że telematyka pozwala ulepszać obsługę klienta. Zwiększa też bezpieczeństwo: 47% respondentów zaobserwowało spadek liczby wypadków. W połowie firm wzrósł poziom jazdy zgodnie z przepisami, a wprowadzenie telematyki pozwoliło zadbać o sprawniejszą konserwację pojazdów. Monitoring GPS działa w 64% polskich flot samochodowych. To zaledwie o 4 punkty procentowe poniżej średniej europejskiej. 7 na 10 firm, które korzystają z telematyki, uważa ją za przynoszącą duże korzyści.

Jak pokazało badanie, obawy przedsiębiorstw związane z kosztami rozwiązań do zarządzania flotą, są nieuzasadnione. Respondenci wykazali, że nakłady te zwracają się już nawet po 3 miesiącach dzięki oszczędnościom paliwa i serwisowania. Redukcja kosztów jest jednym z kluczowych obszarów, który umożliwia budowanie przewagi konkurencyjnej, podobnie zresztą jak wysoki poziom obsługi klienta oraz podnoszenie produktywności floty. Dlatego ważna jest możliwość bieżącego zarządzania samochodami w terenie i planowania tras, a przez to szybszej obsługi zleceń.

Cały raport dostępny jest pod adresem: https://www.verizonconnect.com/pl/zasoby/ebook/raport-technologiczne-trendy-flotowe-polsce/

Zaloguj się by skomentować