Zaloguj się

Komentarz w dobrym klimacie: Jak budować łańcuch dostaw odporny na kryzysy?

Jak budować łańcuch dostaw odporny na kryzysy? Na pytanie odpowiada Mateusz Boruta, Dyrektor Zarządzający ECR Polska, promotor programu Lean&Green w Polsce.

- Dobre pytanie… Czy to w ogóle jest możliwe? Czy łańcuch odporny na wszelkie możliwe kryzysy i sytuacje nieprzewidziane – będzie skuteczny na co dzień, będzie akceptowalny kosztowo? Nie znam jednej, jedynej, zawsze skutecznej metody, ale im więcej aspektów funkcjonowania naszego łańcucha uwzględnimy, czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które na niego wpływają, tym większa szansa, że taki projekt nam się uda. Może istotne jest nieuleganie modom i „łatwym” trendom i rozwiązaniom? Nie da się jednocześnie dobrze, szybko i tanio. Jeśli na jednym końcu spektrum mamy „just-in-time”, a na drugim „just-in-case” - to w praktyce trudno spełnić całkowicie któreś z tych podejść - ale na tej skali trzeba się odnaleźć znając specyfikę swojego biznesu. Współpraca. Długookresowe podejście. Jeśli potrzebujesz stabilnego łańcucha dostaw – to raczej nie masz alternatywy. Musisz współpracować długofalowo, rozumieć swoich partnerów, ich biznes, to, gdzie działacie zbieżnie, a czym się różnicie. Partnerstwo, otwartość, komunikacja, wyrozumiałość, otwarte księgi, podział i świadomość kompetencji – w długim okresie pomagają. Miejmy jednak świadomość, że to uniwersalne wskazówki, działają na dość ogólnym poziomie. Potraktujmy je więc jak dobry punkt wyjścia do pracy nad Twoim łańcuchem dostaw.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 21 lipiec 2022 09:28
Zaloguj się by skomentować