Zaloguj się

Na czym polega idea zrównoważonego rozwoju w budownictwie magazynowym i jak jest realizowana w Polsce?

Zrównoważony rozwój w budownictwie magazynowym polega na tworzeniu obiektów, które jednocześnie są przyjazne dla środowiska, ale również spełniają wymagania biznesowe. Na czym polega idea zrównoważonego rozwoju w budownictwie magazynowym i jak jest realizowana w Polsce? Komentarza udziela Ewa Zawadzka, Development Director w MDC2.

 

Ewa Zawadzka, Development Director w MDC2Zrównoważony rozwój w budownictwie magazynowym polega na tworzeniu obiektów, które jednocześnie są przyjazne dla środowiska, ale również spełniają wymagania biznesowe. Budynki magazynowe, które są zbudowane zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, powinny być zaprojektowane z myślą o efektywnym wykorzystaniu zasobów naturalnych, minimalizacji emisji szkodliwych substancji oraz redukcji zużycia energii i wody. Najczęściej stosowanymi rozwiązaniami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju w budownictwie magazynowym są instalacje związane z energooszczędnością, takie które wykorzystują źródła energii odnawialnej.

Jako MDC2 wśród wdrażanych rozwiązań stosujemy między innymi instalacje oświetlenia LED, przystosowujemy dachy do montażu instalacji fotowoltaicznych, zapewniamy ładowarki do pojazdów elektrycznych, zwiększamy izolację ścian, wspomagamy retencję wody deszczowej, a także wspieramy mikromobilność. Dążymy to tego, żeby 95% wykorzystywanych materiałów budowlanych w naszych obiektach nadawało się do recyklingu.

Wywieramy także świadomy, pozytywny wpływ na otoczenie. Wprowadzamy zielone ściany na fasadach budynków. Tworzymy bioróżnorodne otoczenie obiektów. Realizujemy innowacyjną na polskim rynku koncepcję Rest & Move, która ma służyć promocji zdrowego stylu życia i poprawie warunków pracy wszystkich użytkowników naszych obiektów magazynowych. Ważnym filarem naszej strategii ESG jest finansowanie i utrzymanie lasów naturalnych w Polsce. W tym celu MDC² współpracuje od blisko 2 lat z fundacją Las Na Zawsze, która chroni i zalesia przestrzenie w Polsce.

Rolą dewelopera powierzchni magazynowych jest maksymalizacja korzyści wynikających z zastosowania w budynkach magazynowych rozwiązań ekologicznych przy równoczesnej minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko naturalne z uwzględnieniem kluczowych czynników dla jakości życia człowieka.

Trend ten będzie stanowić swego rodzaju fundament, na którym rozwiną się strategie funkcjonowania przedsiębiorstw z branży logistycznej.

Coraz ważniejsze zagadnienie z zakresu zrównoważonego rozwoju rynku logistycznego stanowi także trend związany z decentralizacją i skracaniem łańcucha dostaw, które wpływają między innymi na ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji wytwarzanych przez tradycyjny dalekosiężny transport.

Zaloguj się by skomentować