Zaloguj się

Czy inwestycja w automatykę magazynową jest opłacalna?

  •  Mariusz Latos, Director, Strategic Business Unit; Supply
  • Kategoria: Komentarz tygodnia

Z rozwiązań opartych na automatyce korzysta jedynie 37 proc. firm w branży logistycznej. Obawy czy obiekcje związane z automatyką magazynową są zrozumiałe i uzasadnione. Przedsiębiorcy, nauczeni doświadczeniami, o wiele wnikliwiej analizują ryzyko i dłużej myślą, czy warto zdecydować się na inwestycję, która przyniesie zysk dopiero w dłuższej perspektywie. Skąd więc biora się obawy o inwestycje w automatykę magazynową? Czy inwestycja w automatykę magazynową jest opłacalna?Komentarza udziela Mariusz Latos, Director, Strategic Business Unit; Supply.

Mariusz Latos, Director - Strategic Business Unit; Supply7,2 proc. – tyle, według szacunków firmy doradczej Savills wynosił wskaźnik pustostanów magazynowych w 2023 roku. To, w stosunku do danych z 2022 roku, wzrost o aż 3,3 punkty procentowe. Ponadto o aż 18 proc. w porównaniu do 2022 zmalała powierzchnia magazynów, które są w budowie, popyt netto spadł o aż 25%, a brutto – o 16 proc. Innymi słowy: buduje się mniej powierzchni do składania towarów, nie ma na nie aż tak dużego zapotrzebowania, co jednocześnie sprawia, że wzrasta liczba niezagospodarowanych magazynów.

Ostrożność w inwestowaniu w logistykę jest więcej niż zrozumiała. 2023 rok przyniósł ze sobą szereg różnych wyzwań i doświadczeń dla branży logistycznej i dystrybucyjnej. Choć sektor e-commerce nieustannie wzrasta, to dzieje się to wolniej niż zakładał rynek. Wygląda to trochę tak, jakby biznes przeszacował i podszedł do prognoz związanych z e-commerce ze zbyt dużym optymizmem, a co za tym idzie, masowo zainwestował w zwiększanie powierzchni magazynowej. Do tego stopnia, że nowych miejsc do przechowywania towarów powstało więcej, niż istniało na to rzeczywiste zapotrzebowanie. Ta nadpodaż sprawiła, że wielu operatorów logistycznych oraz przedsiębiorstw znalazło się w sytuacji posiadania dużych obszarów przestrzeni magazynowej, na którą nie ma ani zapotrzebowania, ani pomysłu. Pozyskanie klienta, który byłby zainteresowany wykorzystaniem choć części magazynów, jest w obecnych realiach o wiele trudniejsze.

Powierzchnia to jedno, ale druga, osobna kwestia to szeroko rozumiana infrastruktura –  rozbudowane, zaawansowane platformy e-commerce i systemy śledzenia przesyłek, narzędzia do analizy danych czy szereg innych urządzeń. Doprowadziło to do sytuacji, w której znaczna część magazynów, nawet ta doskonale wyposażona i rozwinięta technologicznie, stoi pusta. Skłania to z jednej strony do refleksji, a z drugiej do podchodzenia do kolejnych inwestycji z wyraźną rezerwą, a niekiedy nawet obawami.

Automatyka

Jednocześnie ciężko nie dostrzec rosnącej roli automatyki magazynowej. Z danych Peerless Research Group z czerwca 2023 roku wynika, że 93 proc. przedsiębiorstw z sektora logistycznego nie widzi innej przyszłości niż rozwój urządzeń opartych na automatyce czy robotyce – zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnące oczekiwania klientów, niedobory kadrowe czy inflację.

Choć odsetek ten wskazuje na wyjątkową zgodność, warto powołać się na inne dane z tego badania. Wynika z nich bowiem, że z rozwiązań opartych na automatyce korzysta jedynie 37 proc. firm w branży. Podobny odsetek – 43 proc. dopiero deklaruje, że planuje wdrożyć je w ciągu trzech najbliższych lat. Wyżej wymienione przeinwestowanie w powierzchnię i infrastrukturę magazynową powoduje, że obawy czy obiekcje związane z automatyką magazynową są zrozumiałe i uzasadnione.

– W Orbico podjęliśmy świadomą, głęboko przemyślaną decyzję o wdrożeniu automatyki magazynowej na szeroką skalę już wtedy, kiedy wiele firm w ogóle nie rozważało takiej inwestycji – a więc przed pandemią oraz wybuchem wspomnianego już boomu na e-commerce. Dziś szacujemy, że dystans, jaki dzieli Orbico Supply od innych operatorów logistycznych i przedsiębiorstw, którzy dopiero rozważają inwestycję w automatykę magazynową, wynosi mniej więcej 3 lata – tłumaczy Mariusz Latos, Director - Strategic Business Unit; Supply. Firma wychodzi  z założenia, że to pozwoli jej być jeszcze lepiej przygotowanym na ewentualne zmiany rynkowe, których może doświadczyć  biznes. 

Już w 2021 roku firma otworzyła Centrum Dystrybucyjne Orbico Supply w Teresinie koło Warszawy, które jest w pełni zautomatyzowane i które dodatkowo zostało rozbudowane w 2023 roku. Inwestycja w automatyczny magazyn umożliwiła zoptymalizowanie i zwiększenie efektywności działań operacyjnych realizowanych nie tylko dla Orbico Polska i ich strategicznych jednostek biznesowych, ale również dla całego Orbico Group oraz dla klientów 3PL. Rozwiązanie to pozwoliło przyciągnąć klientów, którzy z różnych względów nie chcą inwestować w pełnoskalową automatyzację magazynu, ale wciąż potrzebują partnera, który zapewni im wysokiej klasy obsługę logistyczną.  Wcześniejsza decyzja o wdrożeniu automatyki magazynowej pozwoliła  uniknąć firmie obecnych problemów, zanim stały się one powszechne w branży.

Inwestować w automatykę czy nie?

– Na pewno warto inwestować w automatykę, ale należy podejmować decyzje po bardzo głębokiej analizie. Trzeba pamiętać, że w zmieniającej się rzeczywistości to muszą być bardzo mocne i potwierdzone precyzyjną analizą wyniki. W przeciwnym wypadku lepiej nie ryzykować, bo poza samym wdrożeniem należy zaplanować ścieżkę dojścia do pełnej wydajności, a to wszystko konsumuje czas i wydłuża okres zwrotu z inwestycji.  Realizując projekt w Orbico bardzo dużo nauczyliśmy się na każdym jego etapie. Obecnie mamy rozwiązanie, które cały czas udoskonalamy. Choć może to zabrzmieć dziwnie w kontekście procesu automatyzacji, od samego wdrożenia dokonaliśmy licznych zmian w celu uelastycznienia procesu, dopasowując rozwiązanie do potrzeb naszych klientów. W ostatnim czasie mocno pracujemy nad implementacją automatyki w kolejnym elemencie procesu logistycznego, ale oczywiście podchodzimy do tego bardzo ostrożnie, żeby wybrać najlepsze dostępne rozwiązanie funkcjonujące na rynku – komentuje Mariusz Latos,  Director - Strategic Business Unit; Supply.

Zaloguj się by skomentować