Zaloguj się

Cyberbezpieczeństwo to zabezpieczanie przyszłości logistyki

  •  Dawid Jarzębowski, Dyrektor IT, Logifact-Systems
  • Kategoria: Komentarz tygodnia

W erze cyfryzacji logistyki oprogramowanie do zarządzania magazynem stało się kluczowym elementem zapewniającym sprawność operacyjną magazynów i łańcuchów dostaw. Jednak rosnąca zależność od tych systemów niesie ze sobą znaczące ryzyko cybernetyczne. Dlaczego cyberbezpieczeństwo jest krytycznym aspektem zarządzania magazynem i jakie kroki mogą podjąć organizacje, aby zabezpieczyć swoje operacje przed cyfrowymi zagrożeniami? Komentarza udziela Dawid Jarzębowski, Dyrektor IT w Logifact-Systems.

Dawid Jarzębowski, Dyrektor IT, Logifact-SystemsZnaczenie cyberbezpieczeństwa dla oprogramowania WMS

Cyberataki mogą mieć dewastujący wpływ na operacje magazynowe, od zakłóceń w dostawach po utratę danych klientów i stanów magazynowych. Naruszenia bezpieczeństwa mogą prowadzić do znacznych strat finansowych, uszczerbku na reputacji oraz prawnym i regulacyjnym konsekwencjom np. wynikających z RODO. Dlatego zabezpieczenie systemów WMS przed cyberzagrożeniami jest niezbędne dla ciągłości działania i ochrony łańcucha dostaw.

Kluczowe wyzwania w zapewnianiu cyberbezpieczeństwa dla WMS

Systemy WMS mogą być celem ataków cybernetycznych ze względu na ich rolę w operacjach logistycznych i dostęp do danych poufnych a nawet wrażliwych. Do znaczących zagrożeń należą ransomware (zaszyfrowanie danych w celu wyłudzenia okupu za odszyfrowanie), phishing (fałszywe wiadomości e-mail, podszywające się pod zaufane źródła, aby uzyskać poufne informacje logowania lub zainstalować złośliwe oprogramowanie), ataki na łańcuch dostaw oraz eksploatacja luk w oprogramowaniu. Ponadto, rosnąca ilość prowadzonych integracja systemów WMS z innymi systemami, urządzeniami, narzędziami i IoT (Internet rzeczy) wprowadza dodatkowe wektory ataków.

Najlepsze praktyki w zapewnianiu Cyberbezpieczeństwa dla oprogramowania WMS

Aby zmniejszyć ryzyko cyberataków na oprogramowanie WMS, firmy powinny wdrożyć szereg zabezpieczeń technicznych i najlepszych praktyk, takich jak monitoring wideo, czytniki kart lub biometria do autoryzacji dostępu fizycznego do stref ograniczonego dostępu, firewalle, VPN, szyfrowanie danych, antywirusy, systemy wykrywania intruzów (IDS), LDAP lub Active Directory, SSL, regularne przeglądy i aktualizacje bezpieczeństwa oprogramowania dedykowanego, w tym testy penetracyjne i aktualizacje zabezpieczeń związane ze zmianami standardów i podnoszeniem poziomu bezpieczeństwa, regularne aktualizacje oprogramowania standardowego i bazy wirusów oprogramowania antywirusowego do najnowszych wersji, wdrożenie procedur bezpieczeństwa i silnego uwierzytelniania i kontroli dostępu, regularne szkolenia z cyberbezpieczeństwa dla pracowników w celu podniesienia świadomości na temat potencjalnych zagrożeń i najlepszych praktyk oraz tworzenie kopii zapasowych danych i planów zapewnienia ciągłości działania w celu zapewnienia szybkiej reakcji i minimalizacji szkód w przypadku ataku. To sporo, ale gdy w grę wchodzi cyberbezpieczeństwo, nie ma dróg na skróty i miejsca na kompromisy.

Warstwy oraz przyszłe technologie w cyberbezpieczeństwie dla WMS

Bardzo ważna jest świadomość, iż cyberbezpieczeństwo jest zagadnieniem wielowarstwowym obejmującym warstwy dostępu fizycznego, sieciową, infrastruktury sprzętowej, wirtualizacji, systemu operacyjnego, bazy danych, aplikacji i danych a także organizacje prace i procedury, każda z tych elementów wymaga oceny i wprowadzenia właściwego poziomu zabezpieczeń. 

Przyszłość cyberbezpieczeństwa w oprogramowaniu WMS prawdopodobnie będzie kształtowana przez rozwój technologii ogólnie wspierających cyberbezpieczeństwo w ww. warstwach z wykorzystaniem, takich jak sztuczna inteligencja (AI) i uczenie maszynowe, które mogą automatycznie wykrywać i reagować na zagrożenia w czasie rzeczywistym z większą skutecznością niż rozwiązania oparte o tradycyjne algorytmy.

W miarę jak technologia ewoluuje pojawiają się nowe zagrożenia a proces ich neutralizowania jest procesem ciągłym i przypomina niekończący się wyścig.

Cyberbezpieczeństwo a koszty

Cyberbezpieczeństwo może kojarzyć się z bardzo drogimi rozwiązanymi i często tak jest, ale nie zawsze musi tak być, często prostsze zabezpieczenia eliminują bardzo duży procent podstawowych zagrożeń jak choćby ograniczony dostęp fizyczny, wdrożone procedury, zamknięta sieć bezprzewodowa czy wymagane uwierzytelnianie do systemu. Każda organizacja musi ocenić swój właściwy poziom uzasadnienia ekonomicznego względem nakładów na cyberbezpieczeństwo, najprościej można wyjść od oszacowania, ile może stracić, nie tylko finansowo, nie zapewniając cyberbezpieczeństwa. Tą prostą metodą możemy szybko określić poziom nakładów finansowych na security jaki powinniśmy zastosować.

Niezależnie od przyjętego poziomu, cyberbezpieczeństwo należy monitorować, neutralizować wykryte incydenty, zabezpieczać przed ponownym wystawieniem oraz cyklicznie oceniać i aktualizować jego poziom.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo danych w oprogramowaniu WMS jest kluczowym elementem dla utrzymania ciągłości działalności. Przedsiębiorstwa muszą podejmować środki zapobiegawcze i być przygotowane na reagowanie na zmieniające się zagrożenia cybernetyczne. Przez odpowiednie szkolenie personelu, wdrożenie zabezpieczeń technicznych i monitorowanie aktywności systemów, można znacząco zwiększyć poziom cyberbezpieczeństwa w oprogramowaniu WMS. Cyberbezpieczeństwo w oprogramowaniu WMS nie jest luksusem, ale koniecznością dla każdej rozsądnej i zapobiegliwej organizacji.

Zaloguj się by skomentować