Zaloguj się

Komentarz tygodnia

Zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) w transporcie oceanicznym

Od stycznia 2024 r., system EU ETS zostanie rozszerzony o emisje z transportu morskiego, aby pomóc Europie osiągnąć cel redukcji emisji netto. W systemie EU ETS to rząd ustala maksymalną dozwoloną ilość emisji, co w praktyce oznacza, że linie żeglugowe będą musiały kupować i wygaszać (=wykorzystywać) uprawnienia do emisji EU ETS za każdą tonę zgłoszonych emisji CO2e i przenosić te koszty na swoich klientów.