Zaloguj się

Komentarz w dobrym klimacie: Dyrektywa CSRD - czy raportowanie emisji w logistyce stanie się obowiązkiem?

Czy raportowanie emisji w logistyce stanie się obowiązkiem? Na pytanie odpowiada Paweł Brzeziński, Manager ds. Rozwoju Produktów ECR Polska, współtwórca i promotor programu Navigor.

- Pod koniec listopada Rada Unii Europejskiej oficjalnie zatwierdziła dyrektywę o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju - w skrócie CSRD. Dyrektywa ta zobowiązuje firmy do uporządkowanego raportowania strategii i osiągnięć w obszarach związanych środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym. Porusza więc zagadnienia takie jak przestrzeganie praw człowieka, przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym, zużycie i ograniczanie zasobów wody, ochrona lasów i bioróżnorodności czy niezmiernie istotny temat emisji gazów cieplarnianych. Dyrektywa ma za zadanie ustanowić standardy sprawozdawczości tych obszarów, tak by były one wymierne, obiektywne i porównywalne. Co prawda już dzisiaj wiele firm tworzy co roku swoje raporty zrównoważonego rozwoju. Okazuje się, niestety, że te raporty zbyt często są niekompletne, nie umożliwiają właściwej oceny sytuacji, nie da się tych danych agregować czy porównać jednej firmy z drugą. Dyrektywa CSRD z jednej strony ma to wszystko uporządkować, ale także wymusić na niezdecydowanych uczestnikach rynku konkretne działania.
Dla największych firm użyteczności publicznej, które już dzisiaj raportują w oparciu o wcześniej ustanowione przepisy, nowa dyrektywa zacznie obowiązywać już w 2024 roku, dla pozostałych, spełniających określone kryteria w 2025. Kryteria, o których mowa to: - poziom zatrudnienia powyżej 250 osób, - przychody na poziomie co najmniej 40 milionów euro, - aktywa o wartości 20 mln euro.
Jeśli firma spełnia co najmniej dwa z tych kryteriów – CSRD będzie jej bezpośrednio dotyczyło. Raport będzie miał za zadanie pokazywać skuteczność podejmowanych działań, dlatego już pierwsze sprawozdanie obejmie okres trzech ostatnich lat. Dzisiaj jest już więc ten moment, by zacząć zbierać właściwe dane oraz planować i wdrażać odpowiednie strategie i działania. Aktualny stan prac nad dyrektywą – a mamy grudzień 2022 - jest taki, że znamy już pierwszy standard, według którego firmy mogą zacząć się przygotowywać do raportowania. Przedstawione są ogólne założenia co do obszarów, jakie będzie powinien zawierać raport. Jest ich całkiem sporo, niektóre będą obowiązkowe dla wszystkich inne będą zależały od specyfiki danej aktywności biznesowej. W pierwszym kwartale przyszłego roku poznamy kolejny bardziej szczegółowy zestaw standardów, a także konkretne wskaźniki do zaraportowania.
W Polsce około 3000 firm spełni kryteria raportowania – CSRD dotknie je więc bezpośrednio. W praktyce jednak CSRD wpłynie pośrednio na znacznie większą ilość podmiotów. Wystarczy, że twoja organizacja współpracuje z jedną z tych 3000 firm, a okaże się, że zbieranie właściwych danych i umiejętne dzielenie się nimi z partnerami biznesowymi będzie bardzo ważnym, nowym aspektem współpracy.
Obszar transportu i logistyki jest doskonałym przykładem tego, jak CSRD wpłynie na wszystkich uczestników łańcucha dostaw, niezależnie od wielkości zatrudnienia czy rocznego poziomu wyników finansowych. Spójrzmy dla przykładu na drobnych przewoźników realizujących usługi transportowe dla dużego operatora logistycznego, który łapie się bezpośrednio pod dyrektywę CSRD. Wszystkie takie firmy będą musiały potrafić raportować swoim większym partnerom, chociażby poziom emisji CO2, który jest wynikiem ich współpracy. Dla tych, którzy się nie przygotują, może to być poważne zagrożenie rynkowe. Z drugiej strony dobrze poukładane firmy mogą upatrywać w CSRD szanse, okaże się bowiem, że to dodatkowy czynnik, który pozytywnie wpływa na ich relacje biznesowe. Co warto zrobić już teraz? Nauczyć się zbierać dane i w oparciu o te dane zacząć opracowywać i wdrażać strategie istotne z punktu widzenia dyrektywy CSRD, a do jednych z najważniejszych należy ograniczanie śladu węglowego.

Posłuchaj poprzednich Komentarzy w Dobrym Klimacie:
- Just in Time czy Just in Case?
- Jak budować łańcuch dostaw odporny na kryzysy?
- Jakie potrzebne są zmiany w naszym kraju, aby firmy mogły tworzyć efektywny obieg zamknięty opakowań?
- Jak pogodzić w praktyce ograniczanie emisji gazów cieplarnianych z presją kosztową?
- Jak radzić sobie z rosnącą luką dostępności kierowców?
- Czym jest carbon bubble i czy jej istnienie powinno nas niepokoić?
- Dlaczego warto mierzyć ślad węglowy?
- Czy gospodarka cyrkularna to tylko modne hasło, czy już konieczność?

 

Ostatnio zmieniany w środa, 28 grudzień 2022 10:46
Zaloguj się by skomentować