Zaloguj się

Dynamiczny wzrost Goodmana w Europie Środkowo-Wschodniej

 Grupa Goodman ogłosiła swoje wyniki za pierwszą połowę roku obrotowego 2015 zakończoną 31 grudnia 2014 r.

   Najważniejsze dane operacyjne Grupy za ten okres:
- Całkowita wartość zarządzanych aktywów wyniosła 19,7 mld EUR, czyli o 10% więcej w porównaniu z końcem poprzedniego roku obrotowego w czerwcu 2014 r. Wzrost wartości był możliwy dzięki zapotrzebowaniu firm na wysokiej jakości obiekty przemysłowe.
- Solidny portfel nieruchomości przy utrzymanym 96-procentowym poziomie wynajmu i ważonej średniej wygaśnięcia najmu wynoszącej 4,8 roku.
- W budowie obiekty o wartości 2,0 mld EUR obejmujące 69 projektów w 12 krajach, w tym 61% projektów ze wstępnie zaangażowanymi środkami, a 76% połączonych z kapitałem osób trzecich, co generuje prognozowany zysk z kosztów rzędu 8,7%.
- Zebrano 1,0 mld EUR z emisji papierów udziałowych kierowanych do osób trzecich. Środki te wspierają fundusze zarządzane przez grupę Goodman i jej niezależne struktury zarządzania.

   Działalność deweloperska Goodman pozwoliła uzyskać dobry wynik. Przyczynił się do tego popyt na nowoczesne obiekty logistyczne w najlepszych lokalizacjach, które pozwalają klientom osiągać lepszą efektywność i większy zysk. Na koniec grudnia 2014 r. Goodman prowadził budowę obiektów o łącznej wartości 2,0 mld EUR a przewidywany zysk, jaki zostanie uzyskany z kosztów ma wynieść 8,7%. Inwestycje te obejmują 2,4 mln mkw. powierzchni magazynowej w ramach 69 projektów w 12 krajach. W ten sposób Goodman utrzymał pozycję jednego z największych na świecie deweloperów obiektów przemysłowych. Goodman znacząco rozwijał się na wszystkich rynkach, na których działa:
- Popyt klientów przyczynia się do utrzymania aktywności w Europie na stabilnym poziomie głównie w obszarze budowy obiektów pre-let.
- W Azji, dzięki ukierunkowanej strategii i dostarczaniu obiektów wysokiej jakości na mało nasyconych rynkach Chin i Japonii, grupa osiąga rosnące i zrównoważone zyski.
- Cykliczne wzrosty można też dostrzec w Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii gdzie wzrost działalności jest widoczny w rosnących obrotach.
- Wzrost aktywności w USA dzięki dwóm nowym projektom w budowie zlokalizowanym w Południowej Kalifornii.
- Coraz lepsze wyniki w Brazylii gdzie trwa budowa obiektów o powierzchni 275 000 mkw.
- Łącznie w obu Amerykach realizowanych jest 19% inwestycji deweloperskich grupy.

   Międzynarodowa dywersyfikacja działalności grupy wciąż przynosi pozytywne rezultaty, dzięki zróżnicowaniu cyklów gospodarczych w poszczególnych krajach na świecie. Dodatkowo, wzmacnia to markę Goodman jako wiodącej grupy w obszarze nieruchomości przemysłowych.
   Goodman oferuje wysokiej jakości aktywa i buduje relacje z klientami aby lepiej zrozumieć ich działalność i dostarczać im nieruchomości odpowiadające ich zróżnicowanym potrzebom. W wyniku przyjętej strategii, w ostatnim półroczu Goodman wynajął 1,7 mln mkw. powierzchni i podpisał nowe umowy na nowe realizacje o wartości 0,9 mld EUR.

- Otwartość na potrzeby klientów i relacje z klientami na całym świecie dostarczają nam wiele możliwości biznesowych - mówi Greg Goodman, dyrektor generalny Grupy Goodman. - Zwiększamy swoje kompetencje i potencjał w dostarczaniu klientom wysokiej jakości nowoczesnych rozwiązań, które będą odpowiadać zmieniającym się potrzebom biznesowym klientów i pozwolą im poprawiać efektywność. Spodziewamy się, że właśnie to będzie najważniejszym czynnikiem napędzającym wzrost naszej Grupy w drugiej połowie roku obrotowego 2015 w zakresie działalności deweloperskiej oraz wynikach portfolio aktywów.

   Goodman zwiększył swoje portfolio w Europie Środkowo-Wschodniej o 40%
Na koniec I połowy roku obrotowego 2015, Goodman zarządzał w Europie Środkowo-Wschodniej 697 000 mkw. powierzchni magazynowej, co oznacza wzrost o 40% w porównaniu z zakończonym 30 czerwca 2014 r. ubiegłym rokiem finansowym. Z 222 000 mkw. powierzchni magazynowej w budowie na koniec 2014 r., aż 95% przypadało na Polskę. Według raportu JLL, wynik ten stawia Goodmana wśród liderów polskiego rynku nieruchomości logistycznych.

- W ciągu ostatnich 12 miesięcy Goodman umocnił się na wiodącej pozycji rynkowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Nasz wzrost wspiera fakt, że jesteśmy postrzegani jako firma dostarczająca najwyższej jakości obiekty logistyczne w najlepszych lokalizacjach w regionie. Potwierdza to nasze portfolio klientów firm o różnej wielkości i z różnych sektorów gospodarki - mówi Błażej Ciesielczak, dyrektor regionalny Goodman na Europę Środkowo-Wschodnią.

   Na koniec grudnia 2014 r. na Polskę przypadało 471 000 mkw. powierzchni w zarządzaniu. W Czechach i na Słowacji Goodman zarządzał odpowiednio 47 000 mkw. i 78 000 mkw., a na Węgrzech 102 000 mkw. Goodman zarządza powierzchnią logistyczną dla firm z różnych branż, w tym dla operatorów logistycznych, lekkiej produkcji, e-commerce, handlu detalicznego, motoryzacji. Do grona klientów Goodmana zaliczają się zarówno duże międzynarodowe koncerny jak i lokalne podmioty.

   Wysoka aktywność na rynku nieruchomości spekulacyjnych w regionie
W I połowie roku finansowego 2015 Goodman podpisał umowy najmu na ok. 133 000 mkw. powierzchni magazynowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Największy udział w tym wyniku miała Polska, gdzie Goodman wynajął 113 000 mkw. Ważną częścią realizacji strategii rozwoju firmy Goodman w regionie jest też budowa inwestycji spekulacyjnych w kluczowych lokalizacjach logistycznych.
   Nowe umowy pozwoliły Goodmanowi na rozpoczęcie budowy dwóch nowych centrów logistycznych w Polsce - we Wrocławiu i w Poznaniu. Z kolei ostatnie transakcje w Kraków Airport Logistics Centre (operator logistyczny KMC Services wynajął 13 000 mkw.) oraz w Pomorskim Centrum Logistycznym w Gdańsku (dystrybutor FMCG wynajął 24 900 mkw.) były największymi od lat umowami najmu odpowiednio w Małopolsce i na Pomorzu. W efekcie podpisania nowych umów, Goodman rozpoczął budowę obiektów spekulacyjnych (we Wrocławiu i w Poznaniu) oraz jest na etapie rozbudowy istniejących obiektów (w Krakowie i Gdańsku). Łączna powierzchnia realizowanych obecnie w regionie inwestycji spekulacyjnych wraz z inwestycją Goodman Senec Logistics Centre niedaleko Bratysławy na Słowacji sięga ok. 53 000 mkw.

- Goodman jest jednym z liderów w Polsce pod względem powierzchni budowanej spekulacyjnie. Zachowując elastyczne podejście do oczekiwań klientów, chcemy oferować zarówno projekty szyte na miarę, jak również powierzchnię w już gotowych nowoczesnych obiektach. Silne zaplecze finansowe pozwala nam prowadzić takie inwestycje we wszystkich kluczowych lokalizacjach logistycznych - dodaje Błażej Ciesielczak.

Rosnące aktywa w zarządzaniu w Europie Środkowo-Wschodniej
   W I połowie roku obrotowego 2015 Goodman oddał w Polsce do użytku ok. 201 000 mkw. W tym czasie Grupa osiągnęła także poziom 100% najmu w Czechach i na Węgrzech. W Czechach przyczyniło się do tego podpisanie umowy z firmą UTC w Jažlovice Logistics Park niedaleko Pragi.
   Największą zakończoną inwestycją było centrum dystrybucyjne o powierzchni 123 500 mkw. dla firmy Amazon we Wrocławiu, za którą Goodman został nagrodzony w kategorii „New Investment of the Year” przez miesięcznik Eurobuild CEE. Jedną z największych inwestycji zakończonych w Polsce w ubiegłym roku było także centrum logistyczne w Koninie, o powierzchni blisko 40 000 mkw. dla firmy z sektora handlu detalicznego market-Detal.
   Goodman będzie zwiększać swoje aktywa w zarządzaniu także w 2015 r. Pierwszym dużym projektem, który zostanie wkrótce przekazany klientowi, będzie obiekt dla Grupy Muszkieterów, obejmujący centrum logistyczno-biurowe o powierzchni ponad 82 000 mkw. w Poznaniu. Goodman planuje również oddanie do użytku pierwszego magazynu o powierzchni 16 000 mkw. w nowym parku logistycznym Poznań Airport Logistics Centre oraz obiektu o powierzchni 33 400 mkw. w Lublinie.

Ostatnio zmieniany w środa, 18 luty 2015 12:56
Zaloguj się by skomentować