Zaloguj się

AKTUALNOŚCI: raporty i analizy

Rola ESG w e-commerce. Odpowiedzialność społeczna i ciągłe podnoszenie standardów

E-commerce ma ogromną moc kształtowania rzeczywistości we wszystkich obszarach ESG. Jak wynika z raportu „Odpowiedzialny e-commerce”, ponad połowa kupujących online, wybierając sklep internetowy, bierze pod uwagę to, czy ma do czynienia z firmą odpowiedzialną społecznie. Czy dobre praktyki liderów rodzimego rynku e-commerce z zakresu ESG wpłyną na odpowiedzialną produkcję, dbanie o czyste powietrze i środowisko naturalne oraz racjonalne używanie zasobów? Komentarza udziela Łukasz Łukasiewicz, Operations Manager, SwipBox Polska.

Grupa Raben raportuje ESG za 2023 rok

Grupa Raben opublikowała coroczny Raport Zrównoważonego Rozwoju, który szczegółowo opisuje działania i postępy Grupy w realizacji zobowiązań ESG oraz zwraca uwagę na kluczowe inicjatywy w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Zrównoważone łańcuchy dostaw w branży chemicznej

Pilna potrzeba redukcji emisji CO2 wymaga od firm działających w branży chemicznej zwiększania wydajności procesów, bardziej ekologicznego podejścia i poprawy efektywności energetycznej. Przy doborze skutecznych rozwiązań proekologicznych kluczowa jest wiedza na temat emisji gazów cieplarnianych na każdym etapie prowadzonej działalności. Dlatego tak ważny jest wybór partnera logistycznego, który monitoruje i raportuje wielkość emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu dostaw.

Kalkulator śladu węglowego inwestycji dla przedsiębiorców

EFL kontynuuje ekoofensywę i udostępnia nowe narzędzie w ramach projektu Greenify. Każdy przedsiębiorca może skorzystać z bezpłatnego kalkulatora śladu węglowego dostępnego na stronie www.efl.pl,oszacować i porównać wielkość emisji gazów cieplarnianych pojazdów maszyn i urządzeń lub poziom ich redukcji dzięki wykorzystaniu OZE (Odnawialne Źródeł Energii).. EFL w pierwszej połowie 2023 roku sfinansował zielone aktywa o łącznej wartości niemal 145 mln zł, co plasuje go w trójce największych leasingodawców. Co więcej, spółka jest liderem finansowania instalacji fotowoltaicznych z 16 proc. udziałem w rynku.

SUUS z strategią ESG z celami redukcji emisji zatwierdzonymi przez SBTi

Rohlig SUUS Logistics wdraża swoją pierwszą strategię ESG, która bezpośrednio wywodzi się z podejścia biznesowego. Firma kładzie duży nacisk na wiarygodność w swoich działaniach. Dlatego przedstawione w dokumencie krótkoterminowe cele redukcji emisji oparte na nauce zostały zatwierdzone przez Science Based Targets initiative. Osiągnięcie to oznacza, że największy polski operator logistyczny dołączył do wąskiego grona firm w kraju, których ambicje zostały sklasyfikowane jako zgodne z trajektorią mającą na celu ograniczenie globalnego wzrostu temperatury do 1,5°C.

ESG jako kierunek działań strategicznych przedsiębiorstw

Rozważania dotyczące budowania strategii rozwoju przedsiębiorstwa uwzględniającej aspekty środowiska, społeczeństwa i etycznego zarządzania (ESG) stają się coraz istotniejsze w różnych sektorach, w tym w logistyce dla przemysłu farmaceutycznego. Dla przedsiębiorców przyjęcie zasad ESG nie tylko przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, ale może także prowadzić do poprawy efektywności operacyjnej, poprzez zwiększenie oszczędności i redukcji kosztów, oraz może przełożyć się na wzmocnienie reputacji firmy. W miarę wzrostu świadomości społeczeństwa na temat zmian klimatycznych i odpowiedzialności społecznej, a także obowiązujących ustaw, ESG w błyskawicznym tempie zyskuje na znaczeniu. Tym samym powoli staje się kluczowym aspektem dla przedsiębiorstw, aby pozostać konkurencyjnymi na globalnym rynku.

DSV – Global Transport and Logistics dołącza do UN Global Compact

United Nations Global Compact to międzynarodowa inicjatywa Narodów Zjednoczonych, której sygnatariusze realizują działania na rzecz zrównoważonego rozwoju w myśl Dziesięciu Zasad oraz Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. DSV – Global Transport and Logistics, które należy do tego grona już od ponad 10 lat, dziś przenosi tę współpracę na poziom lokalny. To kolejny krok operatora w kierunku wspierania efektywnej zielonej transformacji sektora logistycznego w Polsce.

Czy ESG i zero waste będą standardami rozwoju biznesowego?

Postrzeganie biznesu ewoluuje. Dziś coraz większe znaczenie mają działania w duchu ESG i Zero Waste, które sprawiają, że przedsiębiorstwa mogą osiągać sukces, jednocześnie działając na rzecz społeczności i środowiska. To podejście staje się kierunkiem rozwoju nowoczesnego biznesu, nie tylko ze względów etycznych, ale również prawnych. Wchodząca w życie dyrektywa Unii Europejskiej dotycząca sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju[1] zobowiązuje przedsiębiorstwa do klarownego raportowania podejmowanych działań w obszarze ESG. Choć nowe przepisy stawiają przed firmami duże wyzwanie, są takie, które udowadniają, że zrównoważony rozwój jest nie tylko etyczny, ale także praktyczny i korzystny biznesowo. Joanna Legutko, wiceprezes przedsiębiorstwa W.Legutko wyjaśnia, jak działania na rzecz zrównoważonej produkcji i odpowiedzialności społecznej, mogą przyczynić się do wzrostu efektywności, redukcji kosztów oraz budowania silnej pozycji na rynku.