Zaloguj się

Parlament Europejski zablokował pozytywne zmiany dla polskich przewoźników

4 czerwca 2018 r. Komisja Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego (TRAN) przyjęła sprawozdanie ze swoich prac nad tak zwanym Pakietem Mobilności. Sprawozdanie, dotyczące części budzącej największe emocje, a dotyczące kwestii delegowania pracowników w sektorze transportowym, zostało przyjęte większością głosów. 27 europosłów było za przyjęciem poprawek, a 21 głosujących opowiedziało się przeciwko. Głosowanie Parlamentu Europejskiego zakończyło się jednak niekorzystnie dla branży transportowej.

- Uwzględniając przegłosowane zmiany, nowy dokument określał, że przepisy o delegowaniu związane chociażby z wypłatą zagranicznej płacy minimalnej, ujęte w nowelizacji dyrektywy o delegowaniu (nad którą równolegle trwają prace w Parlamencie), mają być stosowane jedynie do przewozów kabotażowych (czyli limitowanych przewozów krajowych świadczonych przez zagranicznego przewoźnika) i przewozów drogowych wykonywanych w ramach transportu kombinowanego. Transport międzynarodowy oraz tranzyt mają być wyłączone spod obowiązywania przepisów - mówi Kamil Wolański z Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców.

   Procedura legislacyjna Unii Europejskiej opiera się na uzgodnieniu tekstu aktu prawnego przez trzy instytucje: Parlament Europejski, Radę Unii Europejskiej i Komisję Europejską. Zaakceptowane przez Komisję Transportu teksty powinny zostać zatwierdzone przez Parlament Europejski i wówczas są jego oficjalnym stanowiskiem, poprzedzającym rozmowy z Radą Europejską. Głosowanie Parlamentu Europejskiego, w sprawie sprawozdania Komisji TRAN, które odbyło się 14 czerwca 2018 r., zakończyło się jednak niekorzystnie dla branży transportowej.

- Sprawozdanie zostało odrzucone i nie zostanie zaprezentowane jako stanowisko PE podczas negocjacji z Radą UE. Rozkład głosów, w głosowaniu nad punktem dotyczących wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowych zasad dotyczących delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego wyniósł: 630 obecnych, 263 za, 343 przeciw, 24 wstrzymało się. Można powiedzieć, że wróciliśmy do punktu wyjścia i prace będą odbywać się w oparciu o pierwotny projekt Komisji Europejskiej. Zakłada on, że kierowca będzie traktowany jako pracownik delegowany, czyli taki, który powinien mieć zapewnioną płacę minimalną zgodnie z przepisami kraju, w którym w danym momencie wykonuje swoją pracę, jeśli: wykonuje przewóz kabotażowy (już od pierwszego dnia), przebywa na terenie danego kraju przynajmniej 3 dni w ciągu miesiąca - dodaje Kamil Wolański.

   Kolejne rozstrzygnięcia w tym temacie zapadną 3 lipca 2018 r., podczas lipcowej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 21 czerwiec 2018 15:35
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe