Zaloguj się

Śledzenie towarów pochodzenia żywieniowego (traceability). Wpływ informatyki na logistykę - cz. 14

  •  Jerzy Majewski
  • Kategoria: E-gospodarka
 
Wpływ informatyki na logistykę - cz. 14

W obecnych czasach bezpieczeństwo produktów spożywczych oraz śledzenie przesyłek są najczęściej poruszanymi tematami zarówno przez rządy, jak i przemysłowców na całym świecie. Przygotowywane są liczne inicjatywy zmierzające do przedstawienia różnych form sprawdzania bezpiecznej funkcjonalności łańcucha dostaw artykułów spożywczych. Wyjątkową zdolność do zapewnienia unikalnej, globalnej identyfikacji jednostek handlowych, jednostek logistycznych, partii towarów i ich fizycznej lokalizacji ma system EAN.UCC, który jest szczególnie dobrze przygotowany do użytkowania go w tych właśnie celach.
Oczywistym jest fakt, że same standardy EAN.UCC nie rozwiązują problemu. Dopiero ich zaimplementowanie w systemie informatycznym implikuje wyraźny wzrost znaczenia informatyki, która wpływa na realizację logistyki.

Z punktu widzenia zarządzania informacją i wdrażania systemów śledzących, które są integralnymi elementami łańcuchów dostaw, systemom logistycznym stawiane są obecnie wymagania, aby wszystkie przemieszczane w łańcuchu dostaw partie towarów były powiązane z fizycznym ich przepływem w postaci jednostek logistycznych, a półprodukty i wyroby gotowe przemieszczane w tych jednostkach logistycznych, były łączone z aktualnymi informacjami na ich temat.

Wymaga to całościowego spojrzenia na łańcuch dostaw, co najlepiej jak dotąd, osiągalne jest poprzez rozwój rozpowszechnionego w handlu, z wykorzystaniem światowego języka biznesowego – systemu EAN.UCC. Jego globalny zasięg oraz ogólnie zaakceptowanie przez klientów, przedsiębiorstwa oraz niektóre rządy, stawia ten system na unikalnej pozycji, co wyczerpująco odpowiada wymaganiom systemów śledzących. Wykorzystanie standardów systemu EAN.UCC dla celów traceability pozwala na bardzo efektywne jej realizowanie. Dlatego też w poprzednim felietonie co nieco napisałem na temat tego standardu. Jeżeli Czytelnik przeoczył tamten felieton, warto, aby przed zagłębieniem się w treść niniejszego wrócić na chwilę do poprzedniego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz w celu udzielania pomocy użytkownikom systemu EAN.UCC, w organizacji EAN International zdefiniowano kluczowe zasady śledzenia oraz stworzono procedurę wdrożeniową, która łączy standardy EAN.UCC z wymaganiami systemów śledzących. Zasady te bazują na powszechnie dostępnych technologiach oraz sprawdzonych już narzędziach systemu EAN.UCC.

Każdy produkt, który powinien być namierzony lub śledzony, musi być unikalnie identyfikowalny, czyli oznaczony. Unikalne oznaczenia w skali globalnej EAN.UCC są kluczem, który umożliwia dostęp do wszystkich dostępnych danych zawartych w komputerowych bazach a mówiących o historii produktu, jego zastosowaniach i aktualnej lokalizacji.

Unikalna identyfikacja miejsca składowania jest zapewniona przez alokowanie za pomocą standardów EAN.UCC numeru GLN do każdej lokalizacji w jednostce gospodarczej (w przedsiębiorstwie). Niepowtarzalność numeru GLN gwarantowana jest przez system EAN.UCC. W części dotyczącej bezpośredniej numeracji firmy lub miejsca w firmie, odpowiedzialność spoczywa na jednostce kodującej (na przedsiębiorstwie) – członku organizacji EAN.UCC. Unikalna identyfikacja produktów jest zapewniona przez alokowanie za pomocą standardów EAN.UCC numeru GTIN dla każdego produktu. Dla celów śledzenia, GTIN musi być połączony z numerem seryjnym lub numerem partii w celu zidentyfikowania konkretnego wyrobu.

Niepowtarzalność numeru GTIN gwarantowana jest przez system EAN.UCC. Podobnie jak powyżej, w części dotyczącej numeracji bezpośredniego produktu, odpowiedzialność spoczywa na jednostce kodującej (na przedsiębiorstwie) – członku organizacji EAN.UCC.


Ostatnio zmieniany w wtorek, 11 lipiec 2006 16:15
Zaloguj się by skomentować