Zaloguj się

System EAN.UCC warunkiem warunkiem koniecznym dla standaryzacji systemów logistycznych. Wpływ informatyki na logistykę - cz. 13

  •  Jerzy Majewski
  • Kategoria: E-gospodarka
 
Wpływ informatyki na logistykę - cz. 13

Pomimo, że zastrzegałem się, że nie będę omawiał spraw związanych z systemem EAN.UCC uznając, iż jest on opisany na stronie www.ean.pl, uważam, że warto jednak to zagadnienie co najmniej poruszyć, aby Czytelnik lepiej rozumiał zagadnienia poruszane w następnych felietonach.
Standardy EAN.UCC, jeżeli są zaimplementowane w systemie WMS wywierają niezmiernie duży wpływ na logistykę, w zasadzie determinują jej funkcjonowanie w przedsiębiorstwie. Z tego względu nie mogę tego zagadnienia nie zauważyć i pominąć, tym bardziej, że uczestnikami systemu EAN.UCC jest ponad 1.000.000 przedsiębiorstw na świecie a w Polsce około 16.000 (wg danych na koniec 2003 roku), Warto więc przyjrzeć się cechom tego standardu wymiany informacji, ponieważ wszystko na to wskazuje, że jest i będzie ustabilizowanym w świecie „językiem” globalnym, używanym do prowadzenia biznesu na gruncie logistyki poprzez rozwiązania informatyczne.

Światowy system identyfikacji i komunikacji dla zarządzania łańcuchem dostaw EAN.UCC , powstał w wyniku wieloletniej współpracy i połączenia się dwóch organizacji zajmujących się początkowo wyłącznie standardami kodów kreskowych: Uniform Code Council w USA oraz EAN International z siedzibą w Brukseli. Początki działalności sięgają lat 70’, kiedy opracowano założenia do obu systemów EAN (European Article Numbering) i UPC (Universal Product Code). Najpierw powstał system UPC ( w USA i Kandzie), który opiera się na kodach 12-cyfrowych a w chwilę po tym powstał system EAN (w Europie), który został zaprojektowany jako odmiana i rozwinięcie systemu UCC (zasadniczo wykorzystuje numery 13- i 14-cyfrowe). Globalizacja handlu i wzrost międzynarodowej działalności wielu firm stworzyły potrzebę zacieśnienia współpracy między EAN International a UCC. W 1998 r. organizacje te podjęły decyzję o kompleksowym scaleniu systemu UPC z systemem EAN, dzięki czemu obecnie funkcjonuje jeden globalny system EAN.UCC. W rok później opracowano nową wersję Specyfikacji Ogólnych EAN/UCC, które stanowią globalny dokument referencyjny, obejmujący wszystkie aspekty techniczne systemu EAN.UCC, definiujące międzynarodowy i międzybranżowy standard. Połączenie obu organizacji nastąpiło ostatecznie w roku 2003, kiedy UCC wstąpiło do EAN International jako organizacja krajowa EAN. Z uwagi na w pełni globalny charakter podjęto decyzję o zmianie nazwy stowarzyszenia i od roku 2005 stowarzyszenie będzie występowało pod nazwa GS1 (Global System the First).

Dynamika prowadzenia działalności gospodarczej zmieniała się szybciej w ostatnich kilku latach, niż w całym okresie powojennym. Gwałtowny wzrost funkcjonalności łańcucha dostaw, nowe kanały dystrybucji, zmiany wzorców popytu i rosnące oczekiwania klientów wobec obsługi, nadały decydujące znaczenie technologii informacyjnej w procesach gospodarczych. Standardy EAN.UCC ułatwiły krajową i międzynarodową komunikację pomiędzy wszystkimi partnerami handlowymi, uczestniczącymi w łańcuchu dostaw, łącznie z dostawcami surowców, producentami, hurtownikami, dystrybutorami, detalistami, szpitalami i końcowymi klientami lub konsumentami.


Ostatnio zmieniany w wtorek, 11 lipiec 2006 16:56
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe