Zaloguj się

Aktualne trendy w rozwoju systemów ICT dla logistyki

Analizując aktualne trendy związane z rozwojem narzędzi ICT wspierających logistykę identyfikuje się 6 pożądanych cech oprogramowania, wspólnych dla wszystkich użytkowników - uczestników łańcucha dostaw. Są one obecnie intensywnie rozwijane przez dostawców systemów w obszarze szeroko pojętej logistyki.

Niezachwiana wymiana danych
Sprawność i niezawodność logistycznych procesów zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i transportu w dużym stopniu zależy od szybkości i efektywności przetwarzania informacji, która w obecnych czasach jest determinowana przede wszystkim wydajnością technologii komputerowych. Efektywna wymiana danych pomiędzy partnerami łańcucha dostaw jest obecnie podstawą rozwiązań dostarczanych przez twórców narzędzi IT. Jednocześnie duża różnorodności programów wspomagających działania logistyczne, wymusza wprowadzenie skutecznej komunikacji pomiędzy systemami na wszystkich etapach realizacji procesu. Dlatego istotne jest stosowanie zaawansowanych technologii informatycznych, funkcjonujących w ramach standardów elektronicznej wymiany danych.


Integralność
Integracja jest kolejnym krokiem w wymianie danych pomiędzy partnerami w ramach procesów logistycznych. W trakcie przepływu towaru w łańcuchu dostaw informacja jest bardzo często wielokrotnie przetwarzana. Integracja umożliwia wymianę danych w czasie rzeczywistym, co wpływa na wzrost efektywności działania całego łańcucha dostaw. Integracja wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwach staje się obecnie standardem, wiele firm korzysta z systemów klasy ERP czy SCM, co stanowi punkt wyjściowy do konsolidacji w ramach całej sieci dystrybucji. Dlatego zgodnie z aktualnymi trendami firmy są zainteresowanie nie tylko wewnętrzną integracją procesów, ale coraz bardziej na znaczeniu zyskuje integracja pomiedzy partnerami w ramach całego łańcucha dostaw.
W dynamicznym, złożonym środowisku logistyki integracja przez EDI pomiędzy kontrahentami jest nadal popularna, ale co raz częściej ustępuje także innym rozwiązaniom, jakimi są platformy komunikacyjne. Wynika to z faktu, że często w ramach jednej sieci współpracuje ze sobą wielu partnerów (klientów, dostawców, LSP), a pełna integracja z nimi byłaby czasochłonna i kosztowna. W związku z tym lepszą opcją jest użycie zewnętrznej platformy EDI, która zapewnia niezachwiany przepływ danych wszystkim graczom poprzez jeden standard połączenia.


Dostępność w chmurze
Cloud computing to usługa, której główną zaletą jest dostarczanie usług i rozwiązań IT przez Internet. Jest to bardzo popularna forma outsourcingu informatycznego a jej główną wartością jest to, że nie ma konieczności inwestowania we własną infrastrukturę i oprogramowanie. Przetwarzanie danych w chmurze umożliwia wynajęcie zasobów i udostępnienie ich wielu użytkownikom.
Zaletą rozwiązań w chmurze jest jej elastyczność oraz bezpieczeństwo. To zestaw narzędzi informatycznych, umożliwiający zwiększenie efektywności pracy przy znacznym ograniczeniu kosztów. Przetwarzanie danych w chmurze to również podniesienie bezpieczeństwa danych, pełna dostępność, niezależnie od miejsca w którym przebywa użytkownik. Wystarczy dostęp do sieci i komputera. Dostawca tego rozwiązania zapewnia pełne wsparcie wszystkim użytkownikom systemu, szybkie wdrożenie i elastyczność w dostosowaniu do rosnącej liczby korzystających z rozwiązania. Zaletą rozwiązań w chmurze jest dostęp do wszystkich aplikacji online za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej. Z najczęstszych zastosowań rozwiązań w chmurze wymienić należy: hosting stron www, usługi zabezpieczenia danych - kopie zapasowe (backup), CRM, usługi e-commerce, prowadzenie księgowości, rozliczeń z kontrahentami i wiele innych.
W ofercie wielu firm takich jak SAP, Oracle, Inttra czy Comarch, oferujących standardowe rozwiązania implementowane na serwerze klienta, dostępne są również rozwiązania w modelu Software as a Service (Cloud computing). Wśród produktów dostępnych w chmurze są oprogramowania wspierające zarówno procesy logistyczne, jak i finansowo-księgowe.


Kompleksowość
Współczesny rynek staje się coraz bardziej wymagający. Rosnące oczekiwania konsumentów oraz silna konkurencja są czynnikami skłaniającymi przedsiębiorców do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych oferujących w pełni kompleksowe rozwiązania. Wśród systemów informatycznych wspomagających zarządzanie organizacjami, szczególnie pośród systemów zintegrowanych (np. klasy ERP, SCM), dominują standardowe pakiety oprogramowania. Mają one zazwyczaj wbudowane mechanizmy dostosowawcze, pozwalające na adaptację systemu do potrzeb konkretnego klienta.
Coraz częściej oprócz standardowej konfiguracji systemu pod istniejace pracesy, przedsiębiorcy wymagają, aby specjalistyczne systemy wspierały również rozwój przedsiębiorstwa poprzez łatwą integrację z kooperantami, umożliwiały pracę w chmurze i dostarczały aplikację mobilne. Biorąc to pod uwagę, dostawcy rozwiązań IT rozwijają swoje produkty w taki sposób, aby klient kupując wybrane narzędzie otrzymywał oprogramowanie kompleksowo obsługujące wiele procesów, na możliwie wielu urządzeniach zapewniających zdalny dostęp.


Łatwość użytkowania
”Przyjazny dla użytkownika" jest terminem subiektywnym, dlatego też poniżej przedstawiono kilka wspólnych kryteriów stosowanych w interfejsach sprzyjających odbiorcom:
- Prosty w instalacji - instalacja jest pierwszym punktem kontaktu dla użytkowników, więc powinien to być przyjazny proces. Nie ma znaczenia, czy jest to system operacyjny, czy aplikacja pojedynczego klienta, instalacja powinna być prosta i odpowiednio opisana w instrukcji.
- Łatwy w aktualizacji - podobnie jak w przypadku instalacji, proces aktualizacji aplikacji powinien być łatwy. Aktualizacje muszą być na tyle proste, aby zapewnić użytkownikom dalsze bezproblemowe korzystanie z oprogramowania. Kiedy użytkownicy nie aktualizują, a tym samym nie ujawniają problemów, oprogramowanie staje się coraz mniej niezawodne i bezpieczne.
- Intuicyjny - aby być przyjaznym dla użytkownika, interfejs musi być zrozumiały dla przeciętnego użytkownika i powinien wymagać jak najkrótszej instrukcji obsługi
- Wydajny - nie tylko oprogramowanie powinno działać zgodnie z oczekiwaniami, ale również powinno być wydajne. Powinien być zoptymalizowany pod kątem konkretnej architektury, powinien być podłączony do wszystkich wycieków pamięci i powinien działać bezproblemowo z bazowymi strukturami i podsystemami. Z punktu widzenia użytkowników oprogramowanie powinno być skutecznym środkiem do wykonywania swoich zadań.
- Przejrzysty - dobry interfejs użytkownika jest odpowiednio zorganizowany, dzięki czemu można łatwo zlokalizować różne narzędzia i potrzebne opcje.
- Niezawodny – własność systemu dająca informację o tym, czy pracuje on poprawnie (spełnia wszystkie powierzone mu funkcje i czynności) przez wymagany czas i w określonych warunkach eksploatacji, który bezpośrednio wpływa na zadowolenie użytkownika.


Mobilny dostęp
Ze względu na stale rozwijającą się technologię mobilną, która umożliwia szybki i łatwy dostęp do informacji lub narzędzi, coraz więcej dostawców narzędzi IT oferuje także mobilną wersję oprogramowania. Aplikacje mobilne obsługują oprogramowanie niezależnie od jego podstawowej funkcjonalności, może to być system ERP, a także system SAP lub giełda towarowa, na przykład TimoCom lub Trans.eu. Urządzenia mobilne są wszędzie, dzięki czemu superkomputery stają się dostępne w każdej chwili - często jako usługi i aplikacje w chmurze - a wysoki poziom bezpieczeństwa jest standardem w tym mobilnym środowisku. Podczas gdy ten mobilny trend oferuje ogromne możliwości, zwiększa też presję na dostawcach IT, którzy ulepszają swoje produkty i usługi w chmurach. Wiele firm rozszerza obecnie podzbiór istniejących aplikacji na urządzenia mobilne. W wielu przypadkach są to mikro aplikacje, które oferują podzbiór funkcji dostępnych w aplikacjach na komputerze.

Ostatnio zmieniany w piątek, 30 marzec 2018 10:49
Zaloguj się by skomentować