Zaloguj się

Nowoczesne zarządzanie rozwojem produktu w kontekście integracji systemów informatycznych

  •  Agnieszka Dudziak, Grzegorz Zając
  • Kategoria: E-gospodarka
Polecamy! Nowoczesne zarządzanie rozwojem produktu w kontekście integracji systemów informatycznych

Wykorzystanie zintegrowanych systemów informatycznych we współczesnych przedsiębiorstwach wydaje się być konieczne, głównie w kontekście wspomagania procesów biznesowych oraz optymalizacji decyzji podejmowanych na różnych szczeblach organizacji. Coraz częściej, dzięki zastosowaniu tych systemów, możliwe jest nie tylko uporządkowanie wewnętrznych procesów (organizacja, przetwarzanie, gromadzenie, rejestracja i selekcja danych), ale także integracja z kluczowymi kooperantami i klientami przedsiębiorstwa.

Proces rozwoju produktu wspomagany systemem informatycznym
Współczesne procesy biznesowe w firmie są wspierane informatycznie, zatem istnieją też systemy, które te dane zbierają. Zazwyczaj jednak informacje takie nie są uporządkowane, a raczej wręcz "rozrzucone" często między wieloma systemami, bazami danych i komputerami. Do tworzenia tych informacji jest używana szeroka gama narzędzi i aplikacji programowych, a różne zespoły zadaniowe używają aplikacji w celu tworzenia informacji, która jest przechowywana w różnych formatach i w różnych miejscach. Sekwencje takich działań są bardzo istotne w momencie, gdy powstaje nowy wyrób w przedsiębiorstwie, po to aby uczestnicy procesu w każdej chwili mogli znać fazę cyklu, w której się znajduje.
Rozwój produktu jest złożonym procesem pod wieloma względami organizacyjnymi. Pomimo tego, że systemy PLM znane są na rynku od ponad 10 lat, w Polsce niewiele przedsiębiorstw korzysta z takich narzędzi. Bardziej znane są systemy wchodzące w skład grupy PLM, które są wykorzystywane do cząstkowych analiz w zakresie rozwoju produktu. Zaliczyć do nich można takie systemy jak, m.in.:

  • MDA (Mechanical Design Automation) - automatyzacja procesu projektowania;
  • PKM (Product Knowledge Management) - zarządzanie wiedzą o produkcie;
  • PDM (Product Data Management) - zarządzanie danymi produktu;
  • PPM (Product Portfolio Management) - zarządzanie projektem produktu;
  • CPDM (Collaborative Product Definition Management) - zarządzanie treścią i danymi w ramach sieci dostaw;
  • XMS (Extended Enterprise Management) - zarządzanie przedsięwzięciami;
  • DM (Digital Manufacturing) - wytwarzanie cyfrowe.

Z powyższego zestawienia wynika, że zarządzanie produktem oraz rozwój produktu to dziedziny pokrywające wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa. W praktyce oznacza to integrację wszystkich uczestników procesu rozwoju produktu: projektantów, konstruktorów, dostawców i poddostawców, producentów i klientów. Wszyscy oni koncentrują się na jednym kluczowym zagadnieniu, jakim jest realizacja wspólnego celu.
Rozwój produktu może oznaczać zarówno powstanie nowego produktu, jak i modyfikację tego, który już istnieje. Każdy wprowadzany na rynek produkt charakteryzuje się pewnym cyklem swojego życia, którego zarówno przebieg, jak i czas trwania zależą od wielu czynników.

Artykuł zawiera 14840 znaków.

Źródło: Czasopismo Logistyka

 
Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 25 marzec 2019 09:32
Zaloguj się by skomentować