Zaloguj się

WIEDZA: e-gospodarka

Kolej na Łukasiewicz

W siedzibie Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego odbyła się wyjątkowa wizyta studyjna, na którą zaproszeni zostali przedstawiciele branży kolejowej. Ponad 100 uczestników wzięło udział w prezentacji głównych obszarów badawczych i potencjału rozwojowego Łukasiewicz-PIT oraz zwiedziło Centrum Pojazdów Szynowych, gdzie na żywo można było obserwować prace związane z rozwojem oraz badaniami symulacyjnymi, stanowiskowymi i ruchowymi różnego typu pojazdów szynowych, szynowo-drogowych, jak i ich podzespołów. Wydarzenie zorganizowane zostało we współpracy z Polską Izbą Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

Każdy z nas będzie pacjentem, czyli o zrównoważonej opiece zdrowotnej

Wysoka jakość usług medycznych, dobrze rozwinięta służba zdrowia, rozwiązania cyfrowe wspierające pracę personelu medycznego, dobro pacjentów przede wszystkim – to ideał, do którego dąży nasze społeczeństwo. Jak wygląda od kuchni wdrażanie innowacji w placówkach zdrowia? Czy pojęcie zrównoważonego rozwoju odnosi się również do ochrony zdrowia? Na te i inne pytania odpowiada dr Anna Gawrońska z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego.

Sieć Badawcza Łukasiewicz na targach w Dubaju

W Dubaju twają od wczoraj targi DUPHAT (Dubai International Pharmaceuticals & Technologies Conference and Exhibition), jedne z bardziej uznanych na świecie i najważniejsze na Bliskim Wschodzie wydarzenie farmaceutyczne i technologiczne. Na targach zaprezentowane zostaną także innowacyjne rozwiązania oferowane w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz. 

Poczta Polska rozpoczyna testy technologii RFID

Poczta Polska rusza z pierwszą fazą testów technologii RFID w ramach projektu naukowo-badawczego realizowanego we współpracy z Łukasiewicz – Poznańskim Instytutem Technologicznym oraz konsorcjum Orange/Hadatap. Jeśli testy zakończą się sukcesem, Spółka może wdrożyć je na szeroką skalę, co powoli precyzyjniej lokalizować przesyłki oraz przyspieszyć proces ich doręczenia do milionów klientów w Polsce. Technologia RFID na taką skalę nie była dotąd testowana nigdzie na świecie. Testy odbywają się jednocześnie aż w 3 sortowniach: w Pruszczu Gdańskim, Szczecinie i Zabrzu, przez które przechodzi ok. 50 mln przesyłek paczkowych i listowych miesięcznie.

Rusza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny

1 stycznia 2022 roku na mapie profesjonalnych dostawców usług badawczych pojawił się nowy podmiot: Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny. Łukasiewicz - PIT powstał w wyniku połączenia 5 Instytutów wchodzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytutu Logistyki i Magazynowania, Instytutu Obróbki Plastycznej, Instytutu Pojazdów Szynowych „TABOR”, Instytutu Technologii Drewna i Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych. Jaki wpływ na rynek B+R będzie miał ten fakt?

Człowiek w sercu logistyki - debata online: 13 stycznia

Branża logistyczna, dynamicznie rozwijająca się podczas pandemii i planująca dalszy wzrost mocno odczuwa potrzeby kadrowe na każdym poziomie kompetencji. Tymczasem na rynku pracy obserwujemy największy od 15 lat niedobór talentów. Czy w tej sytuacji pozytywne trendy rozwojowe w logistyce utrzymają się również w 2022 roku? Jakie działania mogą podjąć pracodawcy, by zapewnić sobie dostęp do potrzebnych kompetencji? Czy automatyzacja procesów jest najlepszym rozwiązaniem braku kadr? Co prognozy rozwoju dla obszaru logistyki mówią o przyszłym zapotrzebowaniu na pracowników?

Rusza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny. Pięć poznańskich instytutów badawczych łączy siły

Już 1 stycznia 2022 roku zacznie działać Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny. Połączenie dotychczasowych pięciu instytutów wchodzących w skład Łukasiewicza w jeden, zwiększy potencjał badawczy i komercjalizacyjny oraz pozwoli skuteczniej konkurować o klientów i międzynarodowe projekty B+R. Łukasiewicz - PIT to multidyscyplinarna jednostka naukowo-badawcza o międzynarodowej skali działania.