Zaloguj się

WIEDZA: e-gospodarka

Kształtowanie bezpieczeństwa systemów logistycznych

Zapewnienie bezpieczeństwa realizacji każdej aktywności gospodarczej stanowi podstawę właściwej realizacji tej aktywności i jej pożądanej jakości. Niesłychanie istotnym elementem zapewnienia sprawnej i efektywnej realizacji procesu logistycznego jest również zapewnienie jego bezpieczeństwa. Problematyka bezpieczeństwa zawsze zajmowała istotne miejsce w obszarze rozważań o tematyce branży TSL.

Rynek KEP w Polsce

Polska branża przesyłek kurierskich i ekspresowych ma już za sobą blisko 20 lat. Pierwsze "jaskółki” nowych usług transportowych pojawiły się w latach 80. poprzedniego stulecia. Na początku przesyłki były obsługiwane przez państwowego operatora PSM C. Hartwig, które pełniło rolę pośrednika dla wszystkich zagranicznych przewoźników. W tamtych czasach prawo uniemożliwiało obecność obcego kapitału na polskim rynku. Natomiast na przełomie lat 80. i 90. założono firmy, które dziś odgrywają kluczową rolę w branży. Początki ich działalności skierowane były na tworzenie sieci operacyjnej i zaplecza techniczno - organizacyjnego. Wówczas przewoźnicy ekspresowi budowali sortownie i oddziały oraz inwestowali we flotę - głównie samochodową. Rywalizacja między przedsiębiorstwami sprowadzała się do konkurencji cenowej. W II połowie lat 90. firmy zaczęły konkurować nowoczesnymi technologiami informacyjnymi. Efektem tego było zautomatyzowanie niektórych czynności i szerokie udostępnienie klientom informacji dotyczących przewożonych przesyłek. Działające w Polsce firmy bardzo szybko dogoniły światowe przedsiębiorstwa, zarówno pod względem technologicznym, jak i jakościowym.

Logistyka w Polsce w latach 2006-2007

Sytuacja makroekonomiczna
Kondycja logistyki nierozerwalnie związana jest ze stanem całej gospodarki, a lata 2006 - 2007 były rekordowe dla polskiej ekonomii. Zarówno dochód narodowy, jak i inne wskaźniki makroekonomiczne, osiągnęły wysokie poziomy (rysunek 1). Największe sukcesy były dziełem eksporterów, którym nie przeszkodził silny złoty, zmniejszający konkurencyjność polskiej gospodarki. Ekonomiści jednak zwracają uwagę na zagrożenie inflacyjne związane ze wzrostem wynagrodzeń i podwyżką cen usług. W aspekcie tych dobrych wyników gospodarki wzrosły oczekiwania dotyczące wysokiej dynamiki rozwoju polskiego rynku usług logistycznych, zarówno kontraktowych, jak i tych realizowanych przez przedsiębiorstwa dla swoich potrzeb. Tym bardziej, że logistyka - zgodnie z ogólnie przyjętą obiegowo zasadą - powinna rozwijać się znacznie szybciej, niż gospodarka ogółem.

Strony internetowe