Zaloguj się

WIEDZA: e-gospodarka

Logistyka gra w zielone

5 magazynów o łącznej powierzchni 44 tys. metrów, około 500 pracowników, tysiące przewożonych i składowanych ładunków. Centrum logistyczne Kuehne+Nagel w Hamburgu jest przystosowane do pracy przez całą dobę. Jednak oprócz efektywności, jedną z najważniejszych idei przyświecających temu miejscu jest ekologia - i to na najwyższym poziomie.

Pierwszy projekt ochrony klimatu Deutsche Post DHL

Deutsche Post DHL, grupa świadcząca usługi pocztowe i logistyczne, zyskała aprobatę Organizacji Narodów Zjednoczonych dla pierwszego niezależnego projektu ochrony klimatu. Przez minimalizację wymogów paliwowych, wydajne piece opalane drewnem wykorzystywane w ramach inicjatywy redukują emisję CO2 o 80 procent w porównaniu z tradycyjnymi metodami gotowania.

Szanse i bariery działań proekologicznych w aglomeracji miejskiej na przykładzie miasta Gdynia

Stale postępujący proces urbanizacji doprowadził do sytuacji, w której większość ludności żyje w miastach. Tym samym wszystko, co związane jest z bytowaniem człowieka, nagromadzone w jednym miejscu powoduje wiele problemów natury ekologicznej. Są to między innymi: wzrastająca liczba aut osobowych, wzmożone potoki przepływu towarów, przestarzałe środki komunikacji miejskiej, brak właściwej gospodarki odpadami komunalnymi i nieukształtowane wzorce proekologiczne mieszkańców.

Analysis and evaluation of sorting and processing logistics of used products from the consumers [english version]

Artykuł przedstawia metodologię do analizy i oceny stanu bieżącego procesów sortowania i przetwarzania zużytych produktów z punktu widzenia logistyki, wyznaczenia głównych problemów w tym obszarze i zaproponowania podstawowych kierunków prowadzących do ich usunięcia, to jest do zwiększenia wydajności badanych procesów. Koncepcja proponowanej metodologii wywodzi się z zastosowania zasad Lean. Możliwości zastosowania stworzonej metodologii podane są na przykładzie analizy i oceny logistyki demontażu zużytego sprzętu elektronicznego.

Strony internetowe