Zaloguj się

Standardy XML dla integracji łańcucha dostaw

  •  Stanisław Wałcerz
  • Kategoria: Konferencje
Logistics.com Inc. w Burlington, MA. opublikowało 4.10.01 zestaw standardów LEMA (Logistics Event Management Architecture), które umożliwiają przewoźnikom i spedytorom kupować, sprzedawać, zarządzać i optymalizować usługi transportowe lądowe, morskie i powietrzne.
Logistics.com Inc. w Burlington, MA. opublikowało 4.10.01 zestaw standardów LEMA (Logistics Event Management Architecture), które umożliwiają przewoźnikom i spedytorom kupować, sprzedawać, zarządzać i optymalizować usługi transportowe lądowe, morskie i powietrzne. Przedsiębiorstwo opracowało LEMA jako otwartą, bazującą na standardach architekturę dla użytkownika, w celu wzmocnienia bardziej bezbłędnego przepływu informacji w łańcuchu dostaw wśród społeczności logistyków oraz uczestników wymiany z przemysłu, takich jak dostawcy technologii informatycznych i usług.

LEMA zapewnia trzy podstawowe korzyści: integracja aplikacji w przedsiębiorstwie z zewnętrznymi, wolny przepływ informacji, redukcja czasu cyklu przetwarzania informacji o procesach logistycznych, takich jak równoległe przetwarzanie oferty i akceptacji ruchu ładunków.

Standardy logistyczne LEMA są dostępne dla klientów Logistics.com oraz innych przedsiębiorstw, zamierzających uzyskać korzyści z otwartej, standardowej platformy biznesowej. Firma szuka obecnie poparcia organizacji standaryzujących w celu zwiększenia zakresu użytkowników swoich standardów.

Źródło: xml.coverpages.org

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe