Zaloguj się

QGUAR - Dystrybucja z rozmachem w firmie POLOmarket

  •  Marek Jędra
  • Kategoria: Konferencje
Firma Quantum software SA zakończyła kolejny etap prac informatycznych mających na celu usprawnienie logistyki dystrybucji w firmie POLOmarket. Firma POLOmarket, to centrum dystrybucyjne i bardzo prężna sieć polskich marketów o tej samej nazwie. Firma konsekwentnie realizując swój rozwój, bardzo mocno inwestuje w narzędzia wspomagające logistykę. W ubiegłym roku podjęta została decyzja o zakupie i wdrożeniu systemu informatycznego wspomagającego logistykę dystrybucji od krakowskiej firmy Quantum software. System QGUAR - bo o nim mowa - przejmuje więc stopniowo kontrolę nad poszczególnymi ogniwami całego łańcucha dystrybucji.
Firma Quantum software SA zakończyła kolejny etap prac informatycznych mających na celu usprawnienie logistyki dystrybucji w firmie POLOmarket. Firma POLOmarket, to centrum dystrybucyjne i bardzo prężna sieć polskich marketów o tej samej nazwie. Firma konsekwentnie realizując swój rozwój, bardzo mocno inwestuje w narzędzia wspomagające logistykę. W ubiegłym roku podjęta została decyzja o zakupie i wdrożeniu systemu informatycznego wspomagającego logistykę dystrybucji od krakowskiej firmy Quantum software. System QGUAR - bo o nim mowa - przejmuje więc stopniowo kontrolę nad poszczególnymi ogniwami całego łańcucha dystrybucji.

Całość prac podzielona została na odpowiednie etapy, tak aby wdrożenie tak dużego systemu nie zakłóciło bieżących prac operacyjnych firmy. W połowie grudnia 2001 zakończono prace nad pierwszym etapem wdrożenia. System QGUAR przejął wówczas kontrolę nad całą dystrybucją, począwszy od zarządzania dostawami, poprzez pracę magazynu wysokiego składowania na sprzedaży i dystrybucji docelowej kończąc.

Kolejny z etapów, który zakończono w czerwcu 2002, miał na celu dodatkowe usprawnienie logistyki magazynowania poprzez wykorzystanie systemu bezprzewodowej komunikacji radiowej, do wymiany informacji w obrębie magazynu centralnego firmy POLOmarket. W chwili obecnej w magazynie pracuje kilka najnowocześniejszych terminali radiowych zamontowanych na wózkach widłowych oraz kilkanaście przenośnych, w które wyposażeni są poszczególni operatorzy magazynowi.

Inwestycja w tak nowoczesne rozwiązanie pozwoliła zlikwidować wiele pomyłek operatorów wynikających np. z ich zmęczenia, przyspieszyć wiele powtarzających się operacji, wyeliminować zbędne wydruki dla operatorów, usprawnić cały ruch towarowy w magazynie i wreszcie mieć pewność co do poprawności wydań na najniższym z możliwych poziomów.

Sierpień 2002 to termin kolejnego etapu, w którym POLOmarket kończy nową inwestycję. Z nowowybudowanego obiektu magazynowego, POLOmarket rozpoczyna dystrybucję artykułów świeżych. Równocześnie wdrożony został moduł QGUAR-Internet, który usprawnia wymianę informacji pomiędzy sklepami a centralą oraz pozwala na ingerencję sklepu w zakres towarów, którymi jest zainteresowany.

Odpowiednia polityka logistyczna oraz inwestowanie w rozwiązania typu QGUAR, pozwala obecnie POLOmarketowi na elastyczne i szybkie zarządzanie przepływem ogromnej ilości towaru przez własne centrum dystrybucyjne. Firma ta, już w dniu dzisiejszym zarządza siecią około 100 własnych marketów.

Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe