Zaloguj się

Gospodarka materiałowa, a gospodarka magazynowa. Wpływ informatyki na logistykę - cz. 11

  •  Jerzy Majewski
  • Kategoria: E-gospodarka
 
Wpływ informatyki na logistykę - cz. 11

W czasie ostatnich kilkunastu lat komputeryzacja wkroczyła do przedsiębiorstw wielkimi krokami i dzisiaj trudno sobie wyobrazić efektywnie działające przedsiębiorstwo bez odpowiedniego zaplecza informatycznego. Większość oferowanych na rynku systemów informatycznych przeznaczonych do wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem, obejmuje swym zasięgiem prawie wszystkie dziedziny działalności przedsiębiorstwa, łącznie z gospodarowaniem materiałami surowcowymi i wyrobami gotowymi. W systemach informatycznych posiadających rodowód zachodni, pojęcie materiał jest mocno uogólnione, zawiera w sobie zarówno surowce, półfabrykaty, elementy konstrukcyjne jak i wyroby finalne. Z tego względu prawie każdy system informatyczny, któremu przydzielono miano: zintegrowany, będzie obejmował swym zasięgiem również tzw. gospodarkę materiałową.
Niektórzy autorzy utożsamiają niestety gospodarkę materiałową z gospodarką magazynową, słusznie uznając, że materiały na ogół lokowane są w magazynach. W tym kontekście przyjmują, że podstawowe zalety systemów gospodarki materiałowej (popularnie rozumianych jako GM-ki), leżą w możliwości generowania szeregu kwitów magazynowych, dokumentujących zmiany stanu magazynu.

Tak jak fizyczne zmiany stanu rejestrowane są na podstawie dokumentów wydania (WZ), przyjęcia (PZ) czy przesunięć (MM), tak wartościowe zmiany stanów realizowane są poprzez:

  • faktury
  • rachunki uproszczone
  • paragony
  • faktury i rachunki korygujące

W takim rozumieniu, oprogramowania określane jako magazynowe, oprócz ewidencji stanów magazynowych i generowania dokumentów magazynowych, pełnią dodatkowo następujące funkcje:

  • generowanie zestawień tabelarycznych opartych na informacji zawartej w bazie danych (np. zestawienie sprzedaży za dany okres, zestawienie zakupów u danego odbiorcy itp.)
  • ewidencja płatności związanych z dokumentami magazynowymi
  • eksport danych do programów księgowych itp.

Liczba i przydatność tych zestawień jest jeszcze niestety, jednym z głównych kryteriów, które wpływają na całościową ocenę funkcjonalności oprogramowania magazynu. Przydatność systemów gospodarki materiałowej (utożsamianych jak wspomniałem z gospodarką magazynową), sprowadzana jest do rejestrowania stanów magazynowych w postaci zagregowanej liczby poszczególnych towarów umieszczonych w magazynie, poprzez realizowanie transakcji dostawy i wydania materiałów na dokumentach papierowych i „wrzucaniu ich do komputera”. Powyższe określenie bardzo często definiuje podstawowe zadanie systemu magazynowego.
Natomiast nowocześnie pojmowana logistyka dąży do umniejszania celowości magazynowania zapasów uznając, że jest to proces głównie kosztotwórczy. Nieuzasadnione przeładowywanie i przemieszczanie palet z miejsca na miejsce nie wnosi żadnej wartości dodanej z punktu widzenia klienta, który nie ma ochoty zapłacić ani centa (lub euro) więcej za towar tylko dlatego, że jest on składowany w magazynie, nawet bardzo nowoczesnym.

Czym zatem różnią się systemy wyposażone w moduły informatyczne określane jako MM i WM?

Najważniejszą cechą odróżniającą systemy informatyczne obsługujące gospodarkę materiałową od systemów informatycznych obsługujących gospodarkę magazynową jest to, że w gospodarce materiałowej zarządza się zapasami poszczególnych pozycji materiałowych a w gospodarce magazynowej zarządza się zapasami jednostek logistycznych ulokowanych w określonych miejscach magazynowych.


Ostatnio zmieniany w wtorek, 11 lipiec 2006 15:58
Zaloguj się by skomentować