Zaloguj się

PHARE cz. 3: Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw

  •  Piotr Nowak, Michał Koralewski - Instytut Logistyki i Magazynowania
  • Kategoria: Pozostałe zagadnienia
W ramach Programu Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w sektorze MSP finansowane są usługi doradcze oraz inwestycje. Wsparcie na usługi doradcze musi zawierać się w przedziale od 500 do 4000 EUR i nie może przekroczyć 50 proc. wartości kwalifikowanych kosztów netto. Natomiast wsparcie na inwestycje musi zawierać się w przedziale od 2000 do 50 000 EUR i nie może przekroczyć 50 proc. kosztów kwalifikowanych netto działań. Wyznaczono 4 terminy składania wniosków: 2 sierpnia, 27 września, 25 października i 2 grudnia 2004 r.

W ramach Regionalnego Programu Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Przedsiębiorczość w Polsce, dostępne są takie fundusze jak: Technologie Informatyczne dla Przedsiębiorstw, obowiązujący w 7 województwach: Dolnośląskim, Kujawsko-Pomorskim, Podlaskim, Opolskim, Pomorskim, Świętokrzyskim i Warmińsko-Mazurskim. Minimalna kwota wsparcia na projekt wynosi 1000 EUR, maksymalna jest 10 razy wyższa. Wyznaczono 6 terminów składania wniosków: 6 sierpnia 2004 r., 27 września 2004 r., 25 października 2004 r., 29 listopada 2004 r., 17 stycznia 2005 r., 1 marca 2005 r. Finansowane może być przykładowo audit technologiczny, identyfikacja potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie technologii informatycznych, tworzenie specyfikacji technicznej związanej ze sprzętem i oprogramowaniem i wiele innych. Instytut Logistyki i Magazynowania w ramach tego działania proponuje następujące usługi: działania ukierunkowane na rozwój technologii informatycznych wspierających operacje logistyczne (zarządzanie magazynem, transportem, automatyczna identyfikacja danych) obejmujące audit technologii informatycznych, identyfikację potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie technologii informatycznych, tworzenie specyfikacji technicznej związanej z pozyskaniem sprzętu i oprogramowania oraz doradztwo w wyborze narzędzi informatycznych ulepszających zarządzanie.)

Program Rozwoju Przedsiębiorstw, skierowany do województw: dolnośląskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Kwota wsparcia na projekt waha się między 500 a 5000 EUR. Wyznaczono 6 terminów składania wniosków: 13 sierpnia 2004 r., 6 września 2004r., 18 października 2004 r., 6 grudnia 2004 r., 24 stycznia 2005 r., 7 marca 2005 r. Wśród działań finansowanych znajdują się m.in. ocena konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstw, rozwój strategii przedsiębiorstwa oraz planowanie inwestycyjne. ILIM w ramach tego funduszu proponuje następujące usługi: usługi doradcze i informacyjne ukierunkowane na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozwój i wdrażanie strategii przedsiębiorstwa, usługi doradcze związane z zarysowaniem strategii rozwoju przedsiębiorstwa, usługi doradcze świadczone równocześnie z wdrażaniem przez przedsiębiorstwo planu rozwoju oraz usługi doradcze skierowane na rozwój i wdrożenie planów inwestycyjnych oraz przygotowanie studium wykonalności.

W ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych wnioskodawca ubiegający się o dotację musi mieć siedzibę na terenie jednego z wymienionych województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, małopolskiego, lub pomorskiego. W tym przypadku minimalna kwota wsparcia na projekt wynosi 500 EUR, a maksymalna 10 000 EUR. Wśród aktualnych terminów są jeszcze: 22 listopada 2004 r., 4 stycznia, 7 lutego, 14 marca 2005 r. Program Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych finansuje projekty doradcze obejmujące takie działania jak planowanie eksportu oraz rozwój produktów eksportowych, rozwój umiejętności związanych z marketingiem eksportowym – wdrażanie wybranych elementów planu rozwoju eksportu, rozpoczęcie działań eksportowych – program doradczy dla potencjalnych eksporterów.
Fundusz Dotacji Inwestycyjnych może być udzielony na realizację projektów zlokalizowanych w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim lub zachodniopomorskim. Kwota wsparcie waha się między 2000 a 50000 EUR. Maksymalny udział dotacji w finansowaniu kosztów działań wynosi do 40 proc. kosztów kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie m. Wrocław, m. Kraków, m. Gdańsk, m. Gdynia lub m. Sopot, oraz do 50 proc. kosztów kwalifikowanych, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie innym niż wyżej wymienione. Wyznaczono 4 terminy składania wniosków: 30 sierpnia, 8 listopada 2004 r., 10 stycznia, 28 lutego w 2005 r. Do dotacji kwalifikowane są m.in.: koszty nowych maszyn i urządzeń z oprzyrządowaniem, niektórych nowych środków transportu, koszty nowego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i inne.

Krajowy Fundusz Dotacji Inwestycyjnych. Kwota dotacji na projekt wynosi od 2000 do 100.000 EUR. Maksymalny udział dotacji w finansowaniu kosztów działań wynosi 30 proc. kosztów kwalifikowanych opisanych w punkcie 2.1.4, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie m. Warszawa (miasto na prawach powiatu) lub w powiecie m. Poznań, 40 proc. kosztów kwalifikowanych opisanych w punkcie 2.1.4, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie m. Wrocław, m. Kraków, m. Gdańsk, m. Gdynia lub m. Sopot oraz 50 proc. kosztów kwalifikowanych opisanych w punkcie 2.1.4, jeżeli projekt jest realizowany w powiecie innym niż wyżej wymienione. Wyznaczono 3 terminy przyjmowania wniosków w 2004 r.: do 12 lipca, do 16 sierpnia i do 13 września. Kwalifikowane są działania takie jak zakup, transport i instalacja nowych urządzeń i maszyn oraz sprzętu z oprzyrządowaniem; zakup i transport nowych urządzeń oraz wyposażenia biurowego; zakup nowego sprzętu komputerowego; wartości niematerialne i prawne, w tym oryginalne oprogramowanie komputerowe oraz patenty; zakup i transport nowego majątku obrotowego o kluczowym znaczeniu dla projektu i działania prawne o charakterze jednorazowym niezbędne dla projektu.

Dodatkowe informacje można uzyskać:
Instytut Logistyki i Magazynowania
ul. Estkowskiego 6; 61-755 Poznań
tel. + 48 61 850 49 36, +48 61 850 49 32 fax.: +48 61 852 63 76
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zaloguj się by skomentować