Zaloguj się

Outsourcing logistyki, czyli co brać i od kogo

  •  Książkiewicz Dorota
  • Kategoria: Logistyka
Usługi logistyczne są jedną z branż, w których w ostatniej dekadzie na rynku polskim powszechnie wykorzystywano koncepcję outsourcingu. Firmy, głównie produkcyjne i handlowe, decydowały się na obniżenie kosztów działalności poprzez reorganizację swoich struktur oraz zlecenie zadań transportowych i logistycznych zewnętrznym operatorom. Operatorzy logistyczni odpowiedzieli na te zmiany poszerzaniem oferty usług i -
w wielu przypadkach -
dopasowywaniem swojej działalności do specyficznych wymogów klienta. Dzięki tym tendencjom, firmy logistyczne zyskały grono dużych klientów instytucjonalnych o znacznym potencjale popytowym w zakresie logistyki, a procesy outsourcingu stały się jednym z najistotniejszych czynników, które wpłynęły na dynamiczny rozwój rynku usług logistycznych.
Dotychczasowe doświadczenia w ścisłej współpracy klientów i operatorów pokazują jednak, że procesy outsourcingu nie zawsze są "skazane są na sukces". Aby przynosiły planowane korzyści, muszą być dokładnie przemyślane i profesjonalnie wdrożone. Kluczową kwestią jest precyzyjne zidentyfikowanie potrzeb firmy w zakresie zaopatrzenia zewnętrznego oraz dobranie właściwego partnera, dysponującego odpowiednią infrastrukturą i doświadczeniem. Obie strony muszą ponadto wykazać się dużą elastycznością w stosunku do konieczności zmian i modyfikacji założeń współpracy, które wynikną z praktycznego współdziałania w zmiennych warunkach rynkowych.
Identyfikacja potrzeb
Aby prawidłowo wskazać obszary działalności, które korzystniej będzie realizować za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy, należy przede wszystkim precyzyjnie określić podstawowe pole działalności firmy, pozwalające na osiąganie przewagi konkurencyjnej na rynku. Wszystkie działania, mieszczące się w zakresie tych podstawowych kompetencji, powinny być realizowane przez firmę we własnym zakresie. Pozostałe obszary mogą natomiast, pod pewnymi warunkami, zostać zastąpione zaopatrzeniem zewnętrznym. Jednym z tych obszarów dla wielu firm jest właśnie obsługa logistyczna i transportowa. W warunkach ostrej konkurencji rynkowej oszczędności wynikające ze zlecenia tej działalności wyspecjalizowanemu operatorowi mogą być znaczące. Będą one przede wszystkim wynikać z redukcji kosztów, związanych z utrzymywaniem infrastruktury i personelu, który dotychczas obsługiwał procesy łączące się z zaopatrzeniem, gospodarką magazynową, dystrybucją czy transportem. Ponadto wyspecjalizowany operator logistyczny zaoferuje swojemu klientowi usługi logistyczne o jakości często znacznie przewyższającej tę, uzyskiwaną przez firmę na swoje potrzeby. Wiąże się to z doświadczeniem posiadanym przez zewnętrznego operatora i zazwyczaj nieporównywalnie większą ilością kapitału zaangażowanego w realizację procesów logistycznych. Trzecią istotną cechą takiej współpracy jest koszt samych usług logistycznych.
Outsourcing, jako sposób względnie stałego związania się z partnerem logistycznym powoduje, że klienci uzyskują obietnicę realizacji ich usług po cenach niższych, niż wynikałoby to ze standardowych cenników, nawet tych uwzględniających rabaty i upusty dla klientów często korzystających z usług operatora. Porównanie możliwego do osiągnięcia poziomu jakości oraz wyliczeń kosztów usług logistycznych dla wariantu "logistyki własnej" i "logistyki z zewnątrz" jest podstawą podjęcia decyzji o outsourcingu części lub całości działań związanych z tą sferą.
Przykładem skutecznej współpracy firmy produkcyjno -
handlowej z operatorem logistycznym może być realizacja łańcuchów dostaw dla grupy firm AMBRA SA przez operatora logistycznego Schenker Sp. z o.o. Grupa Ambra zajmuje się produkcją oraz handlem winami na terenie Europy Środkowo -
Wschodniej; jest to podstawowe pole jej działalności. Początkowo organizacja dystrybucji w Ambrze polegała na współpracy z wieloma małymi podmiotami, świadczącymi usługi przewozowe oraz na prowadzeniu własnego magazynu. Do systemu obsługi przewozów włączyła się następnie firma Spedpol (dziś Schenker) i w krótkim czasie stała się wyłącznym przewoźnikiem obsługującym przewozy Ambry. Wówczas Ambra podjęła decyzję o likwidacji własnego magazynu i oddała procesy magazynowe w ręce innego operatora logistycznego. Postępujący rozwój firmy oraz zmiany następujące na rynku winiarskim wymagały jednak budowy nowoczesnego centrum dystrybucyjnego, które zaspokajałoby rosnące potrzeby zgłaszane przez klientów. Dzięki zaawansowanej już wówczas współpracy z Schenkerem, Ambra nie musiała podejmować takiej inwestycji, ponieważ uzyskała możliwość skorzystania z rozwiązań i doświadczeń partnera logistycznego. Obecnie dystrybucją win oraz zaopatrzeniem i gospodarką magazynową zajmuje się już w całości Schenker. Operator logistyczny jest właścicielem oraz podmiotem obsługującym centrum dystrybucyjne Ambry (magazyn wysokiego składowania w Teresinie) w zakresie operacji magazynowych oraz zajmuje się dystrybucją towarów z zakładów produkcyjnych do magazynu, a także z magazynu centralnego do finalnych odbiorców Ambry na terenie całej Polski. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom Ambra uniknęła ponoszenia kosztów związanych z koniecznością rozbudowy swojego działu logistyki, zatrudniania dodatkowego personelu do obsługi procesów logistycznych oraz budowy i utrzymania centrum dystrybucyjnego. Otrzymała również możliwość precyzyjnego dopasowania rozwiązań organizacyjnych i technicznych do swoich potrzeb, co pozwoliło na optymalizację kosztów działalności.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" nr 3/2006.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 10 październik 2006 15:51
Zaloguj się by skomentować