logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

PARTNER PORTALU:

A+ A A-

Konkurencyjność firm w łańcuchu dostaw

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym "Logistics 2000 - Wyjść naprzeciw logistycznym wyzwaniom XXI wieku". Poznań 1-2 czerwca 2000 r.

Wstęp

Zastanawiając się, w jakim kierunku pójdą zmiany w działalności przedsiębiorstw w ciągu najbliższych kilkunastu lat, można uznać, że jedna rzecz jest pewna - podstawą sukcesu staną się zasoby informacyjne i sposób zarządzania nimi. Powyższe zmiany są determinowane znaczącym postępem telekomunikacyjnym, wszechobecnymi technologiami komputerowymi, wykorzystaniem multimediów i ekonomią wiedzy. W przyszłości przewiduje się kres korporacji międzynarodowych i powstanie na bazie internetu globalnych giełd pracy. Kierowanie organizacjami będzie wymagać pogłębionej wiedzy w zakresie kultury organizacyjnej i metod motywowania pracowników. Dotychczasowe megaprzedsiębiorstwo, zorganizowane pionowo i kontrolujące cały łańcuch wartości, rozpadnie się na samodzielne części współpracujące ze sobą w celu tworzenia produktu końcowego. Można sobie wyobrazić cztery typy przedsiębiorstw:

  • przedsiębiorstwa specjalizujące się w rozwijaniu produktów, pracy umysłowej opartej na wiedzy, zarządzane podobnie jak niewielkie firmy internetowe; 
  • przedsiębiorstwa koncentrujące się na fizycznej produkcji, gdzie wykorzystywane są korzyści skali i metody zarządzania środkami materialnymi; istotnym elementem powinna być tu ścisła kontrola; 
  • przedsiębiorstwa zajmujące się dystrybucją, która obecnie jest w trakcie ewolucji; być może dystrybucja oparta będzie na fizycznej sieci, która wspomagana jest przez sieć informatyczną; 
  • przedsiębiorstwa, których kluczową kompetencją będzie zarządzanie informacjami o klientach i dostarczanie wysokiej jakości serwisu.

Większy dostęp do informacji, który widoczny jest obecnie, spowoduje, że źródłem przewagi konkurencyjnej tych często wirtualnych firm (jako federacji firm mniejszych) będą specyficzne umiejętności ich liderów: zdolność do skłonienia ludzi do urzeczywistnienia wizji, jak również jej stworzenia, zdolność do wykreowania rynku, który jeszcze nie istnieje i wykorzystania do tego własnej osobowości. Decydujące znaczenie będzie odgrywała inteligencja emocjonalna, m.in. samokontrola i samorealizacja, umiejętność empatii i pracy w zespole.

Cały artykuł w formacie PDF.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 23 lipiec 2007 10:15
Ściągnij załącznik:

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj