Zaloguj się

Informatyka na usługach logistyki

  •  Witold Abramowicz
  • Kategoria: Konferencje
Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym "Logistics 2000 - Wyjść naprzeciw logistycznym wyzwaniom XXI wieku". Poznań 1-2 czerwca 2000 r.

Wprowadzenie do dyskusji panelowej na temat „Droga firmy dystrybucyjnej do zintegrowanego systemu informatycznego”

Systemy informacyjne zarządzania (ERP) sprzyjają lepszemu wykorzystaniu zasobów poprzez redukcję kosztów i doskonalenie procesów zarządzania. Logistyka stała się niezbędnym elementem wielu nowo definiowanych procesów. Dobrym przykładem jest koncepcja just in time. Warunkiem koniecznym jej wdrożenia jest posiadanie dobrze zamodelowanych procesów i poprawnie wdrożonego systemu informacyjnego zarządzania. Nie można jednak liczyć na sprawną realizację koncepcji just in time bez niezawodnej logistyki zaopatrzenia i dobrze wykorzystującej zasoby logistyki produkcji. Bez nich będziemy tworzyli koszty wynikające z wyczerpania zapasów, czyli tracili pieniądze na przestoje w wytwarzaniu, handlu lub świadczeniu usług, zamiast zmniejszać koszty kapitału związanego w zasobach magazynowych i utrzymaniu samych magazynów. Jest to przykład konfliktu kosztów.

Przodownicy branż stosują daleko zaawansowane technologie informacyjne sprzyjające obniżeniu kosztów. Ze względu na powszechne stosowanie ERP nie mają w tym zakresie zbyt wielu szans na utrzymanie i pogłębianie swojej przewagi konkurencyjnej. Nową klasą systemów informacyjnych stwarzającą takie szanse są systemy zarządzania relacjami z klientami (CRM - customer relationship management). Celem ich jest wspomaganie w pozyskaniu i utrzymaniu klientów. Jego osiąganie jest, w moim przekonaniu, warunkiem koniecznym osiągania przewagi konkurencyjnej. Subiektywna ocena rynku a nie wartościowanie produktów według obiektywnie mierzalnych kryteriów jest miarą sukcesu gospodarczego. Dobrze realizowana logistyka dystrybucji sprzyja osiągnięciu tego celu. Klienci oczekują produktów i usług odpowiadających ich indywidualnym oczekiwaniom, dostarczanych w żądanym czasie, miejscu i ilości (raport Instytutu Prognoz Technologicznych Unii Europejskiej). Oczywiście jednym z zadań marketingu jest kształtowanie ich potrzeb. Koncepcja zarządzania logistyczno-marketingowego integruje działania w tym zakresie. Ale to w końcu klient decyduje, jaki produkt lub usługę kupuje. Probierzem jego zadowolenia jest wierność dostawcy. W dotychczasowych systemach wytwarzania produkowano często wielkie serie. Dobrym przykładem jest droga przemysłu samochodowego od produkcji tylko czarnych fordów T do współczesnej produkcji seryjnej, której każdy element jest często przedmiotem indywidualnego zamówienia. Systemy ERP zapewniają szczególne sukcesy w przypadku tworzenia produktów lub usług z wykorzystaniem efektu skali. Jak trudno to osiągnąć ilustruje przykład produkcji komputerów. Wiele architektur komputerowych konfigurowanych jest przez producentów sprzętu na indywidualne potrzeby klienta. Wiemy, jak często nie udaje się im jeszcze w okresie gwarancji odtworzyć dostarczonej konfiguracji, zapewnić serwisu lub doradztwa.

Cały artykuł w formacie PDF.

Ostatnio zmieniany w poniedziałek, 23 lipiec 2007 12:08
Zaloguj się by skomentować