Zaloguj się

Badanie funkcjonalności stron www wybranych uczelni kształcacych w zakresie logistyki - II edycja

  •  Śledziński Paweł
  • Kategoria: E-gospodarka
Prezentujemy wyniki drugiej edycji badania funkcjonalności stron internetowych wybranych uczelni, kształcących w zakresie logistyki. Tak, jak w poprzednich numerach "Logistyki", w tym roku powtarzamy badania zeszłoroczne. Pierwsze badanie stron uczelni logistycznych zostało wykonane w zeszłym roku, a jego wyniki opublikowane w numerze 4/2006 czasopisma. Forma badania pozostała bez zmian, by umożliwić porównanie z wynikami z zeszłego roku i ocenić, czy uczelnie wprowadziły jakiekolwiek zmiany na swoich stronach, usuwając zidentyfikowane w zeszłym roku błędy.

Ponownemu badaniu poddaliśmy te same strony dwudziestu wyższych uczelni, wydziałów, instytutów lub katedr, związanych z logistyką. Tradycyjnie badanie składa się z czterech części. Pierwsza część przedstawia możliwości nawiązania kontaktu z uczelnią, jakie mają studenci i inne osoby zainteresowane, odwiedzające stronę internetową uczelni. W tej części praktycznie nie zanotowano żadnych zmian. Wszystkie uczelnie udostępniają kontaktowy numer telefonu. Niestety w większości przypadków, poza numerem telefonu, na stronach podano zaledwie adres e-mail. Tylko strona Politechniki Poznańskiej (Instytut Inżynierii Zarządzania) dodatkowo umieściła na swojej stronie formularz, który pozwala na kontakt z uczelnią bez konieczności korzystania z programu pocztowego. Niestety Politechnika Poznańska nie podaje adresu e-mail na swojej stronie, dzięki czemu żadna z badanych stron nie uzyskała kompletu 3 punktów w pierwszej części badania.
Druga część badania dotyczy analizy podstawowych problemów z zakresu funkcjonalności stron WWW. Tutaj wnioski są bardzo smutne. Poza paroma elementami na stronach kilku uczelni, od zeszłego roku nie zmieniło się nic. Zmian nie było żadnych albo miały one charakter kosmetyczny.
Były też przypadki, w których część rzeczy poprawiono na lepsze, a część z tych, które były poprawne, została zastąpiona błędnymi rozwiązaniami. Tylko strona Katedry Logistyki Międzynarodowej Akademii Ekonomicznej w Poznaniu została zbudowana z wykorzystaniem względnie zdefiniowanego rozmiaru czcionek. Pozwala to użytkownikom ze słabszym wzrokiem na bezproblemowe korzystanie z możliwości powiększenia tekstu oferowanego przez przeglądarki.
Wszystkie pozostałe 19 stron całkowicie ignoruje ten problem. Tylko trzy strony: Wyższej Szkoły Logistyki, Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Wydział Zarządzania i Informatyki) oraz Politechniki Poznańskiej (Instytut Inżynierii Zarządzania) posiadają mapę witryny, która pozwala odwiedzającym na zorientowanie się w architekturze informacji witryny i ułatwia nawigację. Natomiast tylko strona Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu posiada wyróżnienie innym kolorem hiperłączy odwiedzonych, dla odróżnienia ich od tych, które jeszcze nie zostały odwiedzone. Zaledwie trzy (ze zbadanych) strony posiadają wartościowe strony z komunikatami o błędach (na przykład informacja o tym, że strona o podanym adresie nie istnieje).
Tylko siedem stron wyświetla się zarówno po wpisaniu w adresie subdomeny "www", jak i bez niej.

Trzecia część to sprawdzenie, czy na stronach nie występują dodatkowe utrudnienia. W tej części badania wszystkie strony tak, jak w zeszłym roku, wypadły wzorowo uzyskując maksymalną punktację. Na końcu zbadano zgodność stron głównych badanych uczelni, wydziałów, instytutów lub katedr ze standardami W3C (World Wide Web Consortium -
Ostatnio zmieniany w środa, 28 listopad 2007 15:07
Zaloguj się by skomentować