Zaloguj się

Strategic Sourcing - nowoczesna technologia internetowa wspomagająca procesy zaopatrzenia

  •  Maternowska Małgorzata
  • Kategoria: E-gospodarka

Prowadzone w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych badania związane z wyznaczaniem trendów i kierunków rozwoju współczesnego zaopatrzenia wskazują na rosnące znaczenie działań strategicznych podejmowanych w tym obszarze (co wynika z rozwoju teorii i praktycznych aplikacji koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw). Dowodzi tego raport zatytułowany "Przyszłość nabywania towarów" (The Future of Purchasing Supply), opublikowany przez Centrum Zaawansowanych Studiów nad Nabywaniem (CAPS - Centre for Advanced Purchasing Studies), w którym zamieszczony został ranking priorytetów w działalności związanej z nabywaniem. Podejście strategiczne do ustalania źródeł zaopatrzenia (Strategic Sourcing) zostało wymienione zaraz za e-commerce  i zarządzaniem kosztami.

Czym jest Strategic Sourcing i dlaczego jest takie ważne? W istocie jest to szukanie takich źródeł zaopatrzenia, które gwarantowałyby najwyższą wartość oferowanych dóbr, najniższe koszty całkowite oraz najwyższy poziom obsługi przy zapewnieniu materialnej dostępności istotnej dla produkcji. Proces ten obejmuje wszystkie czynności związane z cyklem zaopatrzeniowym: od specyfikacji produktu do fakturowania i zapłaty za dobra czy usługi. Wymaga on zaangażowania służb zaopatrzenia tak wcześnie, jak jest to tylko możliwe, by wartość oraz koszty mogły być brane pod uwagę przy podejmowaniu każdej decyzji związanej z określeniem źródła zaopatrzenia (por. rys.1).

Decyzje zaopatrzeniowe są obecnie bardziej kompleksowe niż kiedykolwiek. Czasy, kiedy wystarczającym był wybór dostawcy według kryterium najniższych kosztów, dawno odeszły w zapomnienie. Strategic Sourcing znaczy więcej niż redukcja kosztów - ma wpływ na poziom osiąganych przez firmę  przychodów (uwzględniając oddziaływanie na wzrost poziomu obsługi klienta ).
Wraz ze wzrostem konkurencji, pojawia się konieczność nawiązywania ścisłej współpracy z dostawcami, już na etapie projektowania nowego wyrobu. Celem tych działań jest przede wszystkim przystosowanie się do szybkiej reakcji na zmienne zapotrzebowanie i redukcja kosztów. Na przykład: współpraca pomiędzy dostawcą a odbiorcą zmniejsza potrzebę utrzymywania wielkich magazynów i umożliwia elastyczne dostawy do zmieniającego się profilu produkcji.

Korzyści płynące ze Strategic Sourcing, takie jak: wzrost jakości, większa szybkość i pewność realizacji zamówień, stają się tak samo ważne jak skrócenie czasu (produkcji i cyklu realizacji zamówień), zmniejszenie kosztów utrzymania zapasów i ryzyka wystąpienia niedoborów.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 4/2003.

Ostatnio zmieniany w wtorek, 18 grudzień 2007 11:40
Zaloguj się by skomentować