Zaloguj się

System śledzenia drogi przesyłki w międzynarodowych przewozach drogowych i morskich

  •  Hans-Peter Sewing
  • Kategoria: Konferencje

Referat został zaprezentowany na Międzynarodowej Konferencji Logistycznej "Logistics 2002 - Elastyczne łańcuchy dostaw - koncepcje, doświadczenia, wyzwania". Poznań 14-15 maja 2002 r.

eLogicity International Pte Ltd (eLogicity) jest niezależnym dostawcą usług o charakterze „czwartej strony” (4PL), koncentrującym swe działania na globalnych rozwiązaniach śledzących (track and trace, T&T) ładunek (kontenery i pojazdy) w trakcie przewozu.
W roku 2000, partnerzy strategiczni, P&O Ports Ltd oraz PSA International Pte Ltd zainwestowali w eLogicity, aby rozwijać systemy śledzące pokrywające swym zasięgiem Azję, Amerykę, Europę i resztę świata.
W swym centralnym ośrodku nerwowym, eLogicity w sposób automatyczny gromadzi aktualne i wiarygodne informacje, które pozwalają właścicielom zlokalizować swój ładunek w dowolnym punkcie łańcucha dostaw. Dane pochodzą z dwóch źródeł: strategicznych czytników umieszczonych wzdłuż łańcucha dostaw, które odbierają sygnały wysyłane przez nasze identyfikatory RFID (Radio Frequency Identification) przymocowane do ładunku oraz przekazów EDI (Electronic Data Interchange) rozprowadzanych przez operatorów terminali na całym świecie.

Uznając fakt, iż współpraca jest niezbędnym warunkiem przetrwania w zmieniającym się środowisku biznesowym, a także z myślą o korzyściach dla właścicieli ładunków, eLogicity utworzyło rozległą sieć terminali (Global Terminal Network Alliance) pokrywającą swym zasięgiem ponad 200 portów morskich i śródlądowych na całym świecie.
Przy współpracy wszystkich uczestników łańcucha dostaw (począwszy od właścicieli ładunku, poprzez spedytorów, firmy przewozowe aż po operatorów terminali), eLogicity otwiera wspólną platformę, w ramach której wszyscy uczestnicy działają razem, aby wykorzystując efekt synergii generować oszczędności oraz wartość dodaną dla klientów.

Koncepcja „VISA dla mórz”
Krótki rys historyczny; nasza branża przeżyła już okresy wzrostu i upadku wielu aplikacji, przy pomocy których próbowano zaspokoić wszystkie rodzaje potrzeb. W latach 60. i 70. pojawiła się fala samodzielnych, tworzonych w firmach aplikacji, które przerodziły się w systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning) integrujące wszystkie aplikacje działające w przedsiębiorstwie. W latach 90. narastający proces globalizacji sprawił, że firmy musiały rozszerzyć zasięg swych systemów poza granice przedsiębiorstwa. Zawdzięczamy temu narodziny aplikacji wspomagających zarządzanie łańcuchem dostaw, które wraz z rozwiązaniami typu CRM (Customer Relationship Management) miały nie tylko usprawnić działania wewnątrz firmy, ale także stanowić pomost komunikacyjny z zewnętrznymi dostawcami, partnerami gospodarczymi i klientami. Jednak nie udało się zlikwidować pewnego rodzaju próżni. Planowanie nie będzie skuteczne bez dostarczonej w odpowiednim czasie informacji zwrotnej. Właściciele ładunków często zadają następujące trzy pytania:
a) Gdzie jest mój ładunek?
b) Jak mogę zminimalizować zapasy?
c) Jak mogę skutecznie zareagować na zmianę sytuacji, kiedy towary zostają zatrzymane lub zniszczone?
Następna fala najwyraźniej przyniesie zaspokojenie zapotrzebowania na mechanizm sprzężenia zwrotnego, który zapewni aktualną informację ma temat ładunku przemieszczanego wzdłuż łańcucha dostaw.

Wyzwania związane z bezpieczeństwem przewozów
Po przeprowadzonych z powietrza atakach terrorystycznych wiele osób zaczęło zadawać sobie pytanie „Czy morza są równie podatne na podobne ataki?” Członek amerykańskiej Komisji Celnej Robert C. Bonner wezwał do rozwijania nowych technologii, takich jak elektroniczne pieczęci, które informowałyby odpowiednie władze o próbach dostania się do odprawionych i uznanych za zabezpieczone ładunków w trakcie przewozu.
eSeal™ (ang. e-Pieczęć) to opatentowany produkt eLogicity, który pomaga zabezpieczyć ładunek i zapewnia bieżącą widoczność ruchów ładunku wzdłuż łańcucha dostaw. Na pierwszy rzut oka eSeal™ działa jak konwencjonalny zamek na drzwiach kontenera. Montuje się go w kontenerze na początku podróży i zdejmuje dopiero po osiągnięciu ostatecznego punktu przeznaczenia. Aby zabezpieczyć się przed potencjalnym skopiowaniem lub malwersacją, każdy eSeal™ posiada unikalny numer seryjny, a po usunięciu z kontenera nie nadaje się do ponownego użycia. Poza swą funkcją zabezpieczającą ładunek, eSeal™ działa także jako urządzenie namierzające, które umożliwia lokalizację ładunku w trakcie transportu. eSeal™ wysyła sygnały RFID do czujników zainstalowanych w krytycznych punktach na szlaku łańcucha dostaw (na przykład punkt wyjścia towaru z fabryki lub wejścia do terminala). Informacje są automatycznie wychwytywane i przesyłane droga elektroniczną do autoryzowanych jednostek (takich jak spedytorzy, operatorzy terminali, firmy przewozowe). Dopóki eSeal™ pozostaje nienaruszona, sygnał „normalny” jest przesyłany do czytników, co oznacza, że z ładunkiem w trakcie przewozu jest „wszystko w porządku”. Jeśli jednak ktoś naruszył eSeal (np. poprzez złamanie pieczęci), wówczas wyposażona w informacje o czasie zdarzenia wiadomość alarmowa (sygnał „naruszony”) zostanie przesłana autoryzowanym pracownikom przewoźnika, a także np. organom celnym.

Cały artykuł w formacie PDF.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 03 styczeń 2008 11:19
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe