Zaloguj się

e-Logistyka

  •  Śliwczyński Bogusław
  • Kategoria: Edukacja

Klient tworzy wartość kupując produkt - ta oczywista prawda stopniowo doprowadziła do zmian w tradycyjnym gospodarowaniu, opartym na skali produkcji i wysoko wydajnej technologii. Jesteśmy świadkami jak pojawiające się wciąż nowe wyzwania współpracy gospodarczej, wymagają innych wymiarów zarządzania - skróconego czasu realizacji procesów biznesowych i globalnego ich zasięgu, szybkiej reakcji i wysokiej dynamiki zmian w łańcuchach dostaw, nadążającej za potrzebami rynku, większej elastyczności i niezawodności działania, wyższej jakości i poziomu obsługi klienta. Specjaliści ds. operacyjnych zgodnie upatrują ratunku w innowacyjnych rozwiązaniach technologicznych i organizacyjnych, umożliwiających zintegrowane planowanie operacji w oparciu o wspólne i bieżąco aktualizowane dane, gromadzone w hurtowniach danych. Dynamiczne planowanie produktu i produkcji, harmonogramy produkcji bilansowane w sieci kooperantów, zarządzanie zapasami u odbiorcy dostosowane do planów produkcji lub sprzedaży, monitorowanie produktu w drodze do klienta, elektroniczne transakcje i wymiana dokumentów - to tylko niektóre z potrzeb masowego przetwarzania danych, w celu szybkiej analizy rynku i potrzeb klientów.

e-Logistyka wykorzystując sieć Internet i narzędzia elektroniczne do współpracy i przepływu danych pomiędzy partnerami w łańcuchach i sieciach dostaw, tworzy potencjał koordynacji i integracji procesów logistycznych.

Przykładem dynamicznie rozwijających się potrzeb współpracy partnerów w łańcuchu dostaw może być rejon Morza Bałtyckiego, gdzie obecnie jest obserwowany (oraz prognozowany w perspektywie roku 2030) znaczący wzrost transportu paliw, owoców morza, surowców mineralnych oraz produktów drzewnych. Wynika to ze stałego wzrostu obrotów handlowych i wzrostu gospodarczego wielu państw w tym rejonie oraz importu i eksportu do państw azjatyckich (rysunek 1). Jednym z głównych celów rozwoju intermodalnych łańcuchów dostaw jest międzynarodowa (transgraniczna) współpraca oraz powiązania komunikacyjne i informacyjne poszczególnych partnerów, portów i centrów logistycznych oraz regionów obsługi logistycznej. Wiele narzędzi i prac projektowych, planowanie intermodalnych dostaw, jest zorientowanych na wspomaganie decyzji wyboru najbardziej efektywnej drogi przewozu (ludzi lub towarów), z punktu startowego do docelowego punktu trasy. Wobec zmieniającej się sytuacji na lokalnych i globalnych rynkach zaopatrzenia i sprzedaży, przedsiębiorstwa zaczęły masowo wykorzystywać narzędzia internetowe, umożliwiające realizację elektronicznych transakcji z partnerami w łańcuchach dostaw. Wzrost udziału handlu elektronicznego w handlu ogółem (na świecie i w Polsce), wywołuje potrzebę dostępu on-line do usług logistycznych wśród dostawców i odbiorców. W naturalny sposób wywołuje także potrzebę wirtualnego oferowania usług przez przedsiębiorstwa sektora TSL.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 5/2007.

Ostatnio zmieniany w czwartek, 09 wrzesień 2010 12:16
Zaloguj się by skomentować
Strony internetowe