Zaloguj się

Strategie zmian w dystrybucji wyrobów hutniczych

  •  Gajdzik Bożena
  • Kategoria: Logistyka

Dystrybucja jest narzędziem marketingowym wykorzystywanym w celu organizowania dostępnych i dogodnych dla odbiorców miejsc oraz sposobów sprzedaży produktu. Działalność ta ma charakter procesowy i opiera się na wszystkich funkcjach zarządzania (planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrolowanie). Podstawą procesu dystrybucji są kanały dystrybucji. W sektorze hutniczym jest to określona organizacja sprzedaży wyrobów hutniczych. Na tę organizację składają się wszystkie podmioty gospodarcze, których zadaniem jest zaoferowanie wyrobów nabywcom. W przeciwieństwie do krajów Unii Europejskiej, gdzie dystrybucja wyrobów hutniczych odbywa się w większości za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm (sieci) dystrybucji, w Polsce dystrybucja ma charakter bezpośredni – zajmują się nią producenci (huty). Taka sytuacja nadmiernie obciąża kosztami i ryzykiem producentów. W przyszłości producenci będą poszukiwać wyspecjalizowanych sieci dystrybucji wyrobów hutniczych. Z drugiej jednak strony, liczący się dystrybutorzy (Konsorcjum Stali, Progres) zdywersyfikują strategie działań, stawiając nie tylko na dystrybucję wyrobów, ale także na produkcję konstrukcji stalowych we własnych zakładach i zbrojarniach. W artykule podano więcej szczegółów, co do kierunku zmian na rynku dystrybucji wyrobów hutniczych.

Nowe kierunki w dystrybucji wyrobów hutniczych na zagranicznych rynkach zbytu
Gospodarka w krajach Unii Europejskiej przystosowuje się do standardów gospodarki globalnej, gdzie panuje silna konkurencja, wynikająca z ograniczonych możliwości zbytu wyrobów przemysłowych. Przedsiębiorstwa produkcyjne aktywizują swoją działalność wytwórczą, przygotowując nowe wzory wyrobów i reorganizują procesy dystrybucyjne. Podmioty zajmujące się dystrybucją wyrobów hutniczych tworzą sieci dystrybucji i centra serwisowe, oparte na nowoczesnych rozwiązaniach technicznych i informatycznych. Analitycy rynku stwierdzają, że strategie innowacyjności wyrobów hutniczych, strategie inżynierii wytwarzania (nowe techniki produkcyjne) wraz z systemem dystrybucji i obsługi klienta są decydującym czynnikiem współzawodnictwa na globalnym rynku stali. Należy również podkreślić, że te trzy systemy (produkcja, dystrybucja i obsługa klienta) realizują tak zwany marketing symultaniczny (SM), czyli jednoczesny. Marketing symultaniczny umożliwia osiągnięcie dodatkowego efektu synergii, jakim jest wzrost sprzedaży wyrobów finalnym odbiorcom. Postęp techniczno - informatyczny w dystrybucji wyrobów hutniczych zainicjował poważne zmiany na rynku dystrybucji wyrobów hutniczych. Nastąpiło skrócenie cyklu dostaw wyrobów, zarówno w transporcie krajowym, jak i międzynarodowym. Oferty handlowe przedsiębiorstw są dostępne na stronach WWW, a klienci mają możliwość komunikowania się za pomocą Internetu i innych sieci komunikacji specjalistycznej. Przedmiotem dystrybucji w sektorze hutniczym jest bardzo szeroki zakres asortymentowy, a efektywne wykorzystanie informatyki pomaga klientom dokonać trafnego zakupu. Od dystrybutorów wyrobów hutniczych wymaga się systematyczności zamówień, budżetowania kosztów, szczegółowego planowania sprzedaży, a przede wszystkim szczegółowego śledzenia przebiegu poszczególnych transakcji. Dystrybutorzy, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom informatycznym, zarządzają asortymentem wyrobów w wielu wymiarach i ujęciach (typ, rodzaj, parametry jakościowe). Systemy informatyczne pozwalają na uniknięcie problemów związanych z ewidencjonowaniem i analizowaniem wyrobów o różnych parametrach (na przykład wytop, przekrój, rodzaj rury czy blachy, kąt, promień gięcia, redukcje, średnice, spawy). Możliwe jest uzyskanie dowolnych zestawów analitycznych oraz określenie wielkości sprzedaży szczegółowo dla całego asortymentu. Uzyskane na tej podstawie informacje są podstawą do przygotowania atrakcyjnej oferty rynkowej. Wysokie wartości pojedynczych zamówień oznaczają, że dystrybutorzy nie mogą sobie pozwolić na błędy w ich realizacji. Elektroniczny obieg dokumentów pozwala na zmniejszenie ryzyka pomyłek i przyspieszenie realizacji zamówienia. Systemy informatyczne dostarczają także danych o klientach. Dostęp do tych informacji pozwala na określenie warunków handlowych dla stałych i specjalnych odbiorców (ilość, centy, warunki dostawy itp.). Należy również podkreślić, że podstawą nowoczesnego procesu dystrybucji jest controlling operacyjny. Pod pojęciem controllingu należy rozumieć proces pomiaru i korektę wykonywanych zadań pod kątem oceny osiągniętych celów. Jest to gromadzenie, szacowanie i analiza informacji służącej skorygowaniu niewłaściwego przebiegu dystrybucji, a także rozpoznanie możliwości doskonalenia jej przebiegu. Controlling pozwala dystrybutorom racjonalizować koszty dostaw. Jest on realizowany przez wyspecjalizowane zespoły zadaniowe, w skład których wchodzą koordynatorzy, planiści i kontrolerzy.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 6/2008.

 
Ostatnio zmieniany w środa, 26 wrzesień 2012 11:05
Zaloguj się by skomentować