logistyka.net.pl - wortal logistyczny | logistyka | e-logistyka | TSL

       WYDAWCA            PARTNER PORTALU

   

A+ A A-

Homogenizacja danych w łańcuchach dostaw [...]

Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Homogenizacja danych w łańcuchach dostaw - korzyści z zarządzania przepływem informacji towarzyszących przepływowi dóbr w procesach logistycznych

Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym "Logistics 2004 - Sieci logistyczne na zintegrowanym rynku europejskim". Poznań 19-21 maja 2004 r.

W dobie rosnącej konkurencji optymalizacja kosztów działalności przedsiębiorstw staje się kluczową sprawą, decydującą o „być lub nie być” na rynku. Obniżanie kosztów rozumiane jako ograniczanie liczby zatrudnionych osób czy pogodzenie się z minimalizacją marży osiąga swój kres. Stąd też coraz więcej podmiotów działających na rynku poszukuje oszczędności, a przez to podniesienia atrakcyjności cenowej swoich produktów i usług w obszarach, które do tej pory w polskich realiach rynkowych były traktowane jako drugoplanowe czy też mało atrakcyjne. To powód, dla którego coraz więcej firm upatruje możliwości redukcji kosztów w obszarze zarządzania informacją. Zapewnienie szybkiej i pełnej informacji staje się tak samo atrakcyjnym reduktorem kosztów, jak zmniejszanie ilości zatrudnionych czy modernizacja linii produkcyjnej. Stąd też rosnące zainteresowanie rozwiązaniami i technologiami mającymi na celu zapewnianie dostępu do szybkiej, pewnej i jednorodnej informacji opisującej całe spektrum przebiegu procesów zachodzących w łańcuchach dostaw.

Rosnąca konkurencja pomiędzy rywalizującymi na rynku podmiotami gospodarczymi wymaga ciągłego rozwoju oferowanych produktów oraz stałej poprawy efektywności działań przedsiębiorstw. Tworzenie nowych produktów i rozwiązań pociąga za sobą – oprócz konieczności ich kreacji – wymóg sprostania wysokim wymaganiom technicznym. Coraz większego znaczenia zaczynają nabierać wyrafinowane rozwiązania pozwalające na skuteczne zaspokajanie rosnących wymagań klientów. Czasy, gdy dostarczenie przesyłki z miejsca A do miejsca B, zaopatrzenie w niezbędne do produkcji komponenty czy realizacja zamówienia w miarę punktualnie, w zadowalającym stanie i ilości były wystarczającymi warunkami funkcjonowania na rynku, odchodzą w niepamięć. Teraźniejszość, przystąpienie do Zjednoczonej Europy i wynikający z niego wzrost konkurencyjności stawiają poprzeczkę na znacznie wyższym poziomie, a chęć odniesienia spektakularnego sukcesu powoduje, że granica ta przesuwa się w górę. Wspomniane rosnące wymagania klientów tworzą standardy, sprostanie którym wymaga dysponowania bardzo dużą ilością informacji dotyczących procesów logistycznych. Ważne, aby dane te były pełne i dostarczane odpowiednio szybko. Sytuacja taka spowoduje, że w najbliższym czasie jednym z ważniejszych elementów w grze rynkowej będzie umiejętność skutecznego zarządzania informacją przepływającą w łańcuchu dostaw równolegle do przewozu towarów. Natomiast niemożność zapewnienia właściwej informacji będzie czynnikiem eliminującym z rynku. Z czego wynika tak duże znaczenie przepływu informacji? Jeżeli zwrócimy uwagę na symetrię procesów zaopatrzenia i dostawy oraz przyjmiemy, że jednym z głównych celów logistyki jest zapewnienie ciągłości produkcji i realizacja zamówień składanych przez klientów firmy na przyjętym poziomie, to za bezpośrednie odwzorowanie niepewności gospodarczej uznać należy wszelkie formy zapasów o charakterze buforowym. Można zatem stwierdzić, iż zmniejszenie ryzyka związanego z brakiem przejrzystości przepływu informacji prowadzi do uwolnienia znacznych rezerw kapitału. Potwierdza to analiza tendencji w gospodarce światowej związanych z coraz większym zapotrzebowaniem na zindywidualizowane produkty, nawet w sektorze dóbr, które do tej pory kojarzone były z produkcją masową. Ten sam efekt zaobserwować można analizując zagadnienia związane z dystrybucją towarów. Jeżeli za cel uznane zostanie sprostanie wymogom klienta w zakresie dostępności produktu, to właściwe zarządzanie przepływem informacji daje podstawy optymalizacji struktury sieci dystrybucji, a także ogranicza wielkość produktów, które muszą znajdować się w sieci, aby zapewnić dostępność produktu na odpowiednim poziomie. Ponownie mówimy o optymalizacji alokacji kapitału.

Jako przykład posłużyć może przemysł motoryzacyjny. Zarówno producenci samochodów, jak i dostawcy komponentów przywiązują dużą wagę do informacji towarzyszących przewożonym dobrom. Celem realizowanych przez AXIT projektów, między innymi dla takich firm jak BMW, Pierburg czy Cargobull, było zapewnienie osobom odpowiedzialnym za planowanie zaopatrzenia w surowce jak najszybszego dostępu do informacji o ewentualnych odchyleniach pomiędzy planowanym a rzeczywistym przebiegiem procesu zakupów. Pozwala to na podjęcie niezbędnych kroków w celu opracowania alternatywnych rozwiązań. Dla istoty procesu ważne jest zapewnienie automatycznej wymiany danych pomiędzy zamawiającym, jego dostawcą a obsługującym proces operatorem logistycznym.
Z punktu widzenia logiki przepływu informacji, a zwłaszcza różnic w sposobie postrzegania istoty procesu decydujące jest zachowanie relacji pomiędzy zamówieniem / call off a związanymi z nim zleceniami przewozowymi. Jedynie wówczas ma sens wsparcie ze strony systemu Supply Chain Event Management, który rejestruje wszelkie odchylenia od przyjętego scenariusza dostawy i informuje odpowiedzialne osoby o zaistniałej sytuacji. Czy wystarczy, że informacje płyną? To na pozór zwyczajne pytanie skłania do wykorzystania argumentacji, jaką budują współczesne formy rachunku kosztów, do których należy Activity Based Costing. Z punktu widzenia metody ABC, o rzeczywistym uwolnieniu zasobów można mówić jedynie w przypadku, gdy mamy do czynienia z jednorodnym przepływem informacji. W kontekście elektronicznego przetwarzania danych oznacza to, iż najkorzystniejsza jest sytuacja, gdy przetwarzane są jedynie dane zapisane w formie elektronicznej, co więcej – zapisane w tym samym formacie rozumianym jako syntaktyka i semantyka zapisywanych danych oraz medium zapisu. Osiągnięcie tego stanu może być w przypadku wielu firm bardzo trudne lub kosztowne, ponieważ nie wszyscy dostawcy lub klienci dysponują stosowną infrastrukturą lub przestrzegają tych samych standardów wymiany informacji. Rozwiązaniem dla tego problemu jest wsparcie ze strony niezależnych platform logistycznych, takich jak platforma logistyczna AX4. AX4 pozwala na osiągnięcie wspomnianej homogenizacji przepływu danych wymienianych z partnerami, niezależnie od posiadanej przez nich infrastruktury IT oraz przyjętych form komunikacji. Osiągnięcie tego staje się możliwe dzięki zapewnieniu zróżnicowanego, zależnego od wspomnianej infrastruktury podmiotów uczestniczących w łańcuchach dostaw, sposobu komunikowania się z platformą AX4, a przez to pozostałymi podmiotami. Umożliwienie wymiany danych poprzez EDI w przypadku firm dysponujących rozwiązaniami wspomagającymi zarządzanie firmą pozwala na zredukowanie ilości interfejsów komunikacyjnych, sprowadzając komunikację do jednego narzędzia – własnego systemu ERP wykorzystującego mechanizmy platformy. W przypadku komunikacji poprzez aplikację internetową stawianą do dyspozycji klientów o słabiej rozwiniętej architekturze IT sytuacja jest podobna. Różnica polega tylko na tym, że interfejsem komunikacyjnym z innymi uczestnikami staje się wspomniana aplikacja, pozwalająca na wykorzystanie pełnej funkcjonalności platformy logistycznej AX4. Istotną zaletą wykorzystania platformy logistycznej jest również osiągnięcie dużej przejrzystości procesu dzięki udostępnieniu właściwych danych wszystkim zaangażowanym w łańcuch dostaw. Przykładów homogenizacji przepływu danych w ramach niezależnej platformy logistycznej dostarczają projekty realizowane przez grupę AXIT. Warte podkreślenia jest to, że dotyczą one nie tylko przedsiębiorstw produkcyjnych, ale także firm będących operatorami logistycznymi.

Cały artykuł w formacie PDF.

Ostatnio zmieniany poniedziałek, 24 wrzesień 2012 11:37
Ściągnij załącznik:

 Instytut Logistyki i Magazynowania

Logowanie

LOGOWANIE

Rejestracja

Rejestracja użytkownika
lub Anuluj