Zaloguj się

Efektywne narzędzia usprawniające funkcjonowanie firm: Etykiety logistyczne i sposoby drukowania oznaczeń kodowych - cz. 1

  •  Kosmacz-Chodorowska Anna
  • Kategoria: Wieści z GS1

Efektywne narzędzia usprawniające funkcjonowanie firm: Etykiety logistyczne i sposoby drukowania oznaczeń kodowych - cz. 2

Efektywne narzędzia usprawniające funkcjonowanie firm: Etykiety logistyczne i sposoby drukowania oznaczeń kodowych - cz. 3

W trzech kolejnych artykułach z cyklu efektywnych narzędziach elektronicznej gospodarki, usprawniających funkcjonowanie firm, omówiona zostanie między innymi celowość wdrażania etykiety logistycznej oraz znajdą się podpowiedzi, jak taką etykietę wydrukować i z użyciem jakich narzędzi ją wdrożyć.

W części pierwszej niniejszego cyklu uzasadnimy, jak ważna w przemyśle i handlu jest elektroniczna gospodarka, a konkretnie - narzędzia usprawniające procesy biznesowe, związane z przepływem produktów w ramach logistycznych łańcuchów dostaw, sterowanych coraz częściej systemami informatycznymi. Mamy tutaj na myśli szczególnie systemy, stosowane zwłaszcza w magazynach wyrobów gotowych oraz dystrybucyjnych, wykorzystujące takie technologie, jak: automatyczną identyfikację i zbieranie danych (ADC) poprzez kody kreskowe z opakowań jednostkowych, zbiorczych i logistycznych oraz wymianę dokumentów elektronicznych (EDI/ebXML), według globalnego systemu GS1 (poprzednia nazwa: EAN.UCC).
Z usprawnień tych obecnie korzystają i coraz liczniej wkrótce będą z nich korzystać nie tylko producenci, ale również dystrybutorzy hurtowi i detaliczni, krajowi i zagraniczni. Podstawowym warunkiem stosowania tych systemów jest powszechne znakowanie: surowców, towarów oraz kodowanie odbiorców i dostawców, znakowanie opakowań detalicznych, zbiorczych i logistycznych, kodami kreskowymi. W przypadku jednostek logistycznych, którymi najczęściej jest towar na palecie, warunkiem stosowania systemów ADC jest znakowanie tych jednostek etykietami logistycznymi z kodem GS1-128 (poprzednia nazwa: UCC/EAN-128), zgodnie z wymogami ogólnoświatowego systemu GS1. W przypadku sektora artykułów spożywczych, dodatkowym argumentem, przemawiającym za upowszechnieniem tych oznaczeń, jest ich ogromna użyteczność dla realizacji procesów śledzenia, czyli tak zwanego traceability, tak bardzo istotnego w świetle aktualnych wymagań Unii Europejskiej.

Dlaczego etykieta logistyczna GS1
Cel stosowania i podstawowe cechy etykiety logistycznej.
Celem stosowania etykiety jest przekazywanie jednoznacznych i bezbłędnych informacji na temat jednostki, na której jest ona umieszczona, w postaci czytelnej maszynowo i wzrokowo. Etykieta logistyczna GS1 umożliwia identyfikację każdej jednostki logistycznej/wysyłkowej/ transportowej w różnych punktach i w różnym czasie, w całym łańcuchu dostaw. Stosuje się ją do wszystkich rodzajów jednostek, w aplikacjach logistycznych i transportowych, gdzie konieczna jest kontrola poszczególnych jednostek i grup jednostek, które stanowią na przykład część jednej dostawy. Standard etykiety opracowany został przez GS1, przy współpracy przedstawicieli producentów, detalistów, przewoźników oraz organizacji krajowych GS1. Opiera się on na standardzie Identyfikatorów Zastosowania i wykorzystuje symbolikę kodu GS1-128.

Etykieta logistyczna GS1 zawiera informacje o: jednostce, transporcie i kliencie, a SSCC (Serial Shipping Container Code) - seryjny numer jednostki wysyłkowej w systemie GS1, umożliwia indywidualną identyfikację każdej pojedynczej jednostki wysyłkowej/logistycznej w skali świata. O korzyściach ze stosowania takich etykiet jeszcze napiszemy. Poznajmy, jak takie oznaczenia tworzyć. Prześledźmy najpierw możliwe sposoby drukowania i nanoszenia oznaczeń kodowych.

Sposoby drukowania i nanoszenia kodów kreskowych
W praktyce sposoby drukowania kodów kreskowych i nanoszenia tych oznaczeń na obiekty zależą od wielu czynników, które determinują, między innymi, kto takie oznaczenie tworzy i na jakim sprzęcie. Oznaczenia kodowe wykonywane są bowiem dla oznaczenia towarów w różnych formach opakowaniowych, na fizycznych lokalizacjach czy na jednostkach logistycznych, według stałych i zmiennych danych, i z uwzględnieniem różnych symbolik kodów kreskowych oraz według rozmaitych technik i technologii drukowania oraz zabezpieczania tego oznaczenia przed zniszczeniem.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka” 6/2008.

 
Ostatnio zmieniany w czwartek, 20 wrzesień 2012 08:32
Zaloguj się by skomentować