Zaloguj się

Organizacyjne aspekty przeładunku kompletacyjnego w łańcuchu dostaw

  •  Fechner Ireneusz,Kaczmarek Mieczysław
  • Kategoria: Logistyka

Łańcuch dostaw dysponuje różnymi możliwościami w zakresie usprawnienia i przyspieszenia przepływu produktów pomiędzy jego poszczególnymi ogniwami. Możliwości usprawnień można znaleźć w różnych sferach jego funkcjonowania: informacyjnej, komunikacyjnej, czy organizacyjnej. W ostatniej z nich ważną rolę pełnią rozwiązania organizacyjne, związane z przepływem produktów przez magazyny, znane pod ogólnym pojęciem przeładunku kompletacyjnego. Jego realizacja wykracza jednak poza sferę organizacji magazynu. Dotyczy przede wszystkim jego relacji zewnętrznych, a powodzenie realizacji przeładunku kompletacyjnego zależy w dużej mierze od sfery mentalnej, ponieważ wymaga od partnerów handlowych daleko idącej integracji, zdolności do kompromisu w zakresie współdzielenia kosztów i korzyści oraz niezawodności w działaniu.

Istota przeładunku kompletacyjnego
Przeładunek kompletacyjny to zespół czynności związanych z rozładunkiem, załadunkiem, segregacją lub scalaniem partii towarów realizowanych w magazynie, bezpośrednio pomiędzy środkami transportu zewnętrznego (naczepa samochodu ciężarowego, wagon kolejowy), które znajdują się w bramach przyjęć i wydań. Przeładunek kompletacyjny umożliwia bezpośredni, dogodny przepływ towarów w sposób prosty, od przyjęcia do wydania, z eliminacją lub obniżeniem wszystkich dodatkowych, pośrednich czynności związanych ze składowaniem oraz ilością manipulacji materiałami w magazynie. Stanowi on strategię logistyczną w magazynie, która eliminuje czynności związane z obsługą produktów generujących koszty. Eliminując etapy składowania produktów, zbędne odkładanie oraz kompletację w magazynie przed przesłaniem ich dalej, umożliwia redukcję wydatków na obsługę i magazynowanie oraz powoduje zminimalizowanie ilości przestojów produktów na drodze od produkcji do miejsca przeznaczenia. Przeładunek kompletacyjny jest metodą dystrybucji, która określa relacje pomiędzy dostawcami, hurtownikami i detalistami oraz innymi, określonymi uczestnikami łańcucha dostaw, wymagającą synchronizacji wewnętrznej i zewnętrznej w ruchu towarów.

W modelu magazynu tradycyjnego zapas jest utrzymywany, dopóki wpłynie zamówienie klienta na określony produkt, który jest wybierany, kompletowany, pakowany i wydawany. Uzupełniające zapasy przychodzące są składowane, dopóki nie zostaną znów zamówione przez klienta. W modelu przeładunku kompletacyjnego klient jest zapoznany z określonym produktem, zanim zostanie on dostarczony do magazynu i dlatego produkty nie wymagają dodatkowego składowania. W tym sensie stanowi on fizyczną wymianę zapasów pomiędzy dwoma partnerami w ramach łańcucha zapasów. Metoda przeładunku kompletacyjnego stanowi ważny element dla strategii szybkiego reagowania (QR - ang. Quick Response) oraz efektywnej obsługi klienta (ECR - ang. Efficient Consumer Response), oferując alternatywne sposoby dostaw, manipulacji produktami, które mogą być kierowane do sprawnego rozdziału i umożliwiając obniżenie kosztów zarządzania zapasami w sieci dystrybucji. W konsekwencji metoda ta prowadzi do silnych powiązań pomiędzy producentami, dystrybutorami i detalistami. Jest adresowana do wysokich wymagań klientów w zakresie szybkości dostawy i poziomu obsługi.

Dobra obsługa sieci dystrybucji wymaga bezpośredniego przepływu ładunków wzdłuż łańcucha dostaw, co zależy od doskonałego planowania oraz skutecznego manipulowania wewnętrznymi i zewnętrznymi przesyłkami. Stosowanie przeładunku kompletacyjnego wymaga stosowania magazynowego systemu informatycznego (WMS) w czasie rzeczywistym. Przetwarzanie (sortowanie, konsolidowanie) partii towarów od różnych dostawców na wiele zróżnicowanych asortymentowo zestawów, dostosowanych do bieżących potrzeb odbiorcy, wymaga dużej powierzchni dla platformy przeładunkowej (ang. staging), gdzie przychodzące towary są tymczasowo odkładane dla przygotowania do wydania i załadunku na środki transportu zewnętrznego.
Zarządzanie procesem logistycznym przez wprowadzenie przeładunku kompletacyjnego umożliwia radykalne obniżenie czasu cyklu dostawy towarów do odbiorcy od jednej do 24 godzin, głównie poprzez:

  • szybki przepływ informacji pomiędzy producentem, dystrybutorem i detalistą, przez zastosowanie odpowiednich technologii informatycznych (EDI, EPOS, kod kreskowy, itd.)
  • zmianę systemu zamówień na system bazujący na harmonogramowaniu dostaw, pozwalający na lepsze planowanie i koordynowanie transportu
  • współzależny rozkład prac rozładunkowo - załadunkowych w magazynie
  • proste i szybkie czynności przeładunku, odpowiednio do postaci przeładowywanych ładunków.

Jak wynika z doświadczeń zagranicznych, metoda przeładunku kompletacyjnego jest dobrze akceptowana przez uczestników łańcucha dostaw. Odpowiednie, godne uwagi korzyści przeładunku kompletacyjnego, zostały dostosowane do praktyki przez przedsiębiorstwa produkcyjne i dystrybucyjne w Stanach Zjednoczonych. Na podstawie opinii 547 przedsiębiorstw amerykańskich, profesjonalnych uczestników łańcucha dostaw, w tabeli 1 przedstawiono wybrane korzyści, uzyskane w wyniku wprowadzenia przeładunku kompletacyjnego.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 1/2009.

 
Ostatnio zmieniany w czwartek, 13 wrzesień 2012 09:07
Zaloguj się by skomentować