Zaloguj się

Metodyka przeładunku kompletacyjnego w łańcuchu dostaw

  •  Fechner Ireneusz,Kaczmarek Mieczysław
  • Kategoria: Logistyka

W zależności od natury produktu i lokalizacji przeładunku kompletacyjnego w łańcuchu dostaw, można wyróżnić różne rozwiązania szczegółowe. Utarło się lokalizowanie przeładunku kompletacyjnego w obszarze dystrybucji, a więc w części łańcucha dostaw, w której gotowy produkt przemieszczany jest w ramach poszczególnych ogniw dystrybucji. Nie wyczerpuje to jego możliwości, a ponadto, w każdej części łańcucha dostaw możliwe są różne rozwiązania szczegółowe.

Sposoby przeładunku kompletacyjnego
W zależności od lokalizacji przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw, wyróżniamy następujące sposoby aplikacji przeładunku kompletacyjnego [1,2,3]:

Przeładunek kompletacyjny w przedsiębiorstwie produkcyjnym (manufacturing crossdocking).
Manufacturing crossdocking jest sposobem przemieszczania wyrobów gotowych do bram załadunkowych w przedsiębiorstwie produkcyjnym, bez składowania, stosowany dla potrzeb konsolidacji oraz wydania sprecyzowanej ilości wyrobów lub zestawów partii komponentów typowych dla odbiorców produktów fabryki, lub przygotowania montażu przy wspieraniu produkcji w systemie Just-in-Time. Wyróżnia się następujące warianty realizacyjne:

• wydawanie wyrobów gotowych z linii produkcyjnej i bezpośrednio przemieszczanych do oczekujących naczep samochodowych w bramie przeładunkowej zakładu produkcyjnego / wydziału produkcyjnego, magazynu wyrobów (rys. 1).
• wydawanie wyrobów gotowych ze stanowisk tymczasowego odkładania (ang. staged), zlokalizowanych w magazynie do późniejszego wydania. Wyroby z produkcji są sukcesywnie przekazywane do magazynu na wyodrębnioną tymczasową powierzchnię odkładczą, skąd są wydawane (rys. 2).

Typowy przeładunek kompletacyjny w przedsiębiorstwie przemysłowym stosowany jest dla wydania wyrobów gotowych w pełnych jednostkach ładunkowych. Do zarządzania przepływem wymagany jest Magazynowy System Informatyczny (WMS - ang. Warehousing Management System) w czasie rzeczywistym. Czynności przemieszczania w przedsiębiorstwie przemysłowym (w produkcji i magazynie) dla jednostek ładunkowych są wykonywane za pomocą wózków podnośnikowych.

Przeładunek kompletacyjny w przedsiębiorstwie dystrybucyjnym (distribution crossdocking).
Przeładunek kompletacyjny stosowany w magazynach dystrybucyjnych realizuje wiele różnorodnych czynności handlowych oraz wynikających z nich operacji fizycznych, jak segregacja, scalanie, konsolidacja towarów dla różnych odbiorców w jedno lub wielo asortymentowe jednostki ładunkowe.
Typowym dla przeładunku kompletacyjnego w centrum dystrybucji jest udział w operacjach wiążących kilku producentów, tworząc różne uzupełniające się zestawy asortymentów, wysłane następnie do różnych odbiorców, którzy kompletują z nich dostawy do następnego poziomu łańcucha dostaw. Towary w przeładunku kompletacyjnym podczas dystrybucji są przyjmowanie oraz wydawane w postaci pełnych jednostek ładunkowych, w pojemnikach przejezdnych lub w opakowaniach transportowych. Czynności przemieszczania w magazynie dystrybucyjnym dla paletowych jednostek ładunkowych są prowadzone za pomocą wydajnych wózków podnośnikowych, a dla jednostek w pojemnikach przejezdnych - wydajnych wózków unoszących; natomiast dla opakowań kartonowych procesy segregacji i transportu wewnętrznego wykonywane są w systemach przenośników sortujących.

W magazynach centrum dystrybucji można wyróżnić następujące, podstawowe metody prowadzenia przeładunku kompletacyjnego:
przeładunek kompletacyjny bezpośredni (Pure crossdocking). System przeładunku przeznaczony dla jednostopniowego, bezpośredniego przemieszczania ładunków z bramy przyjęć magazynu do bramy wydania z magazynu, z naczepy do naczepy, paletowych jednostek ładunkowych lub opakowań zbiorczych (rysunek 3 i 4).

Realizacja operacji przeładunku wymaga - poza ogólnymi wymogami - spełnienia następujących warunków:
1. przebywania w tym samym czasie przyjeżdżających i wyjeżdżających naczep samochodowych,
2. identyfikacji opakowań poprzez etykiety kodu kreskowego lub tagi częstotliwości radiowej (RFID),
3. odpowiedniej wielkości i liczby bram magazynowych na przyjęciu i wydaniu do magazynu.

Odmiany przeładunku:
1. przeładunek jednostek ładunkowych z i do różnej wielkości naczep transportu samochodowego,
2. przeładunek paczek w hubach oraz w dostawach wewnętrznych (instalacje wielomontażowe) dla odbiorców według ujednoliconych tras obsługiwanych małymi samochodami dostawczymi.

tymczasowe odkładanie (Short - term Stasing). System przeładunku, w którym asortymenty z przychodzących naczep samochodowych są w magazynie odkładane na krótki okres czasu albo gromadzone (nie odkładane) na powierzchni tymczasowego odkładania, a następnie załadowywane do wychodzących naczep samochodowych. Metoda ta pozwala nadchodzące przesyłki dzielić i bezpośrednio odbierać lub gromadzić do dalszej dystrybucji.

Realizacja tego typu przeładunku wymaga, poza ogólnymi wymogami, spełnienia następujących warunków:
1. dodatkowej powierzchni do tymczasowego odkładania,
2. dodatkowego czasu pomiędzy wewnętrznym przyjęciem i zewnętrznym wydaniem.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2009.

 
Ostatnio zmieniany w piątek, 07 wrzesień 2012 08:27
Zaloguj się by skomentować