Zaloguj się

Logistyka odzysku - nie tylko na czas kryzysu

  •  Albers Bernhard,Nowak Iwo
  • Kategoria: Logistyka

Wywiad z Bernhardem Albersem, menedżerem systemów logistycznych w Fiege relog GmbH.

Iwo Nowak: Czy w czasie kryzysu logistyka odzysku zaczyna nabierać większego znaczenia, czy też wynika to ze zmian w sposobie podejścia do tego zagadnienia w ostatnich latach?
Bernhard Albers: Nie tylko z powodu kryzysu oraz dyskusji dotyczącej zrównoważenia produkcji i logistyki, logistyka odzysku zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Innowacyjne strategie pomagają rozwijać rynki i wprowadzać na nie nowe produkty. Już wkrótce oceniać będziemy przedsiębiorstwa pod względem jednej szczególnej umiejętności - ci, którzy troszczą się o odpowiedni wizerunek i napędzają sprzedaż powinni wiedzieć, jak odwrócić cykl, by ich produkt trafił ponownie do punktu sprzedaży. Działania w zakresie odzysku produktów, których nikt nie chce, które nie są nikomu potrzebne, albo które skończyły swój cykl życia, stają się równie ważne, jak strategie marketingowe. Eksperci twierdzą, że otrzymanie materiałów do powtórnego użytku z odpadów dostarczanych przez cywilizację i resztek produkcyjnych będzie często bardziej opłacalne, niż ich wytworzenie od podstaw. Logistyka odzysku nabiera w tym momencie szczególnego znaczenia, staje się źródłem pozyskiwania surowców i w coraz większym stopniu określa nowe modele biznesowe oraz procesy przepływów. Nie jest to już niszowa, ale strategiczna działalność biznesowa.
I. N.: Czy klienci sami z siebie bardziej interesują się zagadnieniem logistyki odzysku, czy też są jakieś instrumenty dopingujące ich do tego?
B. A.: Wbrew założeniom, że wszystkie dyrektywy Unii Europejskiej mają na celu uczynienie producentów odpowiedzialnymi za towary, które wytwarzają, strategie końca życia produktu zaczną być ważne w momencie nałożenia na producentów obowiązku przyjmowania zwrotów. Ich rolą jest bowiem oddzielenie kwestii wzrostu gospodarczego od ilości dostarczanych odpadów - zgodnie z wytycznymi europejskiej komisji ds. środowiska - i ochrona zasobów. Zadanie to, co prawda, znacznie wykracza poza standardowe działania logistyczne, jednakże przemysł tego potrzebuje. Sektory, w tym branża motoryzacyjna, już dawno wprowadziły strategie ułatwiające przyjmowanie zwrotów. Tak zwana inżynieria cyklu życia dostarcza możliwości rozkładania na czynniki pierwsze oraz odzyskiwania produktów i komponentów po to, by mogły zostać ponownie włączone do procesu produkcyjnego na skalę przemysłową. Grupa Fiege rozpoznała ten trend we wczesnej fazie jego rozwoju i podjęła odpowiednie działania w tym kierunku, uruchamiając specjalistyczną placówkę realizującą w ramach łańcucha dostaw procesy związane z logistyką odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Obecnie Fiege relog oferuje pełną gamę usług w zakresie kompleksowych rozwiązań dla logistyki odzysku. Od momentu powstania, firma przeszła przeobrażenie i z nastawionej na realizację określonego projektu spółki przekształciła się w dobrze prosperujące przedsiębiorstwo.
I. N.: A bardziej szczegółowo jak to wygląda?
B. A.: Logistyka odzysku w naszym wykonaniu polega na wykorzystaniu logistyki jako środka do świadczenia usług dodatkowych, które stanowią wartość dodaną dla klientów. Obowiązkiem firmy jest rozwijanie takich koncepcji w sferze zarządzania, które pomogą koordynować logistyczne i technologiczne procesy, wykraczające poza łańcuch dostaw w logistyce odzysku, począwszy od procesów wewnętrznych własnego, a skończywszy na zarządzaniu globalnym łańcuchem dostaw. Wybór zgodnego z oczekiwaniami systemu łańcucha dostaw - dla podmiotu w całości należącego do Grupy Fiege - jest równie "codzienną sprawą", jak chociażby organizacja zakrojonych na szeroką skalę procesów. Logistyka odzysku w wykonaniu Fiege relog obejmuje wszystkie procesy w ramach łańcucha dostaw związane z redystrybucją, odbiorem, sortowaniem, odnawianiem i utylizacją zwracanych produktów. Inżynierowie Fiege relog wspólnie z producentem przygotowują nowe sposoby i możliwości na czas, kiedy życie produktu dobiegnie końca. Pojawiają się rozmaite pytania, na które w zależności od branży i rodzaju produktu można udzielić różnych odpowiedzi: czy artykuł może zostać wprowadzony do obrotu, odnowiony, użyty ponownie albo przetworzony? A może trzeba się go pozbyć? Logistykę należy rozumieć jako świadome myślenie w określonych cyklach, które pociąga za sobą ponowne użycie, odnowienie, wprowadzenie na rynek, rozłożenie na czynniki pierwsze i wykorzystanie komponentów. Logistyka odzysku jest zatem czymś więcej, niż tylko zwykłym przewozem starych części i materiałów. To specyficzna forma logistyki, która oferuje producentom i importerom zintegrowane rozwiązania, nadające nie sprzedającym się produktom, zwrotom lub staremu sprzętowi potencjalną wartość dodaną.
I. N.: Kiedy Fiege wykonała pierwszy projekt tego typu i dla jakich klientów? Jakie były z tym związane korzyści? Czy pojawiły się jakieś zmiany od tamtego czasu?
B. A.: Wiedza, do której odwołuje się Fiege relog, to obsługa europejskiego systemu zwrotów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który od momentu wejścia w życie na podstawie ustawy z dnia 24 marca 2006 roku, w Niemczech, a następnie wprowadzeniu go do całej Europy, stał się powszechnie stosowanym rozwiązaniem. Przyjęcie dyrektywy przez kraje członkowskie oznaczało, że odpowiedzialni za wytwarzany towar producenci stanęli w obliczu paneuropejskiego wyzwania. Zanim jednak projekt został wdrożony, trzeba było pokonać wiele barier, tak językowych, jak i administracyjnych. W oparciu o partnerstwo w logistyce i operacjach, Fiege relog może oferować swoim klientom z Unii Europejskiej i poza jej granicami możliwość realizacji ich operacyjnych zobowiązań, bez konieczności transportowania zużytego sprzętu przez granicę. Dodatkowo, poza wypełnianiem zobowiązań operacyjnych, w imieniu producentów za pomocą europejskiego systemu przyjmowania zwrotów (na przykład odbieraniem sprzętu od określonych punktów B2C/B2B, przewożeniem do miejsca przetworzenia, wykorzystaniem i unieszkodliwieniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, specjalnie na życzenie klientów), Fiege relog zajmuje się także obsługą spraw administracyjnych.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 4/2010.

 
Ostatnio zmieniany w czwartek, 15 marzec 2012 14:24
Zaloguj się by skomentować