Zaloguj się

Bezpieczeństwo w logistyce i transporcie - korzyści dla przewoźników

Artykuł K. Małeckiego wpisuje się w tematykę bezpieczeństwa w logistyce prezentując podejmowane przez drugiego pod względem liczby obsłużonych pasażerów przewoźnika kolejowego w kraju, Koleje Mazowieckie Sp. z o.o., działania dla zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa przewozów pasażerskich - zarówno od strony bezpieczeństwa samych pasażerów, jak i stanu technicznego eksploatowanego taboru.
Redakcja

Polska kolej przez ostatnie kilkanaście lat nadrabia kolosalne zaniedbania z doby PRL. Skutki niedoinwestowania, stagnacji, niedoceniania perspektyw, jakie daje ta gałąź transportu, będą niestety odczuwalne jeszcze przez całe lata. Z drugiej strony, już dziś widać, jak dużych zmian dokonano w ostatnim okresie.
Jeśli pokusić się o znalezienie wspólnego mianownika, do którego powinny sprowadzać się zmiany na polskiej kolei w dziedzinie przewozów pasażerskich, będzie nim niewątpliwie komfort podróżnego. Możliwość odbycia podróży w maksymalnie krótkim czasie, dogodna siatka połączeń, nowoczesny tabor, wreszcie gwarancja bezpieczeństwa. Ten ostatni czynnik jest niezwykle ważny i wieloaspektowy. Dotyczy podróży, pasażerów i ich bagażu. Zapewnienie kompleksowej ochrony wymaga znacznych nakładów związanych nie tylko z instalacją monitoringu, czy kosztami pracowniczymi dotyczącymi dodatkowych patroli. Przede wszystkim jest to kwestia inwestycji w nowoczesny tabor, który spełnia najnowsze wymagania. Przykładem tego, że można skutecznie wdrażać dobre rozwiązania w tym zakresie jest spółka "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. z o.o., jeden z trzech największych pasażerskich przewoźników kolejowych w Polsce.

Mniej incydentów, większe oszczędności
Niektóre linie obsługiwane przez pociągi Kolei Mazowieckich (KM) cieszą się złą sławą. Nie chodzi tylko o incydenty, w których ofiarą padają podróżni (głównie kradzieże), ale przede wszystkim o akty wandalizmu (dewastacje przedziałów, wybijanie szyb itp.). W 2010 roku Zarząd Spółki zintensyfikował współpracę z policją - na poziomie Komendy Wojewódzkiej, Komendy Stołecznej oraz komend rejonowych w ważniejszych miastach na Mazowszu. Jej efektem jest zwiększenie liczby policyjnych patroli w pociągach KM - zarówno mundurowych, jak i po cywilnemu. Alokacja patroli odbywa się w ścisłym porozumieniu z Wydziałem Bezpieczeństwa KM. O trafności tej decyzji świadczą dane za ub. r. Zacznijmy od dewastacji: porównanie lat 2010 i 2009 wykazuje tendencję spadkową. O 20% zmalała liczba stłuczonych szyb, a przypadki obrzucania pociągów kamieniami spadły aż o połowę. Zanotowano o 43% mniej dewastacji, a powierzchnia wagonów zamalowanych graffiti zmniejszyła się o prawie 18%. Wartość strat wynikających z powyższych incydentów spadła z niemal 903 000 zł do 634 700 zł. W przypadku wykroczeń bądź naruszenia regulaminu podróży w 2010 roku odnotowano ponad 900 takich zdarzeń (nie dotyczy przejazdów bezbiletowych). Z tej liczby 144 przypadki to naruszenie przepisów porządkowych (na przykład picie alkoholu lub palenie tytoniu), 33 - przestępstwa przeciwko mieniu, a 27 - przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Mniejsza, niż w poprzednich latach, liczba takich czynów ma bez wątpienia związek ze wspomnianą współpracą z policją. Przykładowe rezultaty mogą zilustrować wyniki akcji na linii Ząbki - Wołomin - Tłuszcz - Urle, a więc jednej z mniej bezpiecznych. W sumie wylegitymowano 373 osoby, pouczono 121 osób, wystawiono 211 mandatów na łączną kwotę 13 200 zł i skierowano 5 wniosków do sądu grodzkiego. Działania prewencyjne będą kontynuowane także w roku bieżącym i należy się spodziewać, że przyniosą kolejne efekty.

Bezpieczny i nowoczesny tabor
Bezpieczeństwo podróży i podróżnych to również nowoczesny tabor, odpowiadający surowym i wymagającym normom. Koleje Mazowieckie, decydując się na modernizację eksploatowanych obecnie EZT-ów, a także dokonując zakupów nowych pociągów i lokomotyw, właśnie bezpieczeństwo uznają za jeden z priorytetów. Najlepiej przedstawić to na przykładzie związanym z zakupem nowoczesnych lokomotyw TRAXX. W kwietniu ub. r. "Koleje Mazowieckie – KM" Sp. z o.o. oraz firma Bombardier Transportation zawarły umowę na dostawę 11 lokomotyw elektrycznych TRAXX. Wartość kontraktu opiewa na około 41 mln euro. Jego sfinansowanie jest możliwe dzięki wykorzystaniu środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Pierwsze lokomotywy wyjadą na mazowieckie tory już w połowie 2011 roku. Jedną z zalet TRAXX-ów są rozwiązania, które pozwalają zwiększyć bezpieczeństwo jazdy. Lokomotywy wyposażone są w hamulec automatyczny, zasilany pośrednio sprężonym powietrzem, którego nie można wyczerpać. System kierowania pracą hamulca zapewnia możliwość wyboru pozycji hamowania G, P i R zgodnie z kartą UIC 540. TRAXX jest wyposażony w system zabezpieczający przed poślizgiem kół, włączany w momencie użycia hamulca pneumatycznego. Posiada także hamulec postojowy ze sprężyną naciskową, który zapobiega niezamierzonemu ruchowi lokomotywy. TRAXX-y posiadają specjalnie skonstruowaną kabinę maszynisty, która - w razie wypadku - znacznie zwiększa ochronę zdrowia i życia.

Artykuł pochodzi z czasopisma "Logistyka" 2/2011.

Ostatnio zmieniany w środa, 18 kwiecień 2012 13:48
Zaloguj się by skomentować