Zaloguj się

System traceability w łańcuchu dostaw - gwarancja bezpieczeństwa, jakości i szybkiej reakcji

  •  Bogusław Śliwczyński
  • Kategoria: Konferencje

Referat został zaprezentowany na Polskim Kongresie Logistycznym Logistics 2008 - "Nowe wyzwania - nowe rozwiązania", Poznań 7 - 9 maja 2008 r.

Kluczem do poprawy przewagi konkurencyjnej produktu na rynku jest poprawa zdolności do tworzenia wartości, za którą klienci chcą i mogą zapłacić zwłaszcza, gdy stawką jest bezpieczeństwo i jakość produktu. Pojawiające się wśród produktów na rynku przypadki zatrucia produktami żywnościowymi, tragiczne w skutkach pomyłki opakowań lekarstw czy nieprawidłowo działające urządzenia zagrażające życiu ludzi i zwierząt - spowodowały, że zarówno konsumenci końcowi, jak i partnerzy w łańcuchu dostaw, zwracają coraz większą uwagę na bezpieczeństwo produktu i gwarancję jakości w całym łańcuchu dostaw. Odpowiedzialność za klienta wymaga, aby w przypadku wystąpienia zagrożenia lub dowolnej nieprawidłowości, produkt był możliwie szybko wycofany z rynku oraz od wszystkich pośredników w łańcuchu dostaw. Zadanie komplikuje się i nabiera szczególnego znaczenia, gdy analizujemy europejskie lub globalne łańcuchy dostaw - różne systemy jakości i bezpieczeństwa zarówno w produkcji jak i transporcie intermodalnym, odmienne kultury zarządzania i organizacji pracy, standardy identyfikacji produktu (opakowań, jednostek logistycznych), rozwiązania technologiczne oraz standardy wymiany informacji - stosowane przez producentów i ich dostawców, przewoźników i operatorów logistycznych.

Budowanie marki "bezpiecznego produktu" oraz zaufania klienta i partnerów w łańcuchu dostaw wywołało burzliwe poszukiwanie sposobów i narzędzi umożliwiających systemowe lokalizowanie i śledzenie produktów w pełnym łańcuchu dostaw (traceability) oraz natychmiastowe reagowanie w przypadku wykrytych nieprawidłowości i wycofanie produktu ze wszystkich miejsc na rynku.
Poczucie bezpieczeństwa jest jedną z podstawowych wartości, a kluczem do osiągnięcia tej wartości, stał się system śledzenia drogi przepływu produktu jak warunków realizacji tego przepływu w pełnym łańcuchu dostaw. Przedsiębiorstwa dość szybko zauważyły, że gwarancję bezpieczeństwa i jakości produktu oraz jego śledzenie w całym łańcuchu dostaw (w zaopatrzeniu, produkcji, transporcie, magazynowaniu, w sieci dystrybucji i sprzedaży) mogą skutecznie wykorzystać w budowaniu przewagi konkurencyjnej, a ponoszone koszty i nakłady inwestycyjne na system traceability przekuć w sukces rynkowy. Śledzenie pochodzenia produktów żywnościowych wynika także z potrzeby dostosowania działalności przedsiębiorstwa do obowiązujących od 01.01.2005 wymagań Prawa Żywnościowego UE.
Artykuł prezentuje kompleksowe założenia budowy systemu traceability dla produktów żywnościowych w ramach projektu Traceback. Wymagania śledzenia produktu w intermodalnych łańcuchach dostaw rozbudowano - zgodnie z założeniami projektu - o wymagania bezpieczeństwa i standardy jakości w procesach zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji i sprzedaży. Przedstawiono wymagania dla procesu certyfikacji zgodności z wymaganiami traceability oraz wymagania organizacji i przepływu danych na potrzeby zarządzania w sytuacjach kryzysowych.

Cały artykuł w formacie PDF.

 

Ostatnio zmieniany w środa, 14 marzec 2012 11:26
Zaloguj się by skomentować